Producten

Preventieve bescherming tegen botrytis in potplanten

Koude, natte dagen en een vochtig klimaat onder glas, het type weer waar Botrytis zeer goed in gedijt en zich dan ook zeer makkelijk verspreid in een groot aantal sierteeltgewassen onder glas. De economische schade kan, mits men te laat reageert, heel groot zijn.

 

Botrytis

Botrytis is een schimmelziekte die alle delen van de plant (blad, bloemdelen, stengel, vrucht) kan aantasten. Bij een hoge luchtvochtigheid of een nat gewas vindt de aantasting via kleine wondjes of afgevallen bloempjes plaats en groeit de schimmel verder op afstervend en dood plantmateriaal. Van hier uit kan het ook levend materiaal aantasten. Soms wordt de aantasting pas veel later zichtbaar.

 

Preventieve bescherming

Daarom is het dan ook belangrijk om voor een goede preventieve bescherming te zorgen. Luna PRIVILEGE biedt deze bescherming. Deze bescherming is zo sterk dat het gewas tijdens opslag en transport in de keten ook nog uitstekend beschermd is tegen Botrytis (zie afb. 1)

 

  Afb. 1. Cyclaam: Onbehandeld links en preventief behandeld met Luna PRIVILEGE rechts.
              Beide objecten op de werkvloer geïnfecteerd met Botrytis c. spore.

 

Advies Luna PRIVILEGE tegen Botrytis in de bloemisterij

  • Toepassen zodra er een beginnende aantasting wordt waargenomen, gebruik voldoende water.
  • Vervolgens afwisselen met een middel uit een andere resistentiegroep bijv. Teldor of Serenade (zie FRAC-richtlijnen).
  • Dosering 0,05% (50 ml/ 100 l water)

 

Gevoeligheid gewassen

Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel wordt aangeraden om eerst een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Voer deze proefbespuiting uit op alle stadia die worden behandeld!

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

 


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.