Terug
'Van mij mogen er meer middelen zoals Serenade op de markt komen'
Volgende
Met Serenade naar een lagere ziektedruk
sluiten

uitgave 2017-2018

Serenade

De lat voor kwaliteitspeen ligt erg hoog

Na tien jaar is bewaarpeen terug in het bouwplan van Yme Meirink in Oosternijkerk (Fr.). Hij heeft zijn bodem op orde en houdt een zeer ruime rotatie aan. ,,Peen moet gezond opgroeien. Dan kun je ook op lichte grond een goede kwaliteit telen'', is zijn stellige overtuiging.

Yme Meirink geniet dit jaar dubbel van zijn winterwortelen. Het gewas staat pal naast de boerderij en aan weerszijden ligt een bloemenstrook. Onder andere zonnebloemen, boekweit, wikke en klaprozen zullen hier straks uitbundig bloeien. ,,Mensen uit het dorp lopen hier ’s avonds vaak  nog even een rondje. En ik heb er zelf ook lol in. Ik kan wel een graanstrook zaaien langs het perceel, of een graspad in het midden, maar dat levert bijna niks op. Op deze manier doen we veel mensen een plezier.'' Tien jaar lang groeide er geen peen op het bedrijf van Meirink. De Friese  akkerbouwer nam er afstand van vanwege tegenvallende verdiensten en een reeks natte najaren. ,,We hadden onze grond toen niet zo op orde als nu. In de tussentijd hebben we veel geïnvesteerd in de bodem. We hebben meer gedraineerd, gebruiken compost, hakselen ons stro en telen maximaal groenbemesters. Die aanpak werpt zijn vruchten af.'' Op het 130 ha tellende bedrijf vormen pootaardappelen het grootste  gewas. Meirink ruilt percelen grasland met  en veehouder en verhuurt land voor de teelt van broccoli. De rest van het bouwplan bestaat uit wintertarwe, suikerbieten en zaaiuien en sinds vorig jaar 6 ha B-peen, van het ras Nerac. ,,Ik vind het een mooi gewas en we spreiden onze risico’s ermee. Juist in een gewas als peen kunnen we onze investeringen in de bodemkwaliteit tot waarde maken.'' Zowel de afzet als de bewaring verlopen via de Dutch Carrot Group. Meirink heeft een deel van zijn peen op contract en draait met de rest mee in de pool.

Met 15 procent afslibbaar is de grond op Meirink's bedrijf goed bewerkbaar, maar wel aan de lichte kant. Het telen van een goede kwaliteit bewaarpeen vraagt aandacht. ,,De lat ligt erg hoog. Januari is voor ons het moment van de waarheid, want dan wordt er getarreerd. Afgelopen winter waren de resultaten gelukkig goed. De peen zag er mooi uit en  ook de uitslag van de N-Sure-test gaf geen verhoogde kans op bewaarziekten aan.''
 

Yme Merink is akkerbouwer in Oosternijkerk (Fr.)

De lat voor kwaliteitspeen ligt erg hoog

Voor een optimale uitgangssituatie vindt Meirink twee dingen erg belangrijk: een ruime rotatie en laat zaaien. Bij het huidige areaal hoeft hij maar eens in de twintig jaar terug te komen op hetzelfde perceel. Dat zit dus wel goed. De akkerbouwer zaait bewust laat, om ervoor te zorgen dat ook de oogst laat valt. ,,Peen is een echte herfstgroente en moet vochtig naar binnen worden gebracht, voor minimale beschadigingen en voldoende grond in de kist. Het draagvermogen van onze percelen is goed, dus voor de oogst ben ik niet zo bang. Dat komt wel goed.'' Dit jaar wachtte hij met zaaien totdat er neerslag in de voorspelling zat. Hij zaaide op 30 mei geprimed zaad, in vochtige grond. Ideaal, zo leek het. Daarna viel er echter een bui van 30 mm, waardoor er een korst ontstond. Hij besloot om het perceel twee keer te beregenen, om de  jonge plantjes door de korst te helpen. Over de stand, met ongeveer 80 planten op een meter, is hij gezien de omstandigheden tevreden.

Gezond loof

Belangrijk in zijn aanpak is dat de peen tot diep in de herfst doorgroeit en het loof goed gezond blijft. Een uitgekiende bemesting en een goede ziektebestrijding zijn hiervoor belangrijk. Meirink neemt zijn aanpak aan het begin van het seizoen door met zijn vaste teeltbegeleider Hendrik Eerkens van Agrifirm. Rekening houdend met nalevering, mikken zij op een stikstofgift van tussen de 65 en 75 kg stikstof per ha, verdeeld over drie giften. De kaligift bedraagt 180 kg. Meirink spuit meerdere malen met vloeibare kali en ook spuit hij met een brede spoorelementenmix, om ervoor te zorgen dat het gewas aan niks ontbreekt.

De onkruidbestrijding in peen vindt hij niet veel voorstellen. Met twee bespuitingen is het perceel met minimale inzet aan middelen schoon. Bij de ziektebestrijding begint hij het seizoen met twee keer Signum®. Daarna maakt hij het seizoen af met één of twee keer Serenade, afhankelijk van de ziektedruk. Hij mengt Serenade met bladvoeding en is enthousiast over het middel. ,,Het seizoen eindigen et een groen middel geeft ons de beste kansen. De Dutch Carrot Group wil in alle markten meedoen en met name voor de Duitse markt is het residuverhaal belangrijk. Persoonlijk wil ik graagmee in de vergroening. We moeten als sector veel meer uitleggen wat we doen en ons maximaal inzetten om zo schoon mogelijk te werken. Ook om andere middelen te behouden. Ik ga daarover graag het gesprek aan met mensen. Wie weet helpt de bloemenrand daarbij. Ik hoop dat mensen straks een boeketje komen plukken als ze hier langs lopen.''Signum® is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agro
+Colofon