Volgende
Voorkom onnodige blootstelling aan middelen bij verwijderen van schieters
sluiten

Suikerbieten Koerier 2019

Alle middelen nodig tegen bladschimmels

,,Zet middelen op tijd in, gebruik altijd de volle dosering en wissel de beschikbare triazolen maximaal af.'' Dat zijn volgens bietenspecialist Sjors Leermakers van Bayer de belangrijkste 'leefregels' voor 2019 om bladziekten in bieten te bestrijden. Hij benadrukt dat alle beschikbare middelen hard nodig zijn om ziekten als Cercospora en Stemphylium onder de duim te houden. ,,Schimmels worden steeds agressiever en resistentievorming voor strobilurines is op veel plekken een feit. Zeker zo zorgelijk is de verminderde gevoeligheid (shifting) voor triazolen die zich steeds nadrukkelijker manifesteert. We zullen daarom heel zuinig moeten zijn op de middelen die we hebben en deze maximaal moeten afwisselen.''

Afgelopen seizoen waren het vooral Cercospora en roest die de kop opstaken. ,,Na een lange periode van droogte vielen er in augustus een aantal fikse buien. In combinatie met het warme weer heeft zich vrij vlot daarna weer wat jong blad gevormd, dat niet altijd even goed beschermd is geweest. Dit heeft op een aantal plaatsen toch nog voor wat schade gezorgd'', zo blikt Leermakers terug op het afgelopen seizoen. Hoewel 2018 geen echt bladschimmeljaar was, benadrukt hij dat de zorgen over de toekomstige bestrijding ervan er niet minder om zijn geworden. ,,We komen steeds vaker percelen tegen die drie of vier keer zijn gespoten, maar toch de schimmels niet onder de duim kunnen houden. Er moet dus meer gebeuren willen we in de toekomst de bieten tot het eind toe gezond kunnen houden'', zo stelt hij.

Niet alleen leunen op chemie

Belangrijk is om niet alleen te leunen op chemie. Gewasresten tijdig inwerken, een gewasrotatie van minimaal 1-op-4 aanhouden en bietenhopen niet op toekomstig bietenland neerleggen, zijn bewezen maatregelen om de ziektedruk binnen de perken te houden. ,,Ik weet dat het lastig is om ruimte te maken voor dit soort maatregelen binnen de bedrijfsvoering. Zo strookt het inwerken van gewasresten niet echt met de trend van minimale grondbewerking en is het aanhouden
van 1-op-4 bieten alleen maar lastiger geworden nu het bietenareaal fors is gegroeid'', zo beseft de bietenspecialist. Toch moet er wat hem betreft wel iets gebeuren op dit vlak, ,,want met alleen chemie ben ik bang dat we het op den duur niet meer redden...''

Cercospora en Stemphylium

Bij de middelenkeuze tegen bladschimmels kijkt Leermakers vooral naar de twee belangrijkste ziekten van dit moment: Cercospora en Stemphylium. ,,Is de eerste bespuiting van het seizoen vooral bedoeld tegen Cercospora; dan is Sphere een van de sterkste triazolen tegen deze ziekte. Hierbij is het overigens zinvol om een uitvloeier toe te voegen, omdat dit een bewezen betere werking geeft en daardoor een financieel hoger rendement oplevert. Is de startbespuiting vooral bedoeld tegen Stemphylium; kies dan voor Retengo® Plust. Dit middel heeft namelijk de beste werking hiertegen. Bij de tweede bespuiting kunnen deze twee middelen het beste omgedraaid worden. Voor een derde en (eventueel) vierde bespuiting kan het beste weer voor andere middelen worden gekozen, zodat er maximaal afgewisseld wordt met werkzame stoffen.''
Tot slot drukt Leermakers bietentelers op het hart om middelen vooral op tijd in te zetten en de volle dosering daarbij aan te houden. ,,Bij bladschimmels is de
eerste klap meer dan een daalder waard. Dus: zodra je de eerste stipjes ziet, moet je meteen spuiten. Later worden die stippen vaak wat vage vlekken en wordt
het steeds lastiger om er een ziekte in te herkennen. Eigenlijk ben je dan al te laat en loop je de rest van het seizoen achter de feiten aan. Niet alleen kost het
dan opbrengst, maar je moet ook nog eens één of twee keer vaker spuiten om het niet helemaal uit de hand te laten lopen.''
Retengo® Plust is een geregistreerd handelsmerk van BASF

Cercospora: ronde grijze vlekjes (1 - 3 mm) met een donkere roodpaarse rand, onregelmatig over het blad verspreid. In de vlekjes zijn zwarte puntjes te zien (alleen met loep). Eerst worden de buitenste bladeren aangetast, later de binnenste bladeren.

Stempylium: kleine, onregelmatige gele vlekjes verspreid over het hele blad. Het binnenste van de eerste vlekjes sterft na enige tijd af (necrose) tot een bruin weefsel. Zwaar aangetaste bladeren sterven af en op nieuw gevormd blad verschijnen nieuwe vlekjes.

+Colofon