Terug
'Graan verdient net zoveel aandacht als aardappelen en uien'
Volgende
'Graanteelt geeft rust en zekerheid'
sluiten

Graan Koerier februari 2019

Graanpercelen in een keer schoon

,,Als je er op tijd bij bent, dan hoeven probleemonkruiden helemaal geen probleem te worden'', vindt Jan Franssen in Colmont (Lb.). Jaarlijks spuit hij enkele tientallen hectares graan, zowel voor zichzelf alsook voor derden. Vooral paarse dovenetel, duist, windhalm en straatgras kunnen hardnekkig zijn op de Zuid-Limburgse löss, zo weet hij. ,,Maar met een breed en sterk middel als Atlantis Star zijn deze over het algemeen prima op te ruimen.''

Jan heeft samen met zijn zoon Paul een akkerbouw- en vleesveebedrijf in Colmont (Lb.). Op 45 hectare telen ze consumptie-aardappelen, suikerbieten, snijmaïs en graan (wintertarwe en wintergerst).

,,Ja, dat spuiten heb ik altijd mooi werk gevonden. Je ziet veel percelen en krijgt daardoor een goed overzicht van hoe de gewassen ervoor staan. Ik zou het niet graag willen missen'', vertelt Jan Franssen wanneer we een rondje over het erf maken. Hoewel hij de leeftijd van 'senior-akkerbouwer' onmiskenbaar heeft bereikt, is hij nog dagelijks actief op zijn gemengde bedrijf met akkerbouw en vleesvee. ,,Mijn zoon wil verder met het bedrijf. Dat houd mij ook aan de gang'', zegt hij met een lach.
Met een jaarlijks areaal van rond de 20 hectare neemt de graanteelt (wintertarwe en wintergerst) een stevige positie in binnen het bouwplan. ,,De teelt past ons qua arbeid goed en we behalen er prima opbrengsten mee. Vooral over de wintergerst ben ik steeds beter te spreken. Afgelopen seizoen zaten we tegen de 9,5 ton/ ha; daarmee is het een geduchte concurrent van wintertarwe geworden", aldus Franssen.

Paarse dovenetel

Omdat Franssen niet alleen zijn eigen graan, maar ook dat van enkele collega-akkerbouwers spuit, weet hij redelijk goed welke onkruiden er op de verschillende gronden gedijen en welke hij in de gaten moet houden. De laatste jaren ziet hij met name paarse dovenetel, duist en windhalm her en der wat opkomen, al is dat wat hem betreft niet direct problematisch. ,,Met het huidige pakket onkruidbestrijdingsmiddelen kunnen we het hier redelijk goed onder controle houden'', zo stelt hij. Het afgelopen seizoen zette hij Atlantis Star in, een middel met een zeer sterke en brede werking op onkruiden, waaronder paarse dovenetel, duist, windhalm en ook straatgras. ,,Daar maak je alle percelen in één keer mooi schoon mee, óók als ze flink vervuild zijn'', zo stelt hij. Als voorbeeld haalt hij een perceel aan waar jarenlang alleen graan en maïs werd verbouwd en waar windhalm en paarse dovenetel de teelt bijna 'overgenomen' hadden. ,,Met 200 gram Atlantis Star + Capri Twin® en
olie hebben we dat perceel weer helemaal schoon gekregen. Dat was echt super om te zien.''
Franssen vindt het wel jammer dat Atlantis Star niet in grondwaterwingebieden mag worden ingezet. ,,In mijn werkgebied is dat onderhand bijna de helft van de percelen'', zo geeft hij aan. Om dit te ondervangen wordt er in zijn werkgebied steeds vaker (ook) een najaarsbehandeling met Herold uitgevoerd. De akkerbouwer vindt het zorgelijk dat er steeds meer beperkingen op middelen komen te liggen. ,,Daardoor wordt het spuitwerk er niet bepaald gemakkelijker op. Op dit moment kunnen we
probleemonkruiden nog prima de baas. Hopelijk kunnen we dat de komende jaren ook zo houden'', zo besluit hij.
+Colofon