Producten

Bestrijding perenbladvlo 2e generatie actueel

Door de verwachte hogere temperaturen neemt de druk van perenbladvlo snel toe, wees alert!

We komen momenteel volop springers tegen die eieren aan het afzetten zijn op de scheuttoppen en het kortlot.

Wees er op beducht dat als de temperaturen oplopen de ontwikkeling van de perenbladvlooien heel snel kan gaan. 

Het is belangrijk om nu te starten met de eerste bespuiting Movento of Batavia gevolgd door FLiPPER®.

 

Afb. Volwassen perenbladvlooien en afgezette eitjes op de bladeren

 

Advies Movento (OD formulering)

 • Dosering 1 liter Movento per ha 
 • Gebruik voldoende water (1.000 L/ha) 
 • Maximaal 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen
 • Movento solo toepassen 

Een toepassing Movento in de dosering van 1 L/ha is uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT 99 in combinatie met een teeltvrije zone van 3 meter of DRT 97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van 4,5 meter.    

 

Batavia

Naast het middel Movento is Batavia ook toegelaten voor de bestrijding van o.a. perenbladvlo. Batavia bevat dezelfde werkzame stof en de unieke tweezijdig systemische werking als Movento. In tegenstelling tot de op olie gebaseerde OD-formulering van Movento is Batavia een SC-formulering. 
Movento heeft strengere toepassingsvoorwaarden. Batavia heeft deze beperkingen niet. Zet Batavia in als niet aan de toepassingsvoorwaarden van Movento kan worden voldaan. 

Advies Batavia (SC formulering)

De dosering is 0,15% met een maximale dosering van 1,8 L/ha

 • Gebruik voldoende water (1000 L/ha) 
 • Maximaal 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen
 • Batavia solo toepassen voor het beste bestrijdingsresultaat 

Zet Movento of Batavia in op een vitaal gewas onder groeizame omstandigheden. Dit bevordert de opname van de werkzame stof en daardoor het bestrijdingsresultaat.  
Omdat nuttigen zoals oorwormen en roofwantsen worden gespaard kunnen deze de ontwikkeling van de populatie indien nog noodzakelijk verder onder controle houden.    

 

FLiPPER

FLiPPER is een biologisch gewasbeschermingsmiddel en heeft geen veiligheidstermijn of MRL. Net zoals Movento/ Batavia is ook FLiPPER veilig voor de nuttigen. Pas FLiPPER toe met een dosering van 5 liter per hectare  en 500 tot 800 liter water per ha en voeg altijd Dynex® toe. Voor FLiPPER is een goede bedekking cruciaal: de perenbladvlooien, eieren en larven moeten worden geraakt voor een goede werking. 
FLiPPER is een mooie aanvulling op het totale systeem voor bestrijding van perenbladvlo, roestmijten en spintmijten met Batavia/Movento. FLiPPER toegepast in juni  en ook later in de zomer is veilig voor nuttige insecten. 

Advies FLiPPER

 • Zorg dat de perenbladvlooien worden geraakt: FLiPPER is niet systemisch. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve bestrijding.
 • Start in een vroege opbouwfase van de plaag
 • Voeg Dynex toe voordat FLiPPER wordt toegevoegd in de tank, dit voorkomt neerslaan in de tank (zacht water <15dH: 0,15% Dynex en bij hard water >15 dH 0,30% Dynex)
 • Dosering FLiPPER 5 L/ha
 • Waterhoeveelheid 500 tot 800 L water per ha 
 • Toepassen onder omstandigheden dat FLiPPER zo langzaam mogelijk aandroogt (dus bij voorkeur in de vroege morgen)

 

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Peer' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd.