Terug
Seminis: nieuwe loot aan de Bayer-tak
sluiten

uitgave juni 2019

Vollegrondsgroenten Koerier

Jonge ondernemer in groenten en fruit

,,Oké, we zijn misschien groter dan de meeste collega-bedrijven binnen de sector. Maar onze missie is feitelijk hetzelfde. En dat is van kleine plantjes een mooi eindproduct maken.'' Dat zegt Marco van den Heuvel (28) van Genson Fresh Fruits & Vegetables in Sint-Oedenrode (N-Br.). Sinds begin dit jaar is hij mede-eigenaar van het bedrijf, waarin ook zijn vader Mari en twee neven van zijn moeder - Peter en Anton van Gennip - participeren. Marco houdt zich vooral bezig met de planning en organisatie van de verschillende teelten en met personeelszaken.

Personeel binden en boeien

Als grootste uitdaging voor de toekomst noemt  Marco de beschikbaarheid van personeel en dan  met name seizoenswerkers. ,,Op dit moment  zijn er nog voldoende Polen en andere Oost-  Europeanen die bij ons willen werken. Maar we  moeten wel steeds meer moeite doen om ze te  boeien en te binden. Dat lukt deels met financiële  voordelen en aanvullende scholing tot bijvoorbeeld  teamleider. Maar we merken tegelijkertijd ook  dat de economie in hun thuisland aantrekt, waardoor  de drang om in Nederland te werken minder  groot wordt.'' Hulp vanuit de techniek - zoals een  plukrobot in aardbeien - zit er volgens Marco wel  aan te komen, maar de eerstkomende jaren blijven  er vooral veel handen nodig. ,,We doen er daarom  alles aan om het de mensen naar de zin te maken,  bijvoorbeeld door bonussen, opleidingsmogelijkheden  en goede huisvesting.''  De tweede grote uitdaging is het ziekte- en plaagvrij  houden van de gewassen. Marco verwacht  dat dit de komende jaren moeilijker gaat worden,  onder andere door het wegvallen van chemische  middelen, toenemende resistentievorming en  de komst van nieuwe ziekten en plagen. ,,Op dit  moment kunnen we onze belangrijke teelten,  aardbeien, frambozen en prei, nog redelijk goed  schoon houden, al is de bestrijding van trips wel  een behoorlijke uitdaging geworden'', zo stelt hij.  Hoewel het bedrijf voortdurend zoekt naar nieuwe  (resistentere) rassen en al een aantal jaren pilots draait met het uitzetten van natuurlijk vijanden,  verwacht Marco dat de ziekte- en plaagbestrijding  niet zonder slag of stoot op hetzelfde hoge niveau zal blijven. ,,We zullen méér en ook complexere  maatregelen moeten nemen  om gewassen schoon in de winkel te krijgen. De  kostprijs gaat daardoor vrijwel zeker omhoog.''

Marco (28) van den Heuvel is mede-eigenaar van Genson Fresh Fruits & Vegetables in Sint-Oedenrode (N-Br.). Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt van aardbeien, frambozen en prei (samen ruim 300 ha). Alle groente en fruit wordt via Bakker Barendrecht geleverd aan Albert Heijn. Op de hoofdlocatie in Sint-Oedenrode werken ca. tien mensen vast, in het seizoen aangevuld met 250 tot 300 losse seizoenswerkers.

Ziet hij zichzelf als tuinder of ondernemer

Marco van den Heuvel denkt even na over de vraag  en zegt: ,,Als je me dat tien jaar geleden gevraagd  had, dan was het antwoord tuinder geweest. Ik werkte toen nog mee in het bedrijf van mijn ouders, dat destijds nog een doorsnee tuinbouwbedrijf was.  Nu telen we groenten en fruit op meer dan 300  hectare en hebben we op hoogtijdagen meerdere  honderden mensen aan het werk. Dat vraagt om andere vaardigheden. Ik ben nu vooral bezig met  het optimaliseren van werk- en teeltprocessen  en bekijk hoe we ons bedrijf nog beter kunnen  organiseren. Dus ja, misschien ben ik nu wel meer  ondernemer, al draait het uiteindelijk nog steeds  om het telen van planten en fruit.''  Dat Marco in het familiebedrijf zou belanden, was  een aantal jaren geleden nog geen uitgemaakte zaak.  ,,Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in techniek.  Daarom heb ik eerst MBO-Werktuigbouwkunde  gedaan. Daar ontdekte ik dat mijn interesses toch  wel wat breder waren en ben ik vervolgens naar de  HAS in Den Bosch gegaan. Van daaruit ben ik drie jaar geleden in het bedrijf gekomen.''

Kostprijsberekeningen

Na het samengaan in 2015 van de twee tuinbouwbedrijven (Van den Heuvel en Van  Gennip) tot HeGe Groenten en Fruit (nu Genson Fresh Fruits & Vegetables), is het bedrijf in  een paar jaar tijd gegroeid naar een productieareaal van ruim 300 hectare. Ook zijn er - toen  duidelijk werd dat Marco in het bedrijf wilde  stappen - tal van investeringen gedaan om het  bedrijf toekomstbestendig te maken. Zo is de grondteelt van aardbeien in de afgelopen vijf jaar  volledig vervangen door stellingen in tunnels of onder beschermkappen en staat er op de nieuwe  locatie in Sint-Oedenrode sinds anderhalf jaar een hypermoderne verwerkingshal met onder  meer een verpakkingslijn waarmee aardbeien  getopsealed kunnen worden. Marco vertelt dat  hij zich onder andere heeft bezig gehouden met  de financiële onderbouwing van de hal en de  kostprijsberekeningen (o.a. voor het sealen).  ,,Dat was best een grote verantwoordelijkheid,  maar heeft er wél voor gezorgd dat ik me  volwaardig mede-eigenaar voel en ook helemaal  ga voor dit bedrijf'', zo blikt hij terug. De jonge  ondernemer benadrukt dat alle eigenaren binnen  de familie weliswaar hun eigen werkgebieden en  bijbehorende verantwoordelijkheden hebben,  maar dat grote beslissingen altijd unaniem worden  genomen. ,,Dat móet ook om de onderneming  overeind te houden. Gelijkwaardigheid, wederzijds  vertrouwen en elkaar wat gunnen zijn daarbij essentieel." 

Ga je droom achterna

Ondanks genoemde knelpunten en uitdagingen, is  Marco positief gestemd over de toekomst. ,,Het is  goed dat er op tijd is ingezet op schaalvergroting.  Mede daardoor staat er nu een modern bedrijf en  hebben we belangrijke stappen kunnen maken op  het gebied van teeltechniek, productverwerking  en duurzaamheid. Bedrijven die nu nog aan dat  traject moeten beginnen, gaan een veel lastigere  en meer onzekere toekomst tegemoet'', zo stelt  hij. Met deze woorden wil hij zijn leeftijdsgenoten  overigens niet ontmoedigen. ,,Ik denk dat je hoe  dan ook je droom achterna moet gaan, want met  die energie ontstaan vaak de mooiste dingen. En  bovendien: spijt hebben kun je altijd nog''. Verder  raadt hij jonge starters aan om samen te werken,  kennis te delen en gewoon te dóen, ,,dat zijn dé  ingrediënten om als bedrijf te kunnen groeien en  toekomstbestendig te blijven.'' 
+Colofon