Terug
'Combinatie Laudis en Monsoon Active past hier prima'
Volgende
'Met Roundup maak je het echt áf'
sluiten

Mais Koerier 2021

'Gerichte onkruidbestrijding loont aan alle kanten'

Wat staat er werkelijk aan onkruiden op het land? Welke middelenmix past daar het beste bij? En kunnen we eventueel ook met een lagere dosering toe? Voor veehouder en maïsteler Rudi Hooch Antink in Koekange (Dr.) zijn het vragen die elk seizoen opnieuw worden gesteld. ,,Wij proberen de onkruidbestrijding in maïs zo gericht mogelijk uit te voeren. Dat kost misschien wat extra moeite, maar het loont aan alle kanten.''

Rudi Hooch Antink heeft samen met zijn vrouw Marie-José en zijn zonen Bart en Martijn een bedrijf met 120 melkkoeien (roodbont x Fleckvieh) in Koekange (Dr.). De maatschap beschikt over 72 hectare land, waarvan 55 hectare gebruikt wordt als grasland. Verder verbouwen ze 16 hectare snijmaïs en 3 hectare koolzaad.

Rudi Hooch Antink teelt jaarlijks zo'n 16 hectare maïs. Op het ploegen na besteedt hij alle werkzaamheden rondom de teelt uit aan zijn loonwerker. ,,Maar dat wil zeker niet zeggen dat ik het allemaal aan de loonwerker over laat. Integendeel; ik bemoei me juist heel erg met de teelt!'', zo benadrukt hij tijdens een gesprek aan de keukentafel. Volgens de veehouder valt er namelijk nog wel wat te winnen door scherper en vooral bewuster te telen. ,,En dan hebben we het niet alleen over bedrijfseconomische motieven, maar ook over zaken als milieubelasting. Beide zijn belangrijk voor een toekomstbestendige maïsteelt'', zo vindt de veehouder.

Grondig boeren met maïs

Een belangrijke 'aanjager' voor Hooch Antink is het project 'Grondig boeren met maïs'. Behalve een groep Drentse veehouders, draaien ook partijen als Wageningen UR, Provincie Drenthe en het Waterschap hierin mee. ,,De centrale vraag binnen het project is hoe we zo efficiënt en duurzaam mogelijk met mineralen en gewasbeschermingsmiddelen om kunnen gaan. Behalve interessante discussies, leveren de bijeenkomsten ook nieuwe inzichten op – onder andere op het gebied van de onkruidbestrijding. Zo proberen we lastige onkruiden steeds vaker via vruchtwisseling kwijt te raken. Een mooi voorbeeld daarvan is winterkoolzaad, dat we sinds een aantal jaren in onze teeltroulatie hebben. Met een bodemherbicide in winterkoolzaad raak je heel veel onkruiden kwijt die in de maïs nog wel eens over willen blijven, zo hebben we ervaren. Door gerichter – en ook meer in bouwplanverband – naar het onkruidbestand te kijken, kun je met minder middelen toe. Ook signaleer je hierdoor eerder onkruiden die anders aan het zicht waren ontsnapt. Het loont dus aan alle kanten om wat breder naar de onkruidbestrijding te kijken'', aldus Hooch Antink.

'Meer maatwerk bij onkruidbestrijding loont'

Hoewel melde, hanenpoot, perzikkruid en zwarte nachtschade nog steeds de grote massa vormen van de onkruiden in maïs, ziet Hooch Antink het aandeel gladvingergras en ook haagwinde – vooral langs slootkanten – gestaag toenemen. Daarnaast is er afgelopen jaar ook een nieuw gierstgras in een van zijn percelen gevonden. ,,Waarschijnlijk gaat het om draadgierst of Zuid-Afrikaanse gierst, een soort die mogelijk met het opbrengen van bermgras in het perceel is gekomen'', vertelt hij. Omdat de grassoort afgelopen seizoen in de maïs onvoldoende is bestreden, heeft hij afgelopen herfst op het betreffende perceel winterkoolzaad ingezaaid en daarop een bodemherbicide toegepast. ,,Hopelijk hebben we dit gras daardoor een flinke tik kunnen geven, zodat we het op z'n minst onder controle kunnen houden'', aldus Hooch Antink.

Calaris en Monsoon Active

De middelenkeuze in maïs stemt de veehouder altijd af met zijn vaste adviseur Emiel Strijkveen van ForFarmers. Afgelopen seizoen is een relatief 'eenvoudige' cocktail van Calaris® en Monsoon Active toegepast. En dat heeft op alle percelen prima gewerkt. ,,Zoals gezegd proberen we met zo min mogelijk middelen en in een lage dosering de maïs schoon te krijgen. We spuiten daarom liefst vroeg – in het 2- of 3-bladstadium van de maïs – en bekijken twee weken later of er nog een aanvullende bespuiting nodig is. Onze ervaring is dat je bij goede spuitomstandigheden het onkruid prima onder de duim kunt houden en dat er maar zelden een tweede ronde nodig is. Alleen de wendakkers en perceelsranden spuiten nog wel eens afzonderlijk na tegen haagwinde en eventuele nakiemers. Maar: alleen als dat écht nodig is.'', zo benadrukt hij nog maar eens.

Om de inzet van middelen nog iets meer terug te dringen, overweegt Hooch Antink voor komend seizoen ook een keer te wiedeggen, mits de omstandigheden dat toelaten. ,,Vanuit het verleden (cross-compliance-regeling van 2002- 2005, red.) hebben we hier best goede ervaringen mee opgedaan. En de werktuigenvereniging hier in Koekange heeft er een mooie, negen meter brede wiedeg staan, dus we kunnen er zo mee aan de slag.''

Meer maatwerk

Hooch Antink erkent hij bij de onkruidbestrijding in maïs regelmatig 'andere keuzes' maakt dan de de doorsnee maïsteler. En die kunnen soms lastig zijn voor de loonwerker, die liefst in een hoog tempo met één en dezelfde cocktail de onkruidbestrijding uitvoert. ,,Loonbedrijven beginnen sowieso liever iets later om zo alle onkruiden met de geldende basisdosering goed mee te kunnen pakken. De meeste collega-boeren vinden dat ook prima, want zo hoeft er normaal gesproken geen tweede keer gespoten te worden'', zo weet hij maar al te goed. Toch breekt hij graag een lans voor wat meer maatwerk bij de onkruidbestrijding, al kost het misschien net iets meer moeite en aandacht. ,,Het kan beter, efficiënter én duurzamer. Of zoals ik al eerder zei: meer toekomstbestendig. En daar moeten we de komende jaren met z'n allen toch naar toe.''

 

 

Calaris® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta

+Colofon