Producten

Luizen maken het de gewassen in veel teelten lastig

Aanpak geïntegreerde luisbestrijding

In veel teelten worden al een tijdje luizen gevonden. Het middelenpakket om luizen te bestrijden is de laatste jaren aardig gekrompen. Tevens willen we bij de luisbestrijding nuttige insecten zoveel mogelijk sparen zodat deze de luisbestrijding, maar eventueel ook de bestrijding van andere plagen kan ondersteunen.

 

Opties

Is een plant nog jong en open en zit er luis op dan is FLiPPER een goede biologische optie. FLiPPERop basis van vetzuren kaliumzouten bestrijdt o.a. luizen en is veilig voor nuttigen. Voorwaarde voor een goed resultaat is wel dat de luizen goed geraakt moeten worden. Spuit daarom met voldoende spuitvloeistof zodat de luizen goed bedekt worden en spuit met een grove druppel. Een vervolgbespuiting met bijvoorbeeld Batavia of Movento kan de eventueel meer verscholen insecten meenemen.

Is de plant wat ouder dan kan de omgekeerde volgorde effectief zijn. Spuit dan eerst met een systemisch middel zoals Calypso, Sivanto Prime, Batavia of Movento en vervolgens een toepassing met FLiPPER. De synthetische middelen bestrijden dan de luizen, inclusief de verscholen luizen, FLiPPER kan dan latere invlieg aan de buitenzijde van het gewas bestrijden.


Eigenschappen middelen

Let bij de keuze van de middelen voor de diverse spuitmomenten altijd goed op de eigenschappen van het betreffende product:

  • Batavia en Movento zijn middelen met een twee-zijdig systemische werking. De actieve stof wordt door de sapstroom omhoog en naar beneden herverdeeld  in de plant. De werking is volkomen afhankelijk van de opname: spuit deze in gewassen die goed aan de groei zijn. De aanvangswerking is traag maar de duurwerking is uitermate goed, mits gespoten in een groeizaam gewas
  • Sivanto Prime is een uitermate snelle luis doder met translaminaire werking, wordt ook goed opgenomen door de plant en is iets minder gevoelig voor groeiomstandigheden dan Batavia en Movento.
  • Calypso is iets trager dan Sivanto Prime maar sneller dan Batavia en Movento en wordt ook sterk vastgelegd in het blad.
  • FLiPPER heeft het grote voordeel dat het geen residu of actieve stof achterlaat en veilig is voor nuttigen. FLiPPER is echter niet systemisch en is uitsluitend effectief als insecten geraakt kunnen worden. Let dus goed op of dit mogelijk is met de beschikbare spuittechnieken en gewasstadium. Tevens FLiPPER alleen toepassen als het water waarmee wordt gespoten een hardheid heeft die lager is dan 16,8 °dH.

Door chemische middelen als Sivanto Prime, Calypso, Batavia en Movento op een slimme manier af te wisselen met een biologisch middel als FLiPPER resulteert dit in:

  • Geïntegreerde aanpak van luizen
  • Residumanagement
  • Resistentiemanagement
  • Nog beter sparen van nuttige insecten
  • Vermindering van milieubelasting


Meer informatie?

Klik op een van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.