Producten

Strategie bodemgebonden ziekten wederom bevestigd

Resultaten meerjarig onderzoek bewaarziekten in peen bekend

De afgelopen jaren zijn de problemen met bodemgebonden ziekten toegenomen. Zo ook de problemen met Phytophthora in wortelen, met name in de lange bewaring is er een toename waargenomen.

Uit meerjarig onderzoek zien we een goede effectiviteit van de combinatie van Serenade en Verango toegepast als een grondbehandeling. Om gedurende het bewaarseizoen een kwalitatief goed product te kunnen afleveren, moet bij de start van de teelt al de juiste strategie worden gekozen.

Serenade heeft een werking tegen diverse bodemschimmels Phythium, Fusarium, Rhizoctonia, etc. Onderzoek heeft gedurende meerdere jaren laten zien dat we vergelijkbaar zijn met de chemische standaard tegen Cavity Spot (Pythium sulcatum en P. violae) in de teelt van wortelen. Daarnaast zien we ook een positief effect op de bewaarkwaliteit, dit wordt bevestigd door meerjarig onderzoek.

 

Grafiek 1:  Resultaten van 2 proeven op Cavity Spot

 

 

Grafiek 2:  Bewaarresultaten grondbehandelingsproef seizoen 2023/2024, percentage Phytophthora rot

 

Verango heeft een werking op de diverse aaltjes soorten. Waaronder Wortellesie aaltjes, Vrijlevende aaltjes en Meloidogyne chitwoodi.

 

Toepassing 

De combinatie Serenade en Verango kan op de volgende manieren worden toegepast:

  • Serenade 10 L/ha + Verango 0,625 L/ha toepassen op de rij met vloeibare toepassingsapparatuur tijdens zaai
  • Serenade 10 L/ha + Verango 0,625 L/ha volvelds toepassen vlak voor de rugopbouw

Serenade en Verango kunnen worden gecombineerd met vloeibare startmeststoffen. Test vooraf de tankmixen met de gewenste hoeveelheid water bij toepassen en gebruik filters groter dan 100 mesh.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Wortelen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producen en meer.

Klik op één van onderstaande logo's voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

       


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.