Producten

Etiketwijzigingen Batavia en Movento

Veiligheidsaanbeveling en herbetreding aangepast (Batavia W3/Movento W6) en Anthurium verwijderd van het etiket (Batavia W4)

Gedurende de zomer van 2019 zijn er een aantal meldingen geweest, waarbij er bij blootstelling aan snijanthuriums een bepaalde mate van huidreactie is opgetreden na de toepassing van Batavia.

Dit heeft er toen direct toe geleid dat er in juli 2019 vanuit voorzorg een brief naar alle anthuriumtelers en adviseurs is uitgestuurd waarin Bayer het gebruik van Batavia in Anthurium toen per direct ontraadde.

Omdat Bayer na het diepgaand analyseren van deze meldingen niet kan uitsluiten dat de toepassing van Batavia hier een rol heeft gespeeld, heeft Bayer Crop Science besloten het gewas Anthurium definitief van het etiket te verwijderen. Deze aanvraag tot etiketswijziging is inmiddels ook al door het Ctgb behandeld en goedgekeurd.

Voor het  Batavia etiket (W3) geldt daarmee een aflevertermijn tot 7 augustus 2020 en een opgebruiktermijn tot 7 februari 2021. Op het W3 etiket waren eind 2019 reeds de onderstaande wijzigingen meegenomen:

 

Aanbevelingen

Bloemisterij- en boomkwekerijgewassen

Niet toepassen in de teelt van Anthurium wegens mogelijk optreden van huidreacties.

 

Veiligheidsaanbeveling (H&P zinnen)

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

 

Herbetreding

Binnenteelten: Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en lange mouwen dragen.

 

Deze aanpassingen van de veiligheidsaanbevelingen en herbetreding zijn ook reeds op het etiket van MOVENTO (W6) opgenomen.

 

Op het nieuwe W4 etiket voor Batavia komt nu aanvullend ook het gewas Anthurium officieel te vervallen in het WG.