Volgende
Zekerheid om aan MRL-eisen te kunnen voldoen
sluiten

uitgave juni 2017

Glastuinbouw Koerier

Tomatengalmijt vereist volle aandacht

Met een handmicroscoop speurt Jeroen Sanders van Demokwekerij Westland naar tomatengalmijten. ,,Die beestjes zijn zo klein dat je ze met een gewone loep niet kunt vinden. Maar de schade die ze aanrichten is helaas maar al te goed te zien'', vertelt de onderzoeker. Tomatengalmijt is al langer een probleem in de tomatenteelt, maar dit jaar is het volgens Sanders echt goed raak.

''Vooral in de belichte teelt is her en der flinke schade ontstaan door de galmijt. Daarom hebben we onlangs een middelenproef opgezet, om te kijken welke het meest effectief zijn tegen deze belager.'' Over de resultaten van de proef - waarin ook een aantal middelen zijn opgenomen die (nog) niet toegelaten zijn in tomaten - wil Sanders nog niets zeggen. ,,Daarvoor is het gewoon nog te vroeg.'' Wél benadrukt hij dat alle mogelijke maatregelen moeten worden genomen om tomatengalmijt de kop in te drukken. En dat betekent: maximaal scouten, aantastingen markeren en bijspuiten en zo nodig ook pleksgewijs ruimen.
+Colofon