Terug
Bestrijding Sclerotinia en Phytophthora blijft een uitdaging
Volgende
Duurzame koolteelt vraagt om gedegen onderzoek
sluiten

uitgave juli 2018

Vollegrondsgroenten Koerier

IPM centraal op Vollegrondsgroenten Platform

Het Vollegrondsgroenten Platform van Bayer is inmiddels een begrip onder adviseurs en distribu-teurs in de vollegrondsgroenteteelt. Elke twee jaar trekken de demovelden in Etten-Leur (N-Br.) enkele honderden bezoekers. Dit jaar staat IPM - ofwel geïntegreerde gewasbescherming centraal, met daarin veel aandacht voor de bestrijding van insecten. Crop Advisor Stefan van Heist benoemt alvast de meest in het oog springende demoproeven, die eind september/begin oktober tijdens bezoekersdagen te zien zijn.

Stefan van Heist is Crop Advisor Vollegrondsgroenten bij Bayer.

Spruitkool

In spruitkool staan de bestrijding van trips en witte vlieg centraal. En dan met name de vraag: hoe kunnen we de beschikbare middelen hiervoor zo effectief mogelijk inzetten? In de trips-demoproef zijn daarvoor een groot aantal bestrijdingsschema's uitgezet met diverse pyrethroïden, selectieve middelen en biologische middelen. Ook zijn er objecten zonder zaadcoating en schema's waarbij op basis van waarnemingen wordt ingegrepen. ,,Doel is vooral om de beste combinaties van selectieve en biologische middelen eruit te pikken. Want daar gaat het de komende jaren hoe dan ook naar toe'', aldus Van Heist.
In de demoproef met witte vlieg wordt gezocht naar de optimale positionering van het middel Movento en de plaatsing van andere middelen daar rond omheen.,, Met verschillende toepassingsmomenten willen we laten zien wat de gevolgen zijn'', legt Van Heist uit. Rondom de twee behandelingen met Movento - die juli en augustus worden uitgevoerd - worden een aantal pyrethroïden en biologische middelen ingezet. Hieruit moet onder meer duidelijk worden wat de negatieve gevolgen zijn van de inzet van pyrethroïden op nuttige insecten (en omgekeerd: de positieve effecten van biologische middelen op nuttigen). De nuttige insecten kunnen onder meer gevonden worden in een speciaal hiervoor aangelegde bloemenrand.

Peen

In peen is een uitgebreide fungicidenproef aangelegd, waarbij verschillende middelenschema's tegen Alternaria, Sclerotinia en echte meeldauw met elkaar worden vergeleken. ,,Toch is deze proef niet alleen bedoeld om de prestaties van de schema's te bespreken. Wat ons betreft mag de proef ook fungeren als een soort discussie-object rondom residuen'', zegt Van Heist. Hij vertelt dat Bayer met Rudis en Luna Experience twee ijzersterke middelen in huis heeft tegen schimmels in peen, maar dat sommige buitenlandse afnemers nu zodanige bovenwettelijke eisen stellen dat er terughoudendheid kan ontstaan om deze middelen te gebruiken. ,,De vraag is nu: hoe gaan we hiermee om? Welke afwegingen maken we om enerzijds aan de wensen van afnemers te voldoen, maar anderzijds ook een kwaliteitsproduct te willen leveren?''

Sluitkool

Ook in sluitkool staat de bestrijding van trips centraal, waarbij het opnieuw draait om de positionering van Movento. Van Heist: ,,Movento kan het beste tijdens de bolvorming worden toegepast, omdat de actieve stof dan maximaal in de bol wordt opgenomen. We willen laten zien dat de werkingsduur dan het langst is.'' In het vervolg van de proef worden Decis, Calypso en het biologische middel Flipper ingezet om het gewas tripsvrij te houden. ,,Behalve zicht op de verschillen tussen pyrethroïden en Flipper, hopen we hier ook we de discussie rond biologische middelen los te krijgen. Wat doen ze? Wat kunnen ze? En waar plaatsen we ze?''

Sla

Bij de proef in sla draait het vooral om de inzet van Sivanto Prime, dat onlangs is toegelaten in deze teelt. ,,Omdat zaadcoatings met insecticiden tegen luis volgend jaar niet meer mogen, proberen we de planten in hun beginperiode te beschermen met een vroege gewasbespuiting met Sivanto Prime. Dit middel heeft voldoende lengtewerking om de planten de eerste weken luisvrij te houden, waarna Movento het vervolgens over kan nemen. Dat willen we in deze proef laten zien'', aldus Van Heist.

Kruiden

Naast nog een aantal objecten in prei, stamslabonen en tuinbonen komen dit jaar ook bieslook en peterselie op het platform aan bod. In beide teelten ligt een fungicidenproef - met name tegen meeldauw en roest - waarbij verschillende chemische schema's worden vergeleken met een volledig biologisch schema met Serenade en nog een experimenteel biologisch middel. ,,Een aantal kruidentelers werkt al succesvol met het middel Serenade; in deze proeven willen we vooral laten zien hoever je met biologische middelen kunt komen'', zo besluit Van Heist.
+Colofon