Terug
BIETEN - 'Bietentelers hebben geleerd van 2019'
Volgende
GRAAN - 'Voorjaarsonkruidbestrijding moet in één keer goed zijn'
sluiten

Akkerbouw Koerier februari 2021

'Alle belangrijke onkruiden in één keer weg'

Harrie Nies uit Huissen (Gld.) is graanteler in hart en nieren. Hij gaat voor een maximale opbrengst en voor topkwaliteit met zo hoog mogelijke hectolitergewichten. Bij deze strategie hoort ook een degelijke en complete onkruidbestrijding, vindt hij. De laatste jaren kiest hij standaard voor Cossack Star. ,,Dat middel past hier perfect. Alle belangrijke onkruiden, zoals straatgras, ereprijs en paarse dovenetel haal je er in één keer mee weg.''

Harrie Nies is akkerbouwer en loonwerker in Huissen (Gld.). Nies teelt uitsluitend graan, jaarlijks zo'n 29 hectare (wintertarwe, wintergerst en zomergerst). Met de loonwerktak richt hij zich ook hoofdzakelijk op de graanteelt (o.a. zaaien, spuiten en dorsen). Nies doet ook wat advieswerk, onder meer op het gebied van gewasbescherming.

Het bedrijf van Harrie Nies bevindt zich op het industrieterrein van Huissen. Een opmerkelijke locatie die je – als er geen suikerbieten voor de bedrijfshal zouden liggen – niet direct zou linken aan landbouwactiviteiten ,,Ja, ik zit niet echt op een plek waar je een akkerbouw- of loonbedrijf zou verwachten. Toch bevalt het hier goed. De ontsluiting is prima en er zijn geen buren die last van mijn werk kunnen hebben. En heb ik heb hier een mooie, moderne hal ter beschikking waar waar ik nog jaren mee verder kan.''

Dat hij hier terecht is gekomen heeft vooral te maken met het feit dat hij zijn bedrijf min of meer uit het niets heeft opgebouwd. ,,Ik heb in het verleden bij meerdere bedrijven gewerkt als adviseur, maar het praktische werk op het land is altijd blijven lonken. Door de jaren heen heb ik langzaam mijn eigen akkerbouw- en loonbedrijf opgebouwd. Dit is gewoon wat ik het liefste doe'', vertelt Nies, terwijl hij een korte rondleiding geeft door de bedrijfshal.

Hoge hectolitergewichten

Nies is helemaal ingericht op de graanteelt. Behalve loonwerk – zaaien, spuiten en dorsen – teelt hij ook zelf een kleine 30 hectare graan; voornamelijk wintertarwe, maar ook wat wintergerst en 'natuurinclusieve' zomergerst voor de provincie. ,,Tarwe is van oudsher een groot gewas in dit gebied en de teelt spreekt me al van jongs af aan erg aan. Behalve dat de zware Betuwse klei erg geschikt is voor de teelt, heb ik er door de jaren heen ook echt een specialisme van gemaakt. Zowel in de teelt als met het loonwerk probeer ik er het maximale voor mezelf en voor mijn klanten uit te halen.''

Nies vertelt al jaren een samenwerkingsverband te hebben met Bongers' Agro in Mill (N-Br.), waarbij sterk wordt ingezet op het telen van tarwe met hoge hectolitergewichten. Deze tarwe gaat onder meer naar vleeskuikenhouders en wordt ook verwerkt in speciaalvoer voor jonge dieren. ,,Wij mikken elk jaar op een hectolitergewicht van 80, waarmee we zo'n 4 punten boven het regiogemiddelde (76) zitten.  Die hoge hectolitergewichten halen we door een gerichte rassenkeuze, door nauwkeurig te sturen op het optimale aantal aren met vierkante meter, een zo gezond mogelijk gewas te telen en precies op het juiste moment te oogsten. Als al die factoren maximale aandacht krijgen, dan valt er echt meer uit de graanteelt te halen'', zo heeft de teler/loonwerker inmiddels ervaren. Die extra aandacht vertaalt zich ook in hogere opbrengsten. Zo haalde hij afgelopen seizoen gemiddeld 11,2 ton van een hectare; een prima prestatie in een wisselvallige graanseizoen. ,,Met net iets meer aandacht en inzet kun je het tarwesaldo al gauw met €100 per hectare opkrikken. Ik vind dat elk jaar weer een mooie uitdaging'', aldus Nies.

Cossack Star

Bij een gezonde teelt hoort volgens de teler ook een vroege en complete aanpak van onkruiden. De grootste 'lastposten' op de Betuwse klei zijn straatgras, ereprijs en paarse dovenetel. Verder komt op zo'n tien procent van de percelen duist voor, maar specifieke maatregelen hiertegen zijn daarvoor nog nauwelijks nodig. De afgelopen drie jaar heeft Nies uitsluitend het middel Cossack Star (+ Robbester) toegepast en dat is hem uitstekend bevallen. ,,Met dit middel haal je alle belangrijke onkruiden in één keer weg. Met name straatgras kan op deze gronden zeer explosief toenemen en daardoor veel stikstof en water voor de tarwe wegnemen. En ereprijs en paarse dovenetel zijn in eerdere jaren nog wel eens ontsnapt aan de toen gangbare middelencocktails. Met Cossack Star kunnen we deze onkruiden nu prima de baas en maak je de onkruidbestrijding in één keer echt áf.''

Behalve naar een goede, dekkende werking op alle belangrijke onkruiden, kijkt Nies ook naar het gebruikersgemak en de kosten van het middel. En ook dat zit wel goed bij Cossack Star. ,,De afgelopen jaren hebben we steeds de standaarddosering van 180 gram per hectare toegepast, waardoor ik de gangbare 75%-driftreducerende spuitdoppen kan gebruiken en geen rekening hoef te houden met teeltvrije zones. Dat maakt het gebruik makkelijk. Verder kom ik met de combi Cossack Star + Robbester net boven de €70 per hectare uit. Daarmee is het goedkoper dan andere middelencombinatie met een vergelijkbare werking'', aldus Nies.

Door de complete werking van Cossack Star is er volgens hem maar zelden een extra najaarsbespuiting nodig (met Herold). ,,Als je Cossack Star vroeg in april – wanneer de groei net weer op gang gekomen is – en bij een hoge luchtvochtigheid toepast, dan heb je eigenlijk niks meer nodig. Alleen Cossack Star volstaat dan prima'', zo besluit Nies.
+Colofon