Producten

Luisbestrijding in lelies met steeds minder verschillende producten

3 jaar onderzoek in lelie met Batavia
De laatste jaren is het aantal insecticiden dat ingezet kan worden in de teelt van lelies afgenomen of is het aantal toepassingen en/of de intervallen beperkt. Om ook dit jaar lelies virusvrij te kunnen telen zal het schema anders ingevuld moeten worden. Batavia kan een belangrijke rol spelen in de bescherming van lelies tegen luizen en daarmee de verspreiding van virus.
 

Eigenschappen
Batavia heeft al enkele jaren een toelating in de bloembollenteelt. Het is een SC formulering en bevat de actieve stof spirotetramat (bekend van Movento). Een belangrijke eigenschap van deze actieve stof is dat deze tweezijdig systemisch werkt en zowel opwaarts als neerwaarts door het gewas wordt herverdeeld. Door dit unieke werkingsmechanisme worden ook luizen die zich diep in het gewas bevinden goed bestreden. 
 
Werkingsprincipe
Batavia verstoort de vetopbouw van luizen. Deze vetopbouw is noodzakelijk voor de groei en ontwikkeling van luizen. Batavia heeft hierdoor geen directe werking. Daarentegen is de werkingsduur bijzonder lang. Door Batavia te integreren in het virusschema worden de lelies optimaal beschermd tegen luizen, ook op plekken waar het raken in een dicht gewas een probleem kan zijn. 
 
Gewasveiligheid
Er gelden specifieke gewasveiligheidsaanbevelingen voor de toepassing van Batavia in tulpen. Om de gewasveiligheid van Batavia in lelies vast te stellen heeft Bayer CropScience de afgelopen drie jaar onderzoek uitgevoerd om eventuele risico’s in lelies uit te sluiten. Het resultaat is dat Batavia in de geteste hybriden: Oriental, OT, LA en longliflorum veilig toegepast kan worden. 
 
Toepassingsadvies 
  • De dosering van Batavia is 0,75 ltr per hectare
  • Pas Batavia toe onder groeizame omstandigheden
  • Batavia mag enkel na de bloei/het koppen worden toegepast. 
  • Combineer Batavia bij een hoge luisdruk altijd met een luisdoder. Bij lage druk volstaat het om af te wisselen.

 

De voordelen van Batavia
  • Unieke tweezijdig systemische werking
  • Beschermt tegen luizen op onbehandelde bladeren diep in het gewas.
  • Zeer lange werkingsduur
  • Batavia is veilig voor het gewas en kan in lelies gemengd worden toegepast*
 
*) let op: de ervaringen met Batavia in lelie zijn nog beperkt. indien nog geen ervaring is opgedaan in een bepaalde combinatie in een gewas of ras, voer dan altijd eerst op kleine schaal een proefbespuitng uit.
 

 

Meer informatie?
Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:
        
 
 
 
 
 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.