Terug
GRAAN - 'Alle belangrijke onkruiden in één keer weg'
Volgende
GRAAN - 'Wintergerst doet het de laatste jaren beter dan wintertarwe'
sluiten

Akkerbouw Koerier februari 2021

'Voorjaarsonkruidbestrijding moet in één keer goed zijn'

,,Hier op de rivierklei heeft wintertarwe altijd al een groot aandeel in het bouwplan gehad. Graan is hier een volwaardige teelt waar we het maximale uit willen halen. Het is dus alles behalve bouwplanvulling'', zegt loonwerker en akkerbouwer Gijs van der Woerd in Zoelen (Gld.). Een complete en zekere voorjaarsonkruidbestrijding vindt hij daarom belangrijk. De afgelopen jaren werd hiervoor steeds Atlantis Star ingezet. ,,Daarmee pak je alle onkruid in één keer volledig mee.''

Gijs van der Woerd heeft een loon- en akkerbouwbedrijf in Zoelen (Gld.). Met zijn loonbedrijf is hij zowel in de akkerbouw als in de veehouderij actief (ca. 50/50). Het eigen akkerbouwbedrijf omvat ca. 200 hectare (wintertarwe, suikerbieten, maïs, graszaad en diverse gewassen voor zaaizaadvermeerdering). Daarnaast teelt Van der Woerd nog eens 200 hectare aan akkerbouwgewassen samen met een aantal collega-akkerbouwers.

,,Ik denk dat we in dit gebied nog steeds op zo'n vijftig procent granen zitten. Veel grond is te zwaar om aardappelen of uien op te verbouwen. En met de zeer matige prijzen voor aardappelen en bieten zie ik het areaal graan komend seizoen zelfs nog weer verder toenemen. Graan is wat dat betreft een hele constante factor hier in het Rivierengebied.'' Gijs van der Woerd schetst in een paar zinnen de status van de graanteelt in zijn werkgebied. Hij merkt dat akkerbouwers zoeken naar bouwplanverbreding, maar dat velen – na wat experimenten – toch weer teruggrijpen op de graanteelt. ,,Op de lichtere, draagkrachtige gronden zijn er mogelijkheden om uien of aardappelen te verbouwen, maar dan zul je je daar ook helemaal op moeten concentreren. Voor veel boeren is dat een stap te ver en biedt de graanteelt meer zekerheid en houvast.'' 

Tegenvallende opbrengsten

Het afgelopen seizoen vielen de tarweopbrengsten helaas wat tegen, zo blikt Van der Woerd terug op 2020. ,,Gemiddeld zaten we hier rond 8,5 ton per hectare. Dat is ongeveer een ton minder dan normaal.'' Als belangrijke oorzaak noemt hij de droogte in de bloei, waardoor de korrelvulling niet optimaal is geweest. Daarnaast heeft de droogte ook voor een matige opname van de in het voorjaar met sleepslangen uitgebrachte drijfmest gezorgd. Toch constateert Van der Woerd ook dat percelen die tijdig en onder goede omstandigheden gezaaid zijn een stuk beter uit verf zijn gekomen dan percelen waar 'gemodderd' is. ,,Op de beste percelen hebben we ruim 11,5 ton geoogst, terwijl we op de minste stukken – vaak met zandkoppen erin – amper 5 ton hebben gedorst. De verschillen waren dus erg groot. Dat geeft maar weer eens aan dat er nog steeds wat te winnen valt door alle bewerkingen en toepassingen op het juiste tijdstip uit te voeren.''

Focus op straatgras

Bij de onkruidbestrijding is de focus vooral gericht op de grassen en dan met name op straatgras. Van der Woerd vertelt dat hij de laatste jaren grotendeels is overgeschakeld van ploegen op niet kerende grondbewerking. Behalve positieve effecten, zoals een betere draagkracht van de bodem en een betere waterberging, heeft dit als nadeel dat er vaak wat meer grassen overblijven. ,,Het belang van een geslaagde onkruidbestrijding in de granen is daarmee alleen maar groter geworden. Er mogen geen grassen doorheen glippen, want dan hopen de problemen zich steeds verder op.''

Een andere zorg is duist. Van der Woerd schat dat dit onkruid nu op zo'n tien procent van de percelen voorkomt. Hoewel het tot dusver redelijk goed lukt om dit onkruid met alleen een voorjaarsonkruidbestrijding onder controle te houden, komen er toch elk jaar weer wat 'duistplekken' bij. Hij verwacht daarom dat – nu nog incidentele – najaarsbespuitingen met Herold de komende jaren langzaam maar zeker toe zullen nemen.

Atlantis Star

De afgelopen jaren werd de onkruidbestrijding hoofdzakelijk uitgevoerd met Atlantis Star. Volgens Van der Woerd pakt dit middel alle bestaande onkruiden op rivierklei perfect aan en glipt er eigenlijk niets meer doorheen. Iets dat voorheen nog wel eens het geval was... ,,Een paar jaar geleden gebruikten we vaak een mix van Atlantis en Hussar. Hoewel de resultaten goed waren, kwam deze combinatie soms net iets tekort op paarse dovenetel en ereprijs. Daardoor zagen we die onkruiden langzaam maar zeker weer wat opkomen. Met Atlantis Star is dat verleden tijd; daarmee krijg je het perceel echt volledig schoon.''

Hoewel  het gebruik van Atlantis Star eigenlijk geen speciale toelichting nodig heeft, wijst Van der Woerd toch nog even op het belang van een hoge luchtvochtigheid bij toepassing. En dat betekent: bij voorkeur 's morgens vroeg spuiten. Ook stipt hij nog even het belang van tijdig spuiten aan. ,,Spuit zo vroeg mogelijk in het voorjaar, wanneer het gewas weer aan de groei is. Dat geeft veruit het beste resultaat. In de praktijk spuit je zelden te vroeg spuit, zo is onze ervaring.''

+Colofon