Terug
Cantack past mooi in systeemaanpak
Volgende
Groenere bestrijding van perenbladvlo is flinke uitdaging
sluiten

Fruitteelt Koerier 2019

Broedplaats voor verduurzaming

Van veraf is er nog weinig bijzonders te zien aan de nieuwe aanplant met bessen en bramen. Maar wie dichterbij komt, ziet steeds meer opvallende details die op andere percelen niet gauw te vinden zijn. Zo is de windsingel langs het perceel een bonte verzameling van hagen en struiken en vallen de honderden samengebonden bosjes met bamboe meteen op. ,,In feite is dit een reguliere aanplant die we zo duurzaam mogelijk gaan beheren. We willen natuurlijke vijanden maximaal betrekken bij de plaagbestrijding. En daarvoor moet je het hen zo goed mogelijk naar de zin maken'', zegt Anco van Garderen wanneer hij het langgerekte perceel oploopt.

Verdeeld over vijf locaties in Schalkwijk (U.) teelt de familie Van Garderen 36 hectare rode bessen, bramen, frambozen en witte aalbessen, waarvan 19 hectare nieuwe aanplant. Daarnaast hebben ze een sorteer- en verpakbedrijf en zijn ze een steunpunt voor de Greenery. Jaarrond verwerken en koelen ze allerhande soorten zachtfruit, afkomstig van telers in binnen- en buitenland, die leveren aan verschillende supermarktketens. Het bedrijf telt 35 vaste krachten. Tijdens oogstpieken werken er ongeveer 80 mensen.

Duurzaam telen speerpunt

Duurzaam telen is al heel lang een speerpunt van het zachtfruitbedrijf in Schalkwijk (U.), maar sinds vorig jaar staat het nog prominenter op de agenda. Samen met Bayer, The Greenery en adviesdienst CAF maakt het deel uit maakt van ForwardFarming Fruit. Het bedrijf van Van Garderen fungeert daarbij als een ontmoetingsplaats voor partijen binnen en buiten de fruitsector. ,,Deze nieuwe aanplant wordt een plek om aan beleidsmakers en consumenten uit te leggen wat telers doen en te laten zien welke stappen de fruitsector zet om zo duurzaam mogelijk te werken. Daarnaast moet het een broedplaats worden waar fruittelers en teeltdeskundigen van gedachten kunnen wisselen over het inzetten van nieuwe technieken'', zo blikt Anco alvast vooruit.
Samen met Jolanda Wijsmuller en Joris Roskam van Bayer geeft hij voor Fruitteelt Koerier een rondleiding over deze nieuwe 'broedplaats voor verduurzaming'.
+Colofon