Terug
Met Serenade naar een lagere ziektedruk
Volgende
‘Een gezond gewas telen met zo min mogelijk werkzame stof’
sluiten

uitgave 2017-2018

Serenade

Serenade heeft bewezen dat het werkt

Kruidenkwekerij De Kruidenaer heeft voedselveiligheid hoog in het vaandel staan. De kruidentelers uit Etten-Leur werken zo weinig mogelijk met chemische gewasbeschermingsmiddelen. Bij de teelt van munt op water wordt het groene middel Serenade ingezet. „Serenade heeft bewezen dat het werkt'', aldus bedrijfsleider Richard Smits.

Richard Smits inspecteert munt op water: „Bij teelten op water kunnen we niet met chemische middelen werken.''

De Kruidenaer teelt 25 hectare kruiden voor de versmarkt, van basilicum en munt tot wat minder bekende soorten als verveine en knoflookbieslook. Daarvan wordt 3,5 ha kruiden onder glas en op water geteeld en 21,5 ha in tunnels en op de vollegrond. De teelt op water heeft veel voordelen, zegt Smits. „Het is niet alleen een schone teeltmethode, maar ook een emissiearme, residuvrije en veilige manier van telen. Bovendien levert deze teeltwijze veel arbeidsgemak en een constante kwaliteit van het product op.'' De kruidentelers telen basilicum en munt op water in de kas. Op water kunnen we niet met chemie werken, vertelt Smits. „Het water in de ene vijver vloeit altijd uit naar een andere vijver en de middelen breken slecht af. In de kruidenteelt mogen we heel weinig chemische middelen gebruiken, de wachttijd is veel langer dan bij andere gewassen. We zijn nu ongeveer vijf jaar bezig met groene gewasbescherming: we zijn daar proefsgewijs mee begonnen en hebben het steeds meer uitgebreid. Inmiddels weten we vrij goed wat wel en niet werkt. Door zelf proeven te doen, heb je de beste leerschool.''

Geen wachttijden

Het voordeel van groene middelen is dat je altijd kunt oogsten, vindt Smits. „Je hebt met zeer korte wachttijden te maken.'' De teelt van basilicum duurt vier weken. De kruiden worden in één keer geoogst en vervolgens worden er nieuwe plantjes in de zaaitrays gezaaid. De muntplant is een meerjarige plant, elke zes à zeven weken worden de takjes munt van de plant geknipt. „Tijdens het knippen ontstaat een wondje'', legtde bedrijfsleider uit. „Dat wondje is gevoelig voor Botrytis, vooral als het  lang nat blijft en het buiten donker weer is. Is het zonnig, dan droogt het wondje snel op. Er is dan veel minder gevaar voor een schimmelinfectie.''De Kruidenaer zet sinds twee jaar Serenade in om Botrytis aan te pakken. 

Een toeleverancier van biologische middelen, Handelsonderneming Klep, tipte Smits over het middel, vanwege goede resultaten in de aardbeienteelt. „Serenade heeft bewezen dat het werkt'', aldus de bedrijfsleider. „Niet alleen voor de bestrijding van Botrytis, we kunnen het middel ook tegen meeldauw inzetten. Belangrijk is wel dat je biologische middelen preventief gebruikt  en een strak spuitschema aanhoudt. We gebruiken Serenade wekelijks vanaf augustus tot het einde van de winter. Daarbij hanteren we een dosering van 5 liter/ha. We zijn tevreden over de resultaten.''

Economische haalbaarheid

De doelstelling van De Kruidenaer is om in de toekomst zo weinig mogelijk of helemaal geen chemische middelen meer te gebruiken, zegt Smits. In de kassen behoort chemie al tot de verleden tijd, maar ook in de buitenteelt wil de kruidenkwekerij zo veel mogelijk biologische middelen gaan inzetten. Naast groene gewasbescherming wordt ook met plantversterkers en spoorelementen gewerkt, om de weerbaarheid van de plant te vergroten. „Het voordeel van deze producten is dat je ze met elkaar kunt mengen'', aldus de bedrijfsleider. Hij vindt het wel belangrijk dat de middelen betaalbaar zijn. „Daar ligt een uitdaging voor de fabrikanten. Groene gewasbescherming moet voor de reguliere teelt economisch interessant blijven.'' Smits verwacht dat de MRL-eisen van de retail in de toekomst steeds strenger worden. De Kruidenaer speelt daar nu al op in door te voldoen aan de eisen van het Milieukeur Plantaardige Producten. „Zoals ik al zei, is de residulimiet in kruiden zeer laag en we verwachten dat die alleen maar naar beneden zal gaan. De consument wordt steeds milieubewuster en gaat steeds vaker op zoek naar schone producten.'' Maar: „Diezelfde consument moet wel in het proces van een milieubewuste teelt meegaan'', besluit Smits. „Nu bestaat er een nultolerantie voor insecten. Als de consument een beestje op zijn takje munt vindt, stuurt hij het terug. Bij groene gewasbescherming kun je nu eenmaal een insect op je product aantreffen. Dat moet de consument gaan accepteren.''

Richard Smits is bedrijfsleider bij kruidenkwekerij De Kruidenaer in Etten-Leur. Het bedrijf teelt 28 verschillende soorten kruiden op 25 hectare. Er wordt 3,5 ha basilicum en munt onder glas geteeld en 21,5 ha kruiden onder tunnels en op de volle grond. De kruiden worden op het bedrijf in kleinverpakking, mixverpakking en lichtgewicht kisten verpakt voor horeca, supermarkten, fabrikanten en andere grootverbruikers. Er werken 75 mensen bij De Kruidenaer.

+Colofon