Volgende
Serenade in bloemisterijgewassen
sluiten

Glastuinbouw Koerier 2020

‘Serenade is breedwerkend middel in IPM-strategie’

Dümmen Orange zet Serenade in als grondtoepassing in de teelt van uitgangsmateriaal in chrysanten. Het bedrijf uit De Lier heeft duurzaam telen hoog in het vaandel staan en het groene middel past goed in dat plaatje. “Serenade is een breedwerkend middel in onze IPM-strategie. Het is een duurzaam fungicide. Dat maakt hem zo waardevol”, zeggen Manuela van Leeuwen en Romke Brouwer.

Manuela van Leeuwen en Romke Brouwer: “Serenade helpt het chemische middelengebruik significant naar beneden te krijgen.”

Volgens Phytosanitary Officer Van Leeuwen en Site Manager Brouwer wil Dümmen Orange vanuit zijn duurzaamheidsvisie in combinatie met de regelgeving vanuit de overheid koploper zijn op het gebied van duurzaam telen, om zo het gebruik van chemische gewasbescherming in de sierteelt te verminderen. “We zijn al jaren bezig om IPM in onze bedrijfsvoering toe te passen en we zien daarin een duidelijke progressie”, vertelt Van Leeuwen. “We zetten bedrijfsbreed steeds meer groene middelen in. Dat is een proces waarin je alle collega’s moet meekrijgen. Het vraagt om een nieuwe manier van denken en handelen op de werkvloer.”

 

Betrouwbaar alternatief

Dümmen Orange is met IPM begonnen door zich te concentreren op plagen, door roofmijt, sluipwespen en aaltjes te gebruiken. “Dan zie je dat de inzet van chemische fungiciden de biologische bestrijding ondermijnt”, vervolgt Brouwer. “Een jaar of vijf geleden waren er nog geen betrouwbare biologische alternatieven op de markt. Met Serenade hebben we een middel in handen dat goed binnen IPM past. We willen groene middelen daar waar mogelijk in de teelt inzetten. Als je duurzaam wilt telen, moet je dat in de gehele keten doen.”

De kwekers gebruiken Serenade in de beworteling van chrysanten. De stekjes komen van de farms van Dümmen Orange in Oeganda en Kenia en worden op het bedrijf in De Lier in een perskluitje gestoken en verder opgekweekt. Brouwer: “We zijn in Afrika met IPM begonnen, met een systeem van roofmijt en aaltjes. Dan wil je die strategie doorvoeren in de verdere teelt van chrysanten. Onze collega uit de European Grower Connection, die de beworteling in perkgoed doet, had goede ervaringen met Serenade. Ik heb een aantal testen uitgevoerd door de werking van het middel te vergelijken met die van chemische middelen. Die resultaten waren zo positief, dat we Serenade nu bedrijfsbreed inzetten.”

De stekjes in de perspot krijgen door een spuitrobot een mix van Serenade en aaltjes toegediend.

Bestrijding Erwinia en Rhizoctonia

Het beste zou zijn om Serenade al op de farms in Afrika toe te passen, maar daar is het groene middel nog niet voorhanden. “Door Serenade op de moederplant te gebruiken, krijgt het stekje het direct mee”, aldus Van Leeuwen. “Dat zou nog beter zijn in de bestrijding van schimmels.” In de kas in De Lier krijgen de stekjes in de perspot door een spuitrobot een mix van Serenade en aaltjes toegediend. Brouwer: “We behandelen de stekjes tegen schimmels als Erwinia en Rhizoctonia. Vanwege de 0-tolerantie kunnen we niet helemaal zonder chemische fungiciden; afhankelijk van de tijd van het jaar of de kwetsbaarheid van het ras zal er altijd chemie nodig zijn. Serenade helpt het chemische middelengebruik echter significant naar beneden te krijgen.”

Van Leeuwen en Brouwer zien een goede rol voor Serenade weggelegd in de IPM-strategie van het hele bedrijf. Een groot deel van het uitgangsmateriaal komt bij IPM-klanten terecht, zegt Van Leeuwen. “We willen een voorbeeld voor onze klanten zijn. Bovendien verkopen onze salesmanagers onze visie: ze denken met de klant mee over IPM. Er komen steeds minder chemische middelen op de markt, uiteindelijk moeten alle telers om.” Dümmen Orange sorteert hierop voor met GreenGuard, een nieuw protocol in de sierteelt dat aan de eisen van telers en consumenten voldoet. Van Leeuwen besluit: “Dat resulteert in duurzaam geproduceerde producten, voortkomend uit moederplanten op onze locaties die onder dit IPM-label zijn geteeld. Door de chemische residuen van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken, kunnen telers natuurlijke vijanden meteen inzetten.”

+Colofon