Terug
De opbrengsten kunnen nog wel wat omhoog
Volgende
Onvoorspelbaar seizoen op komst
sluiten

Suikerbieten Koerier 2019

Nieuwsgierig naar nieuwe manier van onkruidbestrijding

Hans Thur in Genderen (N-Br.) behoort tot de kleine groep bietentelers die komend seizoen gaat werken met het nieuwe teeltsysteem Conviso® Smart/One. Op het daarvoor geselecteerde perceel hoopt hij vooral van de massaal aanwezige wilde bieten af te komen. Maar hij is ook gewoon nieuwsgierig naar deze nieuwe manier van onkruid bestrijden. ,,Mocht het de komende jaren een vlucht nemen, dan heb ik er al wat ervaring mee.''

Hans Thur is directeur/eigenaar van akkerbouwbedrijf Thur Agro in Genderen (N-Br.). Op ca. 150 hectare, verspreid over vier locaties in Noord-Brabant, teelt hij consumptie-aardappelen, suikerbieten, uien en maïs. Ook beheert hij een aantal hectares grasland en natuurgebied. Thur heeft geen machines en geen personeel; alle werkzaamheden worden door loonwerkers uitgevoerd.

Hij heeft geen boerderij, geen machines en ook geen personeel. En toch is Hans Thur op en top akkerbouwer. ,,De beste benaming is misschien wel management-boer. Al het regel- en kantoorwerk doe ik zelf en ook alle teelttechnische beslissingen liggen bij mij. Maar het feitelijke werk op de akkers besteed ik allemaal uit. Ik zit dus nooit op een trekker of rooier; de enige machines die ik heb zie je hier'', zegt hij, wijzend op het rijtje miniaturen die in zijn kantoor staan opgesteld.
Thur heeft zijn grond - in totaal zo'n 150 hectare - op drie locaties in Noord-Brabant (Veghel, Schijndel, Boxtel) en één in Gelderland (Groesbeek) liggen. Voor het veldwerk heeft hij langlopende, vaste afspraken met loonbedrijven in de streek. ,,Zij weten heel goed hoe ik werk en welke zaken ik binnen de teelten belangrijk vind. Wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel, anders kun je niet op deze manier werken'', zo stelt de akkerbouwer. Door het uitbesteden van het landwerk, blijft er volgens Thur veel meer tijd over voor zaken als gewasinspecties en het specifieker en gerichter uitvoeren van teeltmaatregelen. Ook is er meer ruimte voor verdieping in het vak. Zo pluist hij voor elke teelt nauwkeurig de optimale gewasbescherming uit en spart hij daarover met een aantal vaste adviseurs. De loonbedrijven krijgen vervolgens een zo compleet mogelijke spuitopdracht, waarin zaken als middel, dosering, spuittijdstip, doppentype en hoeveelheid water precies beschreven staan.

Nieuwe manier van onkruidbestrijden

Voor komend seizoen staat er een compleet nieuwe manier van onkruid bestrijden op stapel: Thur gaat samen met loonbedrijf Kasteel in Meeuwen aan de slag met Conviso Smart. Bij deze technologie is het bietenzaad tolerant gemaakt voor herbiciden uit de categorie ALS-remmers. Dit zijn zeer breedwerkende onkruidbestrijders, die normaal gesproken (zeer) schadelijk zijn voor bieten. Door de ingebouwde tolerantie kunnen deze middelen echter zonder problemen worden toegepast. Conviso Smart vormt een vaste combinatie met het herbicide Coviso One.
Dit middel bevat twee werkzame stoffen die samen een zeer brede werking hebben op breedbladige en grasachtige onkruiden. Daarnaast heeft het ook een goede nevenwerking op wortelonkruiden en aardappelopslag. De bedoeling is om dit jaar zeven hectare Conviso Smart- bieten te telen. Thur heeft hiervoor een perceel gereserveerd waarop veel onkruiden en vooral veel wilde bieten voorkomen. Hij vertelt: ,,Een jaar of vijftien geleden hadden we een zeer koud voorjaar, waardoor heel veel bieten in deze streek zijn gaan schieten. Niet iedere teler is toen even secuur geweest met het verwijderen van die schieters, waardoor we nu al jaren met wilde bieten te maken hebben. Hoewel we er regelmatig met Roundup bovenop zaten, blijven die bieten maar komen en worden de problemen alsmaar groter.'' Door toepassing van Conviso Smart/One hoopt Thur de wilde bieten uit te kunnen roeien en tegelijk ook een aantal hardnekkige grassen en wortelonkruiden de nek om te draaien. Of alleen Conviso One daarvoor genoeg is, zal nog moeten blijken. ,,Waarschijnlijk gaan we ook een aantal middelen bijmengen, waardoor de mix nog breder en sterker wordt. Hiervoor krijgen we onder meer begeleiding van IRS en Suiker Unie en kijken ook KWS en Bayer over de schouder mee. Uiteraard zijn deze partijen ook heel benieuwd is hoe deze technologie in de praktijk uitpakt."

Ik zie wel perspectief

Hoewel het 'avontuur' nog moet beginnen en er nog 'nul ervaring' is, ziet Thur zeker perspectief voor de Conviso-technologie. ,,De onkruidbestrijding in bieten wordt er hoe dan ook gemakkelijker door. Met twee keer spuiten ben je - als het goed is - alle onkruiden kwijt. Welke teler zou dat nou niet willen? Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat er de komende jaren steeds meer middelen verdwijnen voor de bietenteelt. Met Conviso Smart hebben we dan in ieder geval een mooi alternatief achter de hand.'' Het feit dat de financiële opbrengst van Conviso-zaad op dit moment nog zo'n 10 procent lager ligt dan dat van regulier bietenzaad, neemt Thur maar even voor lief. ,,Als ik via deze methode de wilde bieten kwijt raak, dan is een wat mindere opbrengst van ondergeschikt belang. En mocht de technologie daadwerkelijk doorbreken, dan komen er vanzelf zaden die kunnen concurreren met het gangbare bietenzaad.'' Hoewel hij nog geen volledig zicht heeft op kosten van het nieuwe systeem, verwacht de akkerbouwer dat deze niet veel afwijken van de gangbare bietenteelt. ,,De combinatie van zaad en middel kost ergens tussen €450 en €500 per hectare. Dat bedrag ben je ook ongeveer kwijt voor gangbaar bietenzaad en drie à vier LDS-bespuitingen.''
+Colofon