Terug
Driftreductie blijft een hot item
Volgende
Broedplaats voor verduurzaming
sluiten

Fruitteelt Koerier 2019

Cantack past mooi in systeemaanpak

Na een behoorlijk heftig seizoen met veel spint houdt fruitteeltadviseur Frank Eerland rekening met wederom een pittig insectenjaar. ,,We vinden nu alweer volop spinteitjes, terwijl we daar vóór de bloei vrijwel zeker geen bestrijdingsmogelijkheden meer voor hebben'', zegt hij, doelend op het verbod op minerale olie*. Een opsteker daarentegen is de toelating van Cantack in zowel appel als peer. ,,Dat middel past heel goed in een systeemaanpak van spint.''

Frank Eerland is adviseur fruitteelt bij Van Iperen.

,,Tot aan de bloei lukte het allemaal nog wel, maar daarna bleef het zó warm en zó droog dat de plaagdruk eigenlijk niet meer bij te houden was'', zegt Frank Eerland in een terugblik op het bijzondere teeltseizoen 2018. Bij perenbladvlo en ook bij spint liepen de populaties steeds meer door elkaar heen, waardoor de bestrijding alsmaar lastiger werd. ,,Met name op appelpercelen waar spint een jaarlijks terugkerend probleem is, hebben we veel moeite moeten doen om de schade binnen de perken te houden'', zo weet de adviseur nog goed.
Ook voor komend seizoen lijkt de uitgangssituatie voor spint niet bepaald gunstig. ,,Op de gevoelige percelen liggen al veel spinteitjes en met het wegvallen van minerale olie verliezen we de mogelijkheid om deze plaag vroegtijdig aan te pakken. Het komt dus nog meer aan op de roofmijten en op het slim en effectief inzetten van selectieve insecticiden'', aldus Eerland. Een opsteker is dat telers sinds vorig jaar gebruik kunnen maken van Cantack. Behalve dat het zeer goed werkt tegen spint (vanaf ei tot volwassen), is het ook een van de veiligste middelen voor nuttigen. Daarmee past het volgens de adviseur heel mooi in een geïntegreerde aanpak, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke vijanden. In appel is Cantack het afgelopen seizoen vooral ingezet bij de tweede spintbestrijding, vanaf eind juni/begin juli. ,,Daarmee hebben we toen uitstekende resultaten behaald'', aldus Eerland. Voor komend seizoen ligt de focus vooral op de (eerste) bestrijding rondom de bloei. ,,Ook voor die toepassing is Cantack een prima kandidaat, vooral vanwege zijn veiligheid op nuttigen.''

Ook tegen spint in peer

Een extra pluspunt van Cantack is dat het ook in peer is toegelaten. De adviseur vertelt dat er afgelopen seizoen her en der flinke problemen zijn geweest met spint, met name in Conference. ,, Normaal gesproken is spint nooit een probleem in peer; we werden er dus enigszins door verrast. Ik heb percelen gezien met meer dan 50 spintmijten op een blad. Sommige bomen waren door de combinatie van hitte- en spintschade helemaal bruinverbrand. Dat heeft er bij de betreffende telers flink ingehakt'', zo vertelt hij. Om erger te voorkomen is er vrij laat nog een bespuiting met Cantack uitgevoerd. Volgens de adviseur zijn hiermee nog een groot aantal eitjes weggevangen, waardoor (nog) ergere zuigschade is voorkomen. Mochten zich dit jaar weer zulke problemen voordoen in peer, dan is een bespuiting met Cantack tijdens de piek zeker een optie. ,,We hebben afgelopen seizoen gezien dat het snel werkt; binnen drie dagen zie je al resultaat. En wat ik eigenlijk nog belangrijk vindt: het past erg goed in een systeemaanpak waar-bij nuttigen gespaard worden en daardoor hun werk kunnen blijven doen. Wat dat betreft is Cantack echt een aanwinst in de teelt'', zo besluit Eerland.

* Het NFO werkt aan een vrijstelling voor het gebruik van minerale olie in appel en peer. Op het moment van schrijven was dit nog niet gerealiseerd.
+Colofon