Producten

Vrijstelling Batavia waardevolle aanvulling voor suikerbietentelers

Uitstekende luizenwerking wordt gecombineerd met gunstig nuttigen-profiel

Batavia heeft een 120 dagen vrijstelling gekregen ter bestrijding van bladluizen in suikerbieten. Deze vrijstelling geldt van 15 april tot 13 augustus.

Batavia bestrijdt jonge zuigende insecten. Op volwassen, volgroeide insecten, kan de werking onvoldoende zijn omdat deze minder voedsel opnemen en weinig tot geen nieuwe celmembranen en vetten meer aanmaken.

Batavia werkt in bieten tegen zowel de groene perzikbladluis als ook de zwarte bonenluis. Eventueel aanwezige trips wordt ook bestreden. Belangrijk voor een goede werking is een actieve groei van de bieten. Dit vormt de basis voor een goede opname en transport in de gehele plant.

De adviesdosering van Batavia is 0,45 l/ha. Het mag in suikerbieten twee keer per teeltseizoen worden toegepast met een interval van 14 dagen. Gebruik minimaal 300 liter water per ha.

 

Afb. 1 Toepassingsoverzicht

Batavia is veilig voor nuttige insecten en past uitstekend binnen IPM. Zie onderstaande tabel.
De kleuren geven de veiligheid aan voor alle in de bieten relevante natuurlijke vijanden. De kruisjes geven aan tegen welke insecten de natuurlijke vijanden hun bijdrage leveren.

 

De weergegeven classificaties zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.


Bekijk hier het besluit van het CTGB (PDF): Vrijstelling Batavia in Suikerbieten

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.