Terug
SPUITTECHNIEK - 'Zoveel mogelijk spuitbare momenten benutten'
Volgende
UIEN - Werken aan meer grip op trips
sluiten

Akkerbouw Koerier maart 2021

'Je moet trips hoe dan ook vóór zijn'

,,Eigenlijk begint de tripsbestrijding al direct bij het zaaien. Want: hoe gelijkmatiger de uien bovenkomen, hoe beter je het spuittijdstip kunt bepalen, hoe effectiever de bestrijding zal zijn.'' Aan het woord is Lorenz Brooijmans uit Dinteloord (N-Br.). De afgelopen drie jaar kreeg hij met een forse tripsdruk te maken. Samen met adviseur Arjan de Feijter van Handelsonderneming Vlamings blikt hij hierop terug. ,,Je moet trips hoe dan ook vóór zijn, want anders loop je er het hele seizoen achteraan.''

Lorenz Brooijmans (links) heeft een akkerbouwbedrijf van 75 hectare in Dinteloord (N-Br.). Afgelopen jaar verbouwde hij wintertarwe (40 ha), consumptie-aardappelen (20 ha), suikerbieten (15 ha) en zaaiuien (8 ha). Arjan de Feijter is teeltadviseur bij Handelsonderneming Vlamings.

,,De bestrijding van trips in uien is méér dan alleen ertegen spuiten. Heel belangrijk is om het gewas egaal boven te krijgen. In een gelijkmatig en goed groeiend gewas lukt de tripsbestrijding namelijk vele malen beter. En ook heel belangrijk: begin op tijd met de eerste bespuiting, zodra de eerste tripslarven gevonden worden. Want als je al volwassen trips vindt, dan ben je eigenlijk al te laat.''.

 

Lorenz Brooijmans vertelt in een paar zinnen hoe hij trips in uien aanpakt. Afgelopen seizoen was dat door de kurkdroge zomer opnieuw een flinke opgave, zo weet de akkerbouwer nog goed. Ondanks drie keer beregenen tijdens de opkomstperiode, kon hij niet voorkomen dat er tweewassigheid ontstond. ,,Half juni hadden de kleinste plantjes amper twee pijpjes en de grootste al vier pijpen. En echt groeien wilden de uien ook al niet. Dan weet je dat het lastig wordt om een optimale bestrijding tegen trips uit te voeren...''

Tripsdruk vanuit plantuien en graszaad

Brooijmans vertelt dat de tripsdruk sowieso al erg hoog is op zijn bedrijf. ,,Hier in de polder worden jaarlijks enkele honderden hectare plantuien geteeld. Wanneer die vanaf begin juni gerooid worden, laait de tripsdruk enorm op. En omdat ik hier zo'n beetje de enige met zaaiuien ben, verplaatst de trips zich maar al te graag naar mijn gewas.'' Daar komt bij dat er sinds een aantal jaren ook behoorlijk wat graszaad rondom zijn bedrijf wordt geteeld. ,,Ook die trips vliegt tijds de oogst graag over naar de uien'', zo weet de akkerbouwer.

 

Hoewel de grote tripsdruk vooral nadelen heeft, ziet Brooijmans toch ook een klein pluspuntje: ,,Je ziet het gevaar heel goed aankomen, waardoor je meteen scherp bent op de bestrijding ervan. Dat helpt om op tijd de eerste bespuiting uit te voeren. Je moet trips hoe dan ook vóór zijn, want anders loop je er het hele seizoen achteraan.''

Drie keer spuiten tegen trips

Afgelopen jaar spoot Brooijmans zijn uien drie keer tegen trips. Dat was op 15 juni, 6 juli en 20 juli. ,,Omdat ik de uien pas in de laatste week van april heb kunnen zaaien – met daarna ook nog eens een beroerde opkomst, is de eerste bespuiting tegen trips wat aan de late kant geweest'' ,zo blikt de akkerbouwer terug. ,,Daarna bleef de druk hoog, waardoor ik uiteindelijk drie keer heb moeten spuiten om de trips uit het gewas te kunnen houden.'' Volgens Arjan de Feijter is een 'goed afgeronde' tripsbestrijding belangrijk om het gewas vitaal te houden tot aan de oogst. En ook om de MH-bespuiting goed te laten slagen. ,,De afgelopen jaren hebben we regelmatig gezien dat telers niet iets te vroeg zijn gestopt met de tripsbestrijding. Daardoor takelde het gewas zodanig af dat er op het eind van het seizoen alleen nog ruwe, grauwgrijze bladeren overbleven. Een MH-bespuiting heeft dan nauwelijks zin meer, want het middel wordt dan amper meer opgenomen'', aldus de adviseur.

Batavia: beste keuze tegen trips

Voor wat betreft de middelenkeuze houdt De Feijter een tamelijk vaste lijn aan: de eerste twee bespuitingen standaard met 0,75 l/ha Batavia en – als dat nodig is –  nog een aanvullende bespuiting met Tracer®. Volgens de adviseur is Batavia vanwege zijn zeer sterke, preventieve werking op dit moment de beste keuze tegen trips. Bovendien gelden er geen extra eisen voor driftreductie en is het middel veilig voor natuurlijke vijanden. ,,Met deze eigenschappen heeft Batavia een duidelijke streep voor op andere middelen.''

Tot slot benadrukt de adviseur nog een keer dat Batavia alleen op de larven van trips werkt en niet op volwassen trips. ,,Het is daarom essentieel om Batavia vroegtijdig in te zetten, dus wanneer de eerste larven verschijnen. Ook is het erg aan te raden om plantaardige olie toe te voegen. Daardoor wordt het middel veel beter opgenomen en verdubbel je onder afgeharde omstandigheden de hoeveelheid werkzame stof in de plant.''

 

Tracer® is een geregistreerd handelsmerk van Corteva Agriscience

+Colofon