Terug
GRAAN - 'Gezonde gerst is de basis voor kwaliteitsvoer'
Volgende
MAÏS - 'Combinatie Laudis en Monsoon Active past hier prima'
sluiten

Akkerbouw Koerier maart 2021

'Tarwe is meer dan alleen een rustgewas'

Hoewel de tarweteelt voor een belangrijk deel 'in dienst' staat van de pootaardappelen, doet Daan Lanser in Sint Maarten (NH) er alles aan om goede opbrengsten met z'n tarwe halen. Naast een uitgekiende rassenkeuze en een gerichte bemesting, vindt hij een complete ziektebestrijding belangrijk. De afgelopen jaren zette hij – in overleg met Erik Dokter van CAV Agrotheek – het middel Ascra Xpo in op T1. ,,Een betrouwbaar en flexibel middel waar we onder alle omstandigheden prima mee uit de voeten kunnen'', vinden beide mannen.

Daan Lanser (rechts) heeft samen met zijn moeder Denise een akkerbouwbedrijf in Sint Maarten (NH.). Op 62 hectare verbouwen ze pootaardappelen (24 ha), suikerbieten (14 ha) en tarwe (24 ha). Erik Dokter is teeltadviseur bij CAV Agrotheek.

Het is half februari en de dooi is flink ingevallen na een zeer koude en sneeuwrijke week. Het Noord-Hollandse landschap kleurt alweer wat groen en de erven zijn alweer grotendeels sneeuwvrij geschoven. Daan Lanser is in de schuur bezig om alvast wat pootgoed klaar te maken voor levering in maart. ,,Het afleveren verloopt tamelijk stroef, dus we hebben de tijd om partijen alvast in de maat te sorteren. Verder hebben we dit jaar wat meer last van ritnaaldenschade en Rhizoctonia-gaatjes. Ook daar kunnen we nu wat extra aandacht aan besteden in de leeskamer'', vertelt de jonge akkerbouwer terwijl hij z'n heftruck aan de kant zet.

Hoewel hij pas 21 jaar is, is Daan al bijna vier jaar full-time akkerbouwer. Hij vertelt dat zijn vader in 2017 aan kanker is overleden, waardoor hij veel jonger aan de bak moest dan aanvankelijk was gepland. Toch heeft hij samen met zijn moeder Denise – die onder andere de administratie doet, de leeskamer 'bemant' en een flinke rits hand en spandiensten op het bedrijf uitvoert – het bedrijf goed op de rit weten te houden en is hij vast van plan om het verder uit te bouwen. ,,De afgelopen jaren waren best moeilijk en droevig. Maar we hebben ons er doorheen geslagen met hulp van familie, buren en collega's. Het is mooi om te merken dat je dan kunt rekenen op mensen'', zo vertelt hij tijdens een ronde door schuren. Hij doelt daarbij ook op Erik Dokter, die al vele jaren als adviseur aan het bedrijf is verbonden – en ook bij het gesprek aanwezig is. Dokter kaatst de bal echter gauw weer terug. ,,Daan's vader heeft het bedrijf goed achtergelaten waardoor er toekomst is voor de volgende generatie. En Daan, die doet het gewoon heel erg goed'', zo benadrukt de adviseur maar al te graag.

40 procent tarwe in bouwplan

Hoewel pootaardappelen de hoofdtak is van het bedrijf, heeft de tarweteelt met 24 hectare een behoorlijk aandeel in het bouwplan. Behalve dat het een mooi rustgewas is voorafgaand aan pootaardappelen, past het ook goed in het werkschema van de jonge akkerbouwer. Zo'n beetje alle werkzaamheden worden namelijk in eigen beheer uitgevoerd. En dat betekent niet alleen zelf aardappelen poten en rooien, maar ook zelf graan dorsen, balen persen, bieten rooien en zelfs met een eigen machine maïs hakselen voor veehouders. ,,Techniek, dat is wel een beetje mijn passie. Reparaties en onderhoud doe ik daarom bijna allemaal zelf''', zegt hij, wijzend op een trekker die in twee delen in de werkplaats staat. ,,Sommigen zien zo'n reparatie als een probleem; ik zie het als een uitdaging om 'm weer netjes in orde te maken.''

Van de 24 hectare tarwe – zo'n 40 procent van het totale bouwplan – is half oktober zo'n 16 hectare als wintertarwe ingezaaid. Het overige perceel van 8 hectare bleef helaas te nat, waardoor daar binnenkort zomertarwe wordt ingezaaid. Over de stand van de wintertarwe zijn Lanser en Dokter zeer tevreden. ,,Het gewas staat er mooi fris op en de vorst en sneeuw lijken vooralsnog geen grote schade te hebben veroorzaakt'', zegt Dokter. Wél waarschuwt hij voor Septoria, die bij de snel oplopende temperatuur vlot om zich heen kan grijpen.

'Ascra Xpro past eigenlijk altijd'

Om de tarwe gezond en productief te houden, houdt Lanser een tamelijk strikte ziektebestrijding aan. In sommige jaren betekent dat een vroege T0-bespuiting, maar meestal zijn een gerichte T1- en T2-bespuiting voldoende. De afgelopen twee jaar werd op T1 Ascra Xpro en op T2 Elatus® Era ingezet. Volgens Dokter is dit al een aantal jaren een redelijk 'gebruikelijk duo', al is het wat hem betreft ook mogelijk om Ascra Xpro naar T2 te schuiven en op T1 een ander middel te gebruiken. ,,Hoe dan ook is Ascra Xpro een vaste partner in het spuitschema. Het heeft een betrouwbare en langdurige werking tegen alle belangrijke schimmelziekten en je kunt er vrij gemakkelijk wat mee schuiven. Soms is de ziektedruk nog niet zo hoog en wil je het spuittijdsstip nog wat rekken. Of de weersomstandigheden laten even geen bespuiting toe, waardoor het noodgedwongen wat later wordt. Met Ascra Xpro kan dat allemaal. Wat dat betreft is het een heel praktisch middel; het past eigenlijk altijd.''

Hoewel Lanser scherp is op de kostprijs van de tarweteelt, merkt hij dat goede ziektebestrijding lonend is. ,,Met de opbrengst zitten we gemiddeld rond de 10 ton per hectare en dan doe je het volgens mij gewoon goed in ons gebied met behoorlijk bonte grond. Daarbij moet wel gezegd worden dat we óók de stikstofgift netjes in drieën doen en het oogsttijdstip goed uit kunnen kiezen omdat we de tarwe zelf dorsen. Al dat soort kleine beetjes helpen allemaal  mee om mooie opbrengsten van het land te halen'', zo besluit hij.

 

Elatus® Era is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta.

+Colofon