Producten

Phytophthora-bestrijding vanaf begin knolvorming in de pootgoedteelt

Maak de juiste keuze t.a.v. zekerheid bladbescherming, knolbescherming en roodrot

Afb. 1 Perceel pootaardappelen begin juni omgeving Dongjum (Frl.)

In de pootgoedteelt gaat op dit moment ontzettend veel aandacht uit naar de virus-bestrijding. Terecht, gezien de problematiek van de laatste jaren en de huidige bladluisvangsten. Belangrijk is in deze om alle ziekten en plagen voldoende in het oog te houden. Eén daarvan is Phytophthora, zeker gezien de wisselende weersomstandigheden op dit moment. In het begin van de teelt worden middelen zoals Valbon, Revus en Acrobat DF ingezet. Knolbescherming wordt al belangrijk op het moment van knolvorming. 


Is InFinito het aangewezen middel voor deze periode? Onderstaand een aantal aspecten die dat bevestigen!


Werkt InFinito ook op de nieuwe veel voorkomende Phytophthora-kloon EU 36?

Uit het veldonderzoek van 2019 is naar voren gekomen dat het aandeel van de EU-36 in de Phytophthora populatie weer is toegenomen. Dit is een agressieve Phytophthora-kloon!

In 2019 hebben we onderzoek met InFinito laten uitvoeren met verschillende klonen: Blue-13, EU-37 en de EU-36. Er werd geen verschil in bestrijding gevonden! Conclusie InFinito werkt op alle huidige isolaten in dezelfde mate.Afb. 2 Isolaten onderzoek voorjaar 2019 uitgevoerd bij PPO-WUR Lelystad


Is er ook een nevenwerking op roodrot?

Op sommige percelen speelt roodrot een rol. De vraag wordt dan ook regelmatig gesteld welke werking je van InFinito mag verwachten? In de Verenigde Staten is door de Universiteit van Maine onderzoek gedaan naar de actieve stoffen fluopicolide (InFinito) en cyazofamide (Ranman). Bij beide werd een nevenwerking van ca. 50% vastgesteld. Rond 2010 zijn er in Nederland meerdere onderzoeken uitgevoerd met bladbespuitingen van deze fungiciden. Helaas werd in deze onderzoeken maar een geringe nevenwerking vastgesteld. Waarbij geen verschil was tussen de InFinito en Ranman.


Als Infinito tot het eind van de teelt wordt ingezet, is er dan voldoende knolbescherming?

InFinito is sinds 2007 op de Nederlandse markt. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar de knolbescherming. De conclusie is steeds dezelfde: InFinito is qua knolbescherming altijd minimaal vergelijkbaar met het beste object. Ook als er werd gespoten op een afstervend gewas!

Dit werd nogmaals bevestigd in een onderzoek van 2019 op twee locaties op zware kleigrond in Meteren en Nieuw Beerta, waarbij doorspuitschema’s werden uitgevoerd. We hebben hier de vergelijking uitgevoerd met alleen de werkzame stof fluopicolide.Tabel 1 Onderzoek 2019 Meteren en Nieuwe Beerta


Conclusie

In dit onderzoek wordt de goede knolziek-werking van fluopicolide in InFinito wederom bevestigd!


Advies

  • Onder omstandigheden met zeer lage infectie-druk: 0,9 l/ha InFinito
  • Normale omstandigheden: 1,2 l/ha InFinito
  • Bij hoge infectie-druk: 1,2 l/ha InFinito + 0,2 kg/ha Curzate Partner
  • Bij zeer hoge infectie-druk: 1,6 l/ha InFinito + eventueel i.c.m. 0,2 kg/ha Curzate Partner

Samenvatting

InFinito geeft flexibiliteit en zekerheid onder alle omstandigheden.
Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:
Valbon is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe B.V.

Revus is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection B.V.

Acrobat DF is een geregistreerd handelsmerk van BASF Nederland B.V.

Ranman en Ranman Top zijn geregistreerde handelsmerken van ISK Biosciences Europe N.V.

Shirlan Gold is een geregistreerd handelsmerk van FMC Operational Netherlands B.V.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.