Producten

Inzet van groene middelen in de boomkwekerijgewassen

Gebruik Serenade en FLIPPER als afwisselpartner

We bevinden ons volop in het groeiseizoen waarbij zowel meeldauw als ook de insectenbestrijding actuele thema’s zijn. Behalve chemische oplossingen beschikken we in toenemende mate ook over groene gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij sector.

 

Serenade is hier een goed voorbeeld van:

Serenade is een biologisch fungicide gebaseerd op een van nature voorkomende bacteriestam Bacillus amiloliquefaciens QST 713. Serenade heeft een brede werking tegen diverse schimmels waaronder echte meeldauw, Alternaria, Septoria en Botrytis. Daarnaast heeft Serenade een direct biostimulerend effect op de gewassen. Serenade is niet resistentiegevoelig omdat het meerdere aangrijpingspunten heeft.

 

Juist voor de insectenbestrijding kunnen we als biologisch middel FLiPPER® inzetten:

FLiPPER is effectief tegen luizen, trips en spintmijten en het biologische middel is veilig voor nuttige insecten. Het gewas is nu nog open en daardoor kunnen insecten -waaronder luizen- goed geraakt worden. Dit is erg belangrijk voor een succesvolle bestrijding met FLiPPER omdat het werkt op basis van contact. 

 

Afb. Luis in Hydrangea

 

Proeven hebben de afgelopen jaren geleerd dat met een wekelijks afwissel schema van FLiPPER met Serenade zowel schimmels als insecten en mijten beheerst kunnen worden mits zoveel mogelijk preventief wordt gestart.

Het wekelijks afwissel schema:

 

Adviesdosering Serenade in de boomkwekerij is 5 L/ha. Herhaal de bespuiting na 7 dagen of wissel af met FLiPPER.

 

Meer informatie?

Klik op onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

     

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd.