Producten

Help, er zit glyfosaat in mijn urine!

Op 11 November 2023 verlengden de lidstaten in het Beroepscomité van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (SCoPAFF) de vergunning van glyfosaat met tien jaar.

Glyfosaat debat

Als Bayer Crop Science zijn we blij met de verlenging van de toelating, omdat deze beslissing is genomen op basis van onafhankelijke, wetenschappelijke onderbouwde bewijsvoering. Echter, over de toelating van het middel is nog steeds veel discussie. Mensen maken zich zorgen over de veiligheid van de stof. Toch is de stof door de Europese en nationale toelatingsautoriteiten goedgekeurd voor gebruik in de land- en tuinbouw. Boeren en tuinders moeten erop kunnen vertrouwen dat de middelen die zij gebruiken niet schadelijk zijn voor hun omgeving. Volgens de laatste inzichten is het gebruik volgens de voorschriften veilig voor mens, dier en milieu.

Natuurlijk beseffen - en merken - we dat het debat hierover nog niet ten einde is. Dat motiveert ons om op een transparante manier en op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten te blijven deelnemen aan dit debat.

 

Glyfosaat onderzocht

Onlangs liet de Robin Food Coalitie mensen gratis onderzoeken of er glyfosaat in hun urine zit. Christy van Beek (Sustainability Lead bij Bayer Crop Science) nam de proef op de som. Lees het volledige artikel op LinkedIn. Hieronder haar bevindingen in het kort:

Christy nam deel aan het Nationale Piskijker Programma van de Robin Food Coalition, waarbij urine werd getest op de aanwezigheid van glyfosaat. Het programma werd gelanceerd als reactie op de mogelijke verlenging van de goedkeuring van glyfosaat door de Europese Unie. Het onderzoek toonde een minuscule hoeveelheid glyfosaat in haar urine en zij kreeg daarom advies voor een glyfosaatvrij dieet.

Christy betwijfelt de onafhankelijkheid en de analyse methode van het programma en benadrukt het gebrek aan toxicologische basis voor het referentiebereik dat wordt gebruikt. Zij benadrukt het belang om de juiste argumenten te gebruiken in discussies over glyfosaat. Dat iets niet goed voelt, betekent niet dat het gevaarlijk is. Het is voor iedereen van belang om te kunnen vertrouwen op onafhankelijke toelatingsprocedures en de expertise van de gebruikers, te weten de boeren.

Net als Christy steunt Bayer Crop Science rationele argumenten op basis van feitelijke waarnemingen, maar verzetten wij ons tegen misinformatie en angstzaaierij.