Producten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze website (hierna de “Website“) wordt door Bayer CropScience SA-NV (hierna “ons” of “wij”) ter beschikking gesteld. Voor meer informatie over de provider van de Website, verwijzen wij u naar onze colofon

Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder willen wij u inlichten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze Website. Tenzij anders bepaald in de volgende hoofdstukken is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit dat die verwerking nodig is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen.

Onze Website bezoeken

Wanneer u onze Website gebruikt, zal uw browser bepaalde gegevens naar onze webserver verzenden. Dat gebeurt om technische redenen en is nodig om de gevraagde informatie voor u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de Website te faciliteren, worden de volgende gegevens verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van toegang
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke site) 
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • verzonden gegevensvolume
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser, taalinstellingen, versie van het browsersoftware-besturingssysteem en surface

Om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen zullen wij die gegevens bovendien gedurende een beperkte periode opslaan, zodat we in geval van een daadwerkelijke onbevoegde toegang tot onze servers of een poging daartoe persoonsgegevens kunnen opsporen.

 

Plaatsen van cookies

Wat zijn cookies?

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser worden opgeslagen in het geheugen van uw terminal. Zij slaan bepaalde informatie op (bv. uw taal- of site-instellingen) die uw browser (afhankelijk van de levensduur van de cookie) opnieuw naar ons kan doorzenden bij uw volgende bezoek aan onze Website.

Welke cookies gebruiken we?

Wij maken onderscheid tussen twee soorten cookies: (1) functionele cookies, zonder deze cookies zou de functionaliteit van onze website worden verminderd en (2) optionele cookies die bijvoorbeeld worden gebruikt voor websiteanalyse en marketingdoeleinden. De volgende tabellen bevatten een gedetailleerde omschrijving van de optionele cookies die wij gebruiken:

 

Onder voorbehoud van uw toestemming

Wij gebruiken enkel optionele cookies als wij daarvoor vooraf uw toestemming hebben verkregen. Bij uw eerste bezoek aan onze Website zal een banner verschijnen, waarin u om uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van optionele cookies. Als u uw toestemming geeft, zullen we een cookie op uw computer plaatsen en zal de banner niet meer verschijnen zolang de cookie actief is. Na het einde van de levensduur van de cookie of wanneer u de cookie verwijdert, zal de banner bij uw volgende bezoek aan onze Website opnieuw verschijnen en u opnieuw om uw toestemming vragen.

Uw toestemming dekt ook de overdracht van uw persoonsgegevens naar onveilige derde landen, met name de VS, met het risico dat overheidsinstanties toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor toezicht en andere doeleinden zonder effectieve rechtsmiddelen.

Hoe de plaatsing van cookies te voorkomen

U kunt onze Website natuurlijk ook gebruiken zonder dat cookies worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies steeds configureren of volledig uitschakelen in uw browser. Dat kan echter leiden tot een beperking van de functies of negatieve gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze Website. U kunt de plaatsing van optionele cookies steeds weigeren door gebruik te maken van de desbetreffende weigeringsoptie die in de bovenstaande tabel wordt vermeld.

Websiteanalyse

Op onze Website gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google zal uw gebruik van onze Website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze Website (bv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zullen worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze Website de functie van Google voor IP-anonimisering geactiveerd, die de 8 laatste cijfers (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert. Bovendien is Google gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat bij het verwerken van gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse steeds intrekken door de Google Browser Plug-in te downloaden of uw toestemmingen te beheren in bovenstaande tabel, in welk geval een opt-out-cookie zal worden geplaatst. De beide opties zullen de toepassing van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u de opt-out-cookie niet verwijdert.

Meer informatie over Google Analytics is beschikbaar in de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, de Richtlijnen inzake privacy en gegevensbescherming van Google Analytics en in het Privacybeleid van Google.

Websiteanalyse met Adobe Analytics
Als u ons uw toestemming geeft gebruiken we een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland ("Adobe") op onze website om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten van Adobe te ontvangen in verband met de website en internetgebruik. Hiervoor gebruiken we de cookies die in de bovenstaande tabel hier nader worden beschreven. De informatie die door Adobe wordt verzameld in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de verwijzende URL, onze webpagina's die u bezoekt, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) wordt verzonden naar een server van Adobe in Ierland, waar het zal worden opgeslagen en geanalyseerd. De hieruit volgende resultaten worden vervolgens in geanonimiseerde vorm aan ons ter beschikking gesteld. Uw gebruiksgegevens worden tijdens dit proces niet aan uw volledige IP-adres gekoppeld. We hebben op onze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd die wordt aangeboden door Adobe, die het laatste octet van uw IP-adres door nullen vervangt voordat een geschatte geolocatie wordt uitgevoerd en vervolgens vervangen we uw IP-adres door een generiek IP-adres voordat de gegevensset wordt opgeslagen. Toegang tot uw gegevens door Adobe Systems Inc., 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 gevestigd in de VS ("Adobe Inc") kan niet worden uitgesloten. Buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER") kan het gegevensbeschermingsniveau lager zijn dan in Europese landen, zie hieronder "Verwerking van gegevens buiten de EU / de EER". Ga voor meer informatie naar: http://www.adobe.com/nl/privacy.html. U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse op elk moment intrekken, hetzij door de meegeleverde browserplug-in http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html te downloaden en te installeren of door uw toestemmingen hier te beheren, in welk geval wordt een opt-out-cookie zal worden geplaatst. Beide opties zullen de toepassing van webanalyse alleen verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en de opt-out-cookie niet verwijdert.

Verwerking van gegevens buiten de EU / de EER

Wanneer Adobe uw persoonlijke gegevens overdraagtnaar een land dat buiten de EU/EER valt en niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, baseert Adobe zich op een of meer van de volgende juridische mechanismen: het EU-VS-privacyschild, door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen en uw toestemming in bepaalde omstandigheden. Op verzoek kan Adobe u ter inzage een kopie van het relevante mechanisme worden verstrekt. Voor meer informatie over de certificering van Adobe Inc voor het Privacyschild tussen de EU en de VS, met inbegrip van de reikwijdte van onze certificeringen, raadpleegt u https://www.adobe.com/nl/privacy/eudatatransfers.html.

Gebruik van contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via het contactformulier dat u terugvindt op onze Website. In het bijzonder kunt u ons de volgende informatie verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van uw specifieke verzoek.

Inschrijving voor onze nieuwsbrief

U kunt u op onze Website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Indien u daarvoor vooraf toestemming geeft, zullen we het e-mailadres dat u opgeeft registreren en gebruiken om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Als u een gepersonaliseerde nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u ons geheel vrijwillig de volgende extra informatie verstrekken:

 • Voornaam en achternaam
 • Voorkeur voor gewasgroepen

Om in te schrijven voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Nadat u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief op onze Website, zullen we u een bericht sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we uw bevestiging vragen. Als u uw inschrijving niet bevestigt, zal deze automatisch worden verwijderd. Om elk misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden, zullen we uw inschrijving en bevestiging loggen, waarbij we het IP-adres dat u gebruikt bij uw inschrijving, het tijdstip van uw inschrijving en de bevestiging, de door ons verzonden berichten met betrekking tot uw inschrijving en de tekst van uw inschrijving en bevestiging opslaan.

U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief nog verder te ontvangen steeds met toekomstige werking intrekken. Om kennis te geven van uw verzoek tot uitschrijving kunt u gebruikmaken van de desbetreffende link die in alle nieuwsbrieven is opgenomen of contact opnemen met de onderstaande contactpersonen.  

Externe diensten of content op onze Website

Wij nemen diensten en/of content van derden op onze Website op. Als u gebruik maakt van dergelijke diensten van derden of wanneer content van derden wordt getoond, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder.

De desbetreffende aanbieder van de diensten of content kan uw gegevens ook verwerken voor eigen bijkomende doeleinden. Voor zover wij weten, hebben we de diensten en content van aanbieders van wie bekend is dat ze gegevens voor eigen doeleinden verwerken, aldus geconfigureerd dat ofwel elke communicatie buiten het kader van de voorstelling van hun diensten of content op onze Website wordt geblokkeerd, of dat de communicatie enkel plaatsvindt wanneer u er actief voor gekozen hebt de desbetreffende dienst te gebruiken. Omdat we echter geen controle hebben over gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen we geen bindende informatie geven met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verwerking van uw gegevens.

Voor meer informatie met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens kunt u de privacyverklaringen van de aanbieders raadplegen, van wie we diensten en/of content opnemen en die in die context verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens:

Registratie voor gesloten gebruikersgroepen

Sommige informatie op deze Website zal enkel toegankelijk worden gemaakt voor distributie en voorlichtingsinstanties. Zodra uw toegangsrecht is gecontroleerd, zullen wij voor u een gebruikersaccount aanmaken waarin we de volgende persoonsgegevens zullen opslaan.

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam en -groep
 • Functienaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gewasselectie

Wij verwerken die persoonsgegevens om u toegang te kunnen verlenen tot onze Website en het versturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief. Ze worden gewist als u uw gebruikersnaam deactiveert. Voor de verwerking van uw gegevens voor de nieuwsbrief, verwijzen wij u naar bovenstaande omschrijving.

Overdracht van gegevens voor verwerking door derden

Voor de verwerking van uw gegevens zullen we tot op zekere hoogte een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners. Die dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen en regelmatig gecontroleerd. In overeenstemming met de desbetreffende verwerkersovereenkomsten zullen ze enkel persoonsgegevens verwerken op onze instructie en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen.

Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke gegevensprivacywetgeving beschikt u in het algemeen over de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens;
 • Recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen gerechtvaardigde belang, het openbare belang, of profiling, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gewettigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of dat dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het instellen of het uitoefenen van of het verweer tegen rechtsvorderingen;
 • Recht op gegevensportabiliteit;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
 • U kunt uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens steeds intrekken, met toekomstige werking. Gelieve voor meer informatie de bovenstaande hoofdstukken te raadplegen die de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming beschrijven.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag dan te richten tot de hieronder vermelde contactpersoon.

Contactpersoon

Gelieve voor alle vragen die u zou hebben in verband met gegevensbescherming gebruik te maken van het ter beschikking gestelde contactformulier of neem contact op met de Data Protection Officer van ons bedrijf op het volgende adres:  

Data Protection Officer

Bayer B.V.

Siriusdreef 36, 2132 WT  HOOFDDORP

Dataprivacy.nl@bayer.com

 

Wijziging van Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Updates van onze Privacyverklaring zullen op onze Website worden gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie op onze Website. Daarom raden wij u aan de Website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van mogelijke updates.

 

Laatste update: 15-05-2023.