Terug
Nieuwsgierig naar nieuwe manier van onkruidbestrijding
Volgende
Uitstaande melde verbazingwekkend goed opgeruimd
sluiten

Suikerbieten Koerier 2019

Onvoorspelbaar seizoen op komst

Hoe groot zullen de problemen met insecten komend seizoen worden? ,,Niemand weet het, maar telers zullen zich er wel goed op voor moeten bereiden'', zeggen Sjors Leermakers en Harm Groeneweg van Bayer. De Crop Advisors zetten daarom alle schadelijke insecten nog eens op een rij en geven daarbij ook de risico's aan. ,,Vooral het bietenvergelingsvirus en bietenkever kunnen grote schade veroorzaken in bieten.''

Het verbod op zaadbehandeling met neonicotinoïden zet de bietenteelt flink op z'n kop. Plagen die de afgelopen 25 jaar niet of nauwelijks meer voorkwamen, kunnen komend seizoen zomaar weer de kop opsteken. ,,Om helder te krijgen met welke plagen we destijds te maken hadden en hoe heftig die soms waren, hebben we ons weer moeten verdiepen in onderzoeken en adviezen uit de jaren '80 en begin jaren '90'', vertelt Harm Groeneweg, die destijds veel onderzoeksprojecten in bieten begeleidde. Ter illustratie laat hij wat oude proefresultaten zien met verschillende zaadbehandelingsmiddelen. Wat meteen opvalt zijn de enorme verschillen tussen behandelde en onbehandelde objecten. Zo valt in een jaar met veel bietenkevers de opkomst in een object met onbehandeld zaad terug naar 34.000 planten. Op een ander onbehandeld proefperceel met veel springstaarten blijven er slechts 15.000 planten over. Soortgelijke schades zijn er ook gerapporteerd bij emelten, ritnaalden en miljoenpoten. ,,We weten natuurlijk niet hoe al deze beestjes zich de afgelopen decennia ontwikkeld hebben, maar we moeten er vanuit gaan dat ze niet weg zijn'', zo stelt bietenspecialist Sjors Leermakers. In gebieden waar bodeminsecten verwacht kunnen worden doen bietentelers er wat hem betreft goed aan om behandeld pillenzaad te gebruiken tegen ondergrondse insecten. Daarna is het zaak om bovengrondse plaaginsecten nauwlettend in de gaten te houden. En dat betekent concreet: van begin april tot half juli wekelijks controleren op alle bladinsecten en - waar nodig - op tijd ingrijpen met een insecticide.

Bietenvergelingsvirus en bietenkever

Hoewel Leermakers het lastig vindt om een rangorde aan te geven - 'niemand weet welke plaag daadwerkelijk opgang gaat maken' - durft hij het bietenvergelingsvirus (door luizen) en het bietenkevertje toch wel bovenaan het gevarenlijstje te zetten. ,,Bietenvergelingvirus vormt een groot gevaar voor de bietenteelt. Luizen - en dan met name de groene perzikluis - kunnen dit virus razendsnel verspreiden over het veld, waardoor in korte tijd veel planten besmet raken. De opbrengst kan daardoor gemakkelijk met tientallen procenten kelderen, zeker wanneer er vroeg gezaaid is'', zo weet de Crop Advisor. Omdat streng winterweer is uitgebleven kunnen de luizen wel eens vroeg aanwezig zijn, temeer er afgelopen najaar nog heel veel luizen in de gewassen zijn gevonden.
,,De noodzaak om de gewassen vroeg te monitoren is dus zeker groot'', aldus Leermakers. Als schadedrempel (voor de periode van 1 mei tot 15 juni) geldt: maximaal 2 luizen per 10 planten. ,,Vind je er meer, dan is het raadzaam om te spuiten, bijvoorbeeld met 0,15 l/ha Bariard of 0,15 l/ha Calypso.'' Bietenkevers komen vooral voor op de wat zwaardere kleigronden. Hoewel het grootste gevaar ondergrondse vraatschade aan wortels en kiemplant betreft, kan dit insect ook bovengronds flinke aanrichten aan bladeren en stengels. ,,Zodra de temperatuur boven 15 °C komt, gaan de kevers vliegen en kunnen ze zich massaal over het bietenperceel verspreiden. Het is daarom belangrijk om die vluchten in de gaten te houden en zo nodig een bespuiting uit te voeren'', zo waarschuwt Leermakers. Ter bestrijding van bietenkever kunnen onder andere de middelen Bariard (0,15 l/ha), Calypso (0,15 l/ha) of Decis (0,3 l/ha) worden ingezet. Belangrijk hierbij is om de kevers goed te raken. Het beste lukt dat door de bestrijding in de avond uit te voeren.
+Colofon