Producten

Schoon en veilig werken

Persoonlijke veiligheid

Persoonlijke veiligheid gaat verder dan alleen degene die direct werkt met gewasbeschermingsmiddelen. De naaste omgeving en voorbijgangers, mensen die behandelde producten verwerken, mensen die in een behandeld gewas werkzaamheden uitvoeren, iedereen in de directe en indirecte kring van activiteiten met het gewasbeschermingsmiddelen dient alert te zijn en beschermd te worden voor het onnodige blootstelling aan producten.

 

Afb.1. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn belangrijke om onnodige blootstelling aan middelen te voorkomen

 

Dresscode

Een goede persoonlijke bescherming is een vereiste tijdens het werken met gewasbeschermingsmiddelen. Dit geldt voor middelen van biologische en chemische aard. Contact met de huid en inademing dient uiteraard te allen tijde te worden voorkomen.. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen bewezen effectief te zijn voor de verschillende werkzaamheden. Een goede voorlichting over deze persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de werkzaamheden kunt u vinden op www.stigas.nl

EasyFlow

Om zorg te dragen voor een maximale persoonlijke bescherming tijdens het gereed maken van de spuitvloeistof heeft Bayer in samenwerking met Agrotop de easyFlow ontwikkeld. EasyFlow is een ’closed transfer systeem’, dat er voor zorgt dat toepassers tijdens het vullen van de spuit niet meer in contact kunnen komen met het geconcentreerde gewasbeschermingsmiddel. EasyFlow voorkomt veel irritaties tijdens het gereed maken als het opspatten van de vloeistof, vervelende luchtjes, morsen naast de maatbeker, omvallende maatbeker en dergelijke. Na de introductie van de fustreiniger 30 jaar geleden is er niet of nauwelijks een ontwikkeling geweest in het toedienen van producten. EasyFlow is een innovatie welke persoonlijke bescherming en bescherming van het milieu tot op het hoogste niveau nastreeft.

 

Afb.2. EasyFlow standaard (zonder maatglas) (links) en rechts easyFlow M (met maatglas)