Terug
Alle middelen nodig tegen bladschimmels
Volgende
De opbrengsten kunnen nog wel wat omhoog
sluiten

Suikerbieten Koerier 2019

Voorkom onnodige blootstelling aan middelen bij verwijderen van schieters

Het handmatig verwijderen van schieters is een belangrijke maatregel om onkruidbieten te voorkomen. Eén schieter kan 4500 levenskrachtige zaden produceren. Uit deze zaden kunnen zelfs na 10 jaar nog onkruidbieten bovenkomen. In een volgende bietenteelt zijn onkruidbieten moeilijk te bestrijden en concurreren deze met de gewone bieten. Bovendien vermeerderen onkruidbieten alle ziekten en plagen van suikerbieten (bron: IRS).

Genoeg redenen dus om schieters in bietenpercelen op tijd te verwijderen. Meestal gebeurt dit karwei in de zomermaanden (eind juni - juli - begin augustus). Tot enkele jaren terug werd er in die periode vrijwel nooit gespoten tegen bladschimmels. Maar door de (fors) hogere bladschimmeldruk is het spuittijdstip de laatste jaren drastisch naar voren gehaald. De kans dat er handmatig schieters worden verwijderd in een perceel waar al tegen bladschimmelziekten is gespoten, is daardoor flink toegenomen. Dat betekent dat de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen daardoor ook is verhoogd.

Bij de toelating van middelen tegen bladschimmels in bieten is er gerekend met een werknemers-blootstelling van 2 uur per dag. Bij het verwijderen van
schieters kan het echter voorkomen dat werknemers tot 8 uur in het veld bezig zijn. Deze tijdsduur is niet beoordeeld en het risico is daarmee ook niet bepaald.
De risico's voor werknemers kunnen dus groter zijn dan nu is meegenomen in de beoordeling. Een bijkomend aspect is dat het verwijderen van schieters
meestal bij goed weer gebeurt, waarbij vaak zomerse kleding wordt gedragen (met weinig persoonlijke bescherming).

Om de persoonlijke veiligheid maximaal te waarborgen is het daarom zeer raadzaam om schieters voorafgaand aan de eerste bespuiting tegen bladschimmels
uit te voeren. Lukt dit niet, dan kan er het beste gewacht worden tot minimaal 14 dagen na een bespuiting. Moet er binnen twee weken na een bespuiting tóch wat langer door het gewas gelopen worden? Draag dan beschermende kleding zoals een lange broek, bovenkleding met lange mouwen en handschoenen.
Wanneer er slechts enkele schieters verwijderd moeten worden of wanneer er een perceelscontrole wordt uitgevoerd, is de blootstelling zo laag dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico.

Komend seizoen zal er (bij gebruik van het middel Sphere in suiker- en voederbieten) ook een waarschuwing op het etiket staan. Deze luidt: Gezondheidseffecten bij het verwijderen van schieters zijn niet uit te sluiten. Verwijder daarom eventuele schieters in bieten voor de toepassing, of wacht hiermee minimaal 14 dagen tot na
de toepassing.
+Colofon