Volgende
Nectria-problemen gelukkig helemaal opgelost
sluiten

Fruitteelt Koerier 2018

Luna Experience verdient een grotere plaats in het afspuitschema

,,Onze ervaring is dat zeker de helft van de hoeveelheid rot ontstaat door net iets te ruw plukken. Door heel precies en voorzichtig te plukken kun je dus al een belangrijke slag slaan. Daarnaast gebruiken we in ons afspuitschema altijd de sterkste middelen tegen bewaarrot. De afgelopen jaren was dat standaard Luna Experience. Vooral op nectriarot en Gloeosporium scoort dit middel bovengemiddeld goed.''

Aan het woord is fruitteler Eke van Vliet uit Marknesse (Fl.). Samen met zijn vaste adviseur Kees de Jongh van Agrifirm heeft hij wat tijd vrijgemaakt om terug te blikken op het jaar 2017 en tevens de ziektebestrijding in appel en peer nog een door te nemen. Van Vliet - 64 jaar - is zijn bedrijf langzaam aan het afbouwen. Teelde hij een  paar jaar geleden nog 16 hectare appel en peer; nu is dat nog 7 hectare. ,,De gerooide hectares zijn nu in gebruik als akkerbouwland. Eigenlijk is dat best wel jammer, want op deze wat zwaardere, opdrachtige zavelgrond kun je prima fruit telen'', vertelt hij. Adviseur De Jongh is het roerend met hem eens en ziet - ondanks enige 'verjonging' in de fruitteelt - het meeste vrijkomende land toch naar akkerbouwers en bollentelers gaan. ,,Op dit moment hebben we in de Noordoostpolder nog zo'n 25 telers met 500 à 600 hectare fruit. Hopelijk kunnen we dat vasthouden, want de fruitteelt hoort hier gewoon.'' Hij hoopt dat teeltjaar 2017 voor velen weer een stimulans is om - na een aantal jaren met lage rendementen - toch door te gaan in het vak. ,,Nachtvorstschade is hier namelijk geen groot item geweest omdat op bijna alle bedrijven beregend kan worden. De opbrengsten van zowel peer als appel zijn hier gewoon goed. Gemiddeld genomen komen we hier wel op een 80 procent oogst. Samen met de goede prijzen van dit moment biedt dat weer ruimte om te investeren.''

Eke van Vliet (rechts) is fruitteler in Marknesse (Fl.). Hij teelt 3 hectare appel (Elstar) en 4 hectare peer (Conference en Doyenne du Comice). Kees de Jongh is specialist fruitteelt bij Agrifirm.

Fruitmot en stormschade

Op het gebied van ziekten en plagen was 2017 niet echt een moeilijk jaar, stelt De Jongh. ,,Her en der waren er wat problemen met de fruitmot. Na een aantal warme nachten in juli en augustus hebben die zich onverwacht snel en massaal ontwikkeld. De meeste telers in dit gebied hebben er toch een keer extra tegen moeten spuiten om een eventuele tweede generatie onder de duim te houden.'' Een ander vervelend moment was een korte storm die in het midden van de Conferencepluk over Noord-Nederland raasde. Behoorlijk wat vruchten liepen hierdoor schade op, waardoor de bewaarbaarheid soms flink tegenviel. Van Vliet vertelt dat hij net voor de storm klaar  was met plukken. ,,Bij mij is het dus allemaal goed afgelopen en is de oogst zonder schade de bewaring in gegaan.''

Op tijd starten met Luna Experience

Om een optimale (en ook lange) bewaring mogelijk te maken, kiest de fruitteler sinds een aantal jaren voor een afspuitschema met daarin (2x) Luna Experience, afgewisseld met Safir®. Volgens adviseur De Jongh heeft Luna Experience zich bewezen als een zeer sterk middel met een brede werking tegen (bewaar)schimmels. Daarbij heeft het een duidelijk plus op Nectria en Gloeosporium ten opzichte van andere bewaarmiddelen. ,,Vooral in wat oudere aanplant is de sterke werking op Nectria een groot voordeel'', zo stelt hij.

Wie voor een schema met Luna Experience kiest, moet daar overigens wel op tijd mee beginnen, zo benadrukt De Jongh. Verder is het raadzaam om de (maximaal) twee bespuitingen ook allebei te uit te voeren, niet alleen vanwege de sterke werking van Luna Experience, maar ook omdat er met één bespuiting toch al twee werkzame stoffen (fluopyram & tebuconazool, red.) worden toegepast en een tweede bespuiting daar geen verdere problemen meer mee geeft.

De Jongh merkt dat de vroege keuze voor een schema met Luna Experience bij een aantal telers nog even wat gewenning behoeft. Mede hierdoor heeft het middel ook  nog niet zo'n groot marktaandeel in zijn werkgebied, ,,maar dat is gezien de goede technische resultaten eigenlijk onterecht. In mijn ogen verdient Luna Experience een  grotere plaats in het afspuitschema.''

Fruitteler Van Vliet hoeft niet meer overtuigd te worden van de kracht van Luna Experience. Hij vertelt: ,,Drie jaar geleden heb ik het middel voor het eerst toegepast in  Conference. Die peren heb ik vanwege de lage prijzen veel langer dan normaal laten bewaren. Toen ze in juni uit de bewaring kwamen, was er vrijwel geen rot te vinden. Dat was voor mij het bewijs hoe sterk dit middel op bewaarziekten is.''

Safir® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection.


+Colofon