Producten

Effectieve aanpak van de virusproblematiek in pootaardappelen

Sivanto Prime toepassen!

In de nacontrole van 2023 hebben we hoge declassering gezien van het pootgoed. Dat betekent dat we een ongunstige uitgangssituatie hebben voor dit teeltjaar. Is er één antwoord voor een effectieve virusbestrijding? Helaas kunnen we met z'n allen na zoveel jaar pootaardappelteelt vaststellen dat we dit antwoord nog niet hebben gevonden. Het zijn veel stappen die de teler moet nemen voor een goed eindresultaat. Ook wordt er momenteel veel ervaring opgedaan met gaasdoeken, aanbrengen van strodek en onderzaai van gerst om de bladluizen te verwarren.

Tijdig beginnen met de selectie is belangrijk zodat de eerste infectiebronnen snel uit het perceel zijn verwijderd.

 

Afb.1 Tijdig beginnen met de juist teeltmaatregelen is essentieel in de pootaardappelteelt

Om virusoverdracht te voorkomen, wordt op grote schaal minerale olie toegepast al dan niet in combinatie met een pyrethroïde, zoals Decis Protech.

Ook wordt gebruik gemaakt van luisdoders voor het ‘opruimen’ van de bladluizen en voorkomen kolonisatie.
Sivanto Prime is een effectieve bladluisdoder. De werkzame stof van flupyradifurone heeft een systemische werking en wordt verplaatst in de opwaartse sapstroom van de plant. 
Onderstaand wordt weergegeven hoe de bladluis in contact komt met het middel:

 

Afb. 2  Sivanto Prime heeft een snelle aanvangswerking

 

De effectiviteit van bladluizen kan worden vastgesteld aan de hoeveelheid honingdauw die wordt afgescheiden. Onderstaand een weergave van een onderzoek waarbij bladluizen zijn aangebracht op een onbehandelde plant en een met Sivanto Prime behandelde plant.
Bij Sivanto Prime zien we nagenoeg geen honingdauw afscheiding, wat aantoont dat de bladluis snel inactief is.


Afb. 3  Bladluizen effectiviteitsproef: onbehandeld versus Sivanto Prime

 

Door deze eigenschappen kan Sivanto Prime ingezet worden als een effectieve bladluisdoder in de pootaardappelteelt!


Advies virusbestrijding in pootaardappelen

  • Sivanto Prime 0,5 l/ha + minerale olie 6,25 l/ha
  • mag gedurende het teeltseizoen één keer worden toegepast
  • na opkomst – vanaf stadium BBCH 31 [begin strekking hoofdstengel – begin bodembedekking]
  • mag ook tijdens en na de bloei worden toegepast

 

DRT in aardappelen

Op percelen langs oppervlaktewater geldt een DRT 75 en een teeltvrije zone van 1,5 m òf DRT 97,5.
Op percelen NIET langs oppervlaktewater geldt een DRT75 en een teeltvrije zone van 1,25 m òf DRT 97,5.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Aardappelen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.