Terug
Dümmen Orange uit De Lier: ‘Serenade is breedwerkend middel in IPM-strategie’
Volgende
Arend Roses gaat voor duurzame meeldauwbestrijding
sluiten

Glastuinbouw Koerier 2020

Serenade in bloemisterijgewassen

Serenade heeft een toelating als bladtoepassing in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen en een grondbehandeling in grondgebonden bloemisterijgewassen.

Voor een optimale werking van Serenade zijn de volgende zaken van belang:

 

Bladtoepassing in bedekte teelt

  • Zet Serenade altijd preventief in. Dat betekent: spuiten voordat de schimmel aanwezig is of nadat de schimmels eerst door curatieve middelen zijn bestreden.
  • Zorg voor een optimale verdeling van Serenade over het blad. Spuittechniek, waterhoeveelheid en uitvloeier zijn daarvoor uitermate relevant.
  • Spuit Serenade altijd in combinatie met een uitvloeier die de spuitvloeistof goed over het blad verdeelt.
  • Serenade kan zowel solo als in combinatie met een fungicide worden ingezet. Door chemie in het schema te vervangen door Serenade wordt de milieubelasting van de ziekten- en plagenbestrijding gereduceerd.
  • De werkingsduur van Serenade is in snel groeiende gewassen rond de 7-10 dagen. Serenade is veilig voor nuttige insecten of bestuivers.

 

Grondbehandeling en substraatbehandeling

  • Pas Serenade vlak voor zaaien of planten toe en werk het in de bovenste laag van de bodem. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren.
  • Pas Serenade toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels. Kolonisatie is onafhankelijk van de bodem of vochtcondities in de bodem. Gekoloniseerde Bacillus spoelt niet af van de wortels.
  • In teelten die reeds in de vollegrond zijn geplant en niet grondgebonden teelten kan Serenade ook via een aangietbehandeling en een druppelbehandeling worden toegepast

 

Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713. Serenade heeft een brede werking tegen schimmels en bacteriën.

In de bodem zorgt Serenade voor een snelle kolonisatie van de wortels. Hierdoor beschermt het de wortel tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium en Rhizoctonia. Bacillus amyloliquefaciens QST713 wordt gevoed door de wortelexudaten en groeit met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, gaat Serenade door met kolonisatie van de wortels. Een grondtoepassing van Serenade zorgt voor een betere vertakking van de wortel en meer biomassa. Ook worden voedingselementen beter opgenomen en wordt het zelfverdedigingsmechanisme van de plant geactiveerd.
+Colofon