Terug
'Tarwe doet het gewoon heel goed hier in de polder'
Volgende
Graanpercelen in één keer mooi schoon
sluiten

Graan Koerier februari 2019

Voordelen van graan

Met een aandeel van ruim 50 procent is wintertarwe een serieuze teelt in het bouwplan van Arjen van de Giessen in Vuren (Gld.). Hoewel hij de kostenkant in gaten houdt, mag het gewas aan niets ontbreken voor een goede opbrengst. ,,Graan krijgt wat dat betreft dezelfde aandacht als de aardappelen en uien.''

Pal boven de Waal, in het meest westelijke puntje van Gelderland, ligt het bedrijf van Arjen van de Giessen. Hij is een van de weinige akkerbouwers in een gebied met vooral veehouderijbedrijven. Hoewel de zware rivierklei zeker z'n beperkingen heeft, kan er volgens de akkerbouwer prima op geboerd worden. Rooivruchten als aardappelen en uien zijn geen probleem, mits de zwaarste percelen met komklei gemeden worden. ,,We houden het nu op maximaal 50 procent rooivruchten en minimaal 50 procent tarwe. Met die verhouding kunnen we op dit moment prima uit de voeten.''

Arjen van de Giessen heeft een akkerbouwbedrijf in Vuren (Gld.) Op ca. 90 hectare zware rivierklei verbouwt hij wintertarwe (50 ha), consumptie-aardappelen (20 ha), suikerboeten (14 ha) en uien (6 ha).

Onverwacht goede opbrengst

Voor Van de Giessen is de tarweteelt - dit jaar zo'n 50 hectare beslaat - een serieuze teelt die net zoveel aandacht verdient als de andere gewassen in het bouwplan. ,,We doen er ons best voor en proberen zo hoog mogelijke opbrengsten te halen. Afgelopen jaar kwamen we uit op iets meer dan tien ton per hectare. Dat viel ons eerlijk gezegd erg mee; door het droge weer hadden we met minder rekening gehouden. Vooral het hoge hectolitergewicht heeft ervoor gezorgd dat we boven de tien ton uitkwamen.'' Dat graanteelt serieus genomen wordt, blijkt ook uit de voorgenomen aanschaf van een pneumatische schijvenzaaier, die komend najaar voor het eerst moet gaan draaien. ,,Daarmee verwachten we niet alleen een betere opkomst van het zaad, maar sparen we ook een grondbewerking - en dus brandstof - uit en kunnen we met een kwart minder zaaizaad toe.''
De akkerbouwer vertelt dat hij zijn tarwe eigenlijk nooit voor 15 oktober zaait omdat hij de kans op gerstvergelingsvirus dan te groot vindt. Omdat de percelen goed gedraineerd zijn en voor het grootste deel ook redelijk vlak liggen, vallen de risico's van wat later zaaien erg mee. ,,We kunnen hier wel wat regen hebben voordat we moeten stoppen met zaaien.'' Normaliter wordt er voorafgaand aan de teelt geploegd, maar vanwege de mooie structuur van de grond heeft hij het afgelopen herfst bij woelen gelaten. ,,En dat is ons uitstekend bevallen; de tarwe staat er momenteel prima op'', zo wijst hij op de egaal groene percelen rondom het bedrijf.

Slakken, onkruiden en ziekten

Als grootste probleem in de tarwe noemt Van de Giessen de slakken. Om die beestjes zo min mogelijk een schuilplaats te bieden, worden de kluiten in het zaaibed meteen na het zaaien nog een keer verkruimeld door 1,5 centimeter diep te kopeggen en vervolgens aan te rollen. Qua onkruiden heeft het bedrijf vooral te maken met de 'gangbare soorten', zoals perzikkruid, veelknopigen, zwaluwtong en kleefkruid. Deze kunnen doorgaans goed onder de duim worden gehouden met een vroege
voorjaarsbespuiting. Op één locatie komt helaas ook wat duist voor. ,,Maar voorlopig gaat het om niet meer dan een klein plekje. We houden het goed in de gaten
en zorgen dat het niet groter wordt.''
Voor wat betreft de ziektebestrijding houdt de akkerbouwer liefst een 'degelijke en bewezen strategie' aan, waarbij de belangrijke weken tussen T1 en T2 goed in de gaten worden gehouden. Het afgelopen seizoen werd er - in overleg met adviseur Dick van den Bogert van ADAgro - gekozen voor Skyway Xpro op T1 en Ascra Xpro op T2. ,,Allebei sterke en breedwerkende middelen die alle ziekten goed onder de duim houden'', vindt Van de Giessen.
Voor Skyway Xpro op T1 is vooral gekozen vanwege de goede werking Septoria en het extra plusje op oogvlekkenziekte. Dat laatste is met name van belang op de percelen waar tarwe op tarwe wordt geteeld. De hoofdbespuiting met Ascra Xpro op T2 (op vlagblad) moet het gewas tot aan het eind ziektevrij houden; iets dat het afgelopen seizoen prima is gelukt. De akkerbouwer noemt het een 'prettig extraatje' dat Ascra Xpro ook tegen aarfusarium werkt. ,,Daar ben ik namelijk wel beducht voor, want die ziekte kan een flink gat in de opbrengst slaan.'' Wanneer de kans op Fusarium groot is, zet hij daarvoor een specifieke T3-bespuiting in met Prosaro. ,,Soms is dat een dure verzekeringspremie die achteraf niet nodig was. Maar als de Fusarium wél in alle hevigheid toeslaat, dan ben je maar al te blij dat het middel erop ligt'', zo besluit Van de Giessen.
+Colofon