Producten

Voorkom virusoverdracht in wortelen door bladluizen

Percelen monitoren en tijdig insecticiden inzetten

Dit voorjaar is heel verschillend ten opzichte van vorig jaar. De temperatuur is veel lager en er is in de afgelopen periode veel neerslag gevallen. Op de lichtere gronden zijn er al wortelen gezaaid en sommige daarvan staan al boven. Op de zwaardere grondsoorten zal het nog wel even duren. 

De zon laat zich af en toe al meer zien en de temperatuur loopt dan voorzichtig op. De kans dat er luizen actief worden wordt daarmee ook groter. Dit is dan ook het moment om het gewas te gaan monitoren op de aanwezigheid van luizen. Zevenbladluis (Cavariella aegopodii) en groene perzikluis (Myzus persicae) kunnen al in een vroeg stadium virus overbrengen.

In 2022 hebben we grote problemen gezien met roodbladigheidsvirus (CRLV) en Pastinakengeelvlekvirus (PYFV). Zelfs teelten onder bedekking toonden virusverschijnselen richting de zomer. Een aantal percelen die vóór half april gezaaid waren, heeft zelfs te maken met het Motley Dwarf Virus.

 

Afb. Pastinakengeelvlekvirus

 

Afb. Roodbladigheidsvirus

 

Mogelijkheden met FLiPPER en Batavia

Het afgelopen jaar bewijst dan ook des te meer dat het belangrijk is om het gewas te controleren op de aanwezigheid van luis. Er zijn een aantal middelen die ingezet kunnen worden:

Wanneer de wortelen net bovenstaan kunnen FLiPPER® + Dynex® worden ingezet. FLiPPER heeft contactwerking en moet met voldoende water worden toegepast om de luizen te kunnen raken aan de onderzijde van het blad.

Batavia (met de actieve stof spirotetramat) kan ook vroeger in het schema worden ingezet om virusoverdracht te voorkomen. De actieve stof werkt translaminair en op- en neerwaarts systemisch. Tot op heden werd Batavia toegepast op het moment dat de wollige wortelluis aanwezig was, later in de teelt.

Zet Batavia tijdig in om meer zekerheid te hebben om virusoverdracht te voorkomen. Deze aanpak heeft zich al bewezen in de bietenteelt. Ook op een kleinere plant worden de luizen, en zo ook het virus goed bestreden. Let op met de toevoeging van een olie bij Batavia tussen de momenten van de onkruidbestrijding. Houd de waslaag in de gaten en stem de hoeveelheid olie hier op af. 

 

In het kort

FLiPPER:

  • Dosering 5,0 L/ha
  • Gebruik voldoende water (minimaal 500 L/ha)
  • Waterkwaliteit: voeg altijd Dynex toe (minimaal 0,15%, bij hard water 0,3%)
  • Timing: toepassen onder langzaam drogende omstandigheden
  • Toepassingstechniek, uitsluitend werkzaam via contactwerking 
  • Veilig voor natuurlijke vijanden

 

Batavia:

  • Dosering bladluizen 0,45 L/ha
  • Toevoeging Robbester 0,5 L/ha kan (maar let op in periode van onkruidbestrijding)
  • Dosering wollige wortelluis 0,75 L/ha
  • Veilig voor natuurlijke vijanden

 

Meer informatie?

Klik op een van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd.