Volgende
'Dit is wat ik altijd heb gewild; het is mijn werk én mijn hobby'
sluiten

Graan Koerier februari 2020

'De gewassen moeten schoon zijn, anders mis je sowieso kilo's'

Bij Bert Bentum uit Ommelanderwijk (Gr.) krijgt de graanteelt net zo veel aandacht als de andere teelten op zijn bedrijf. ,,Natuurlijk, graan is belangrijk voor de structuur en het bodemleven. Maar het is voor mij ook gewoon een teelt die geld in het laatje moet brengen'', vindt de akkerbouwer. Hoewel Bentum scherp op de kosten let, zal hij niet gauw op de onkruidbestrijding bezuinigen. ,,De gewassen moet schoon zijn, anders mis je sowieso kilo's.''

Bert Bentum is akkerbouwer in Ommelanderwijk (Gr.). Op ca. 85 hectare versleten dalgrond teelt hij zetmeelaardappelen (50%), suikerbieten (20%) en graan (30%).

,,Een fotootje maken in de tarwe? Nee, dat zit er even niet in'', zegt Bert Bentum meteen maar bij de ontvangst. Door de vele regen van de afgelopen maanden heeft hij geen kans gezien om wintertarwe te zaaien. Normaal zaait hij op de zwaardere percelen altijd wintertarwe. Dat levert doorgaans het beste graanrendement op en het zorgt bovendien voor wat werkverlichting in het voorjaar (er hoeft dan niet meer gezaaid te worden) en voor wat werkspreiding tijdens de oogst. Nu wordt het waarschijnlijk allemaal zomergerst. ,,Ach, zomergerst doet het tegenwoordig ook niet slecht. De laatste jaren zijn de rassen veel beter geworden, waardoor de saldo's al aardig dicht naar elkaar toe kruipen'', zegt hij nuchter. Zomertarwe vindt de akkerbouwer geen optie, omdat de oogst van dit gewas te laat valt. ,,Vaak blijft het 1000-korrelgewicht achter en is er ook een gerede kans op schot. Dat soort risico's wil ik gewoon niet lopen.''

 

Optelsom van voordelen

Met een aandeel van 25 tot 30 procent is de graanteelt goed vertegenwoordigd in Bentum's bouwplan. Maar bij veel collega's is dat al lang niet meer vanzelfsprekend, zo merkt hij. ,,Steeds meer akkerbouwers ruilen een stukje graan in voor uien, Parijse wortelen of een ander intensief gewas. Gezien de verschillen in rendement is dat best begrijpelijk, maar of dat ook voor de langere termijn houdbaar is...?'' Bentum laat het oordeel in het midden, maar houdt zélf voorlopig vast aan minimaal een kwart graan.

Behalve dat graan goed is voor de structuur en het bodemleven, kan er ook gemakkelijk een (geslaagde) groenbemester op worden geteeld. Verder is het een ideale teelt om wortelonkruiden aan te pakken. Daarnaast kan de akkerbouwer een groot deel van het stro ook nog eens goed gebruiken voor het onderdekken van de aardappelhopen. ,,Het is vooral die optelsom van voordelen die de graanteelt voor mij aantrekkelijk houdt.''

Afgelopen seizoen teelde Bentum 12 hectare wintertarwe en 10 hectare zomergerst. Over de tarweopbrengst is hij redelijk tevreden. ,,Met het ene perceel kwamen we uit op 8400 kilo per hectare, met het andere op 8800 kilo. En dat is voor dit gebied gewoon goed.'' De gerst viel met gemiddeld 6,5 ton wat tegen. ,,Dat kwam vooral door de vele regen in maart, waardoor we her en der wat plekken na moesten zaaien. Daarnaast is de gerst ook net iets te snel afgerijpt, waardoor het korrelgewicht wat tegenviel. Alles samen heeft dat zeker een ton opbrengst gekost, want normaal halen we hier altijd wel 7,5 ton'', aldus Bentum.

 

'Maximum uit de teelt halen'

Gevraagd naar de teeltstrategie voor de granen is Bentum heel duidelijk: ,,Ik wil gewoon het maximum uit de teelt halen en daar doe ik ook alles voor.'' Zo besteedt hij veel aandacht aan de grondbewerking en het zaaien (spitten en zaaien in aparte werkgangen) en beknibbelt hij niet op de bemesting. Ook de onkruid- en ziektebestrijding moeten wat hem betreft 'degelijk en zeker' zijn. Samen met zijn vaste adviseur Jaap Weijer van WPA Robertus bespreekt hij welke middelen er ingezet worden.

Bij de onkruidbestrijding in wintertarwe is afgelopen seizoen gekozen voor Cossack Star, aangevuld met Starane® Top en een uitvloeier. Bentum: ,,We zitten hier op onkruidrijke gronden, dus een geslaagde onkruidbestrijding is van groot belang. Behalve dat concurrentie door onkruid al gauw enkele honderden kilo's aan opbrengst kost, kan het (vochtige) onkruidzaad ook tot problemen leiden bij het dorsen. Beknibbelen op de onkruidbestrijding doe ik daarom nooit: dat kost vrijwel altijd meer dan dat het oplevert.''

Met Cossack Star in de basis is de onkruidbestrijding het afgelopen seizoen prima gelukt. ,,We hadden al goede ervaringen met Alena, de voorganger van Cossack Star. En met Cossack Star is dat eigenlijk niet veel anders geworden: dat middel heeft het gewoon prima gedaan'', zo besluit Bentum.

+Colofon