Terug
'Ik vind het heerlijk om buiten te werken!'
Volgende
Roestmijt prima bestreden met FLiPPER
sluiten

Fruitteelt Koerier 2020

Mooi dat het ook tegen dode knoppen werkt

Dode knoppen in peren worden vaak toegeschreven aan perenbladvlo. Maar volgens Ries Spies van Van Ossenbruggen Fruit in Ingen kunnen ziekten als Pseudomonas en Alternaria hier ook een rol bij spelen. Om dat verder uit te zoeken draaide het bedrijf mee in een tweejarige pilot met Luna Care, een middel dat niet alleen zeer sterk is op schurft, zwartvruchtrot en meeldauw, maar ook een nevenwerking heeft tegen o.a. Alternaria.

Ries Spies is bedrijfsleider teelt bij Van Ossenbruggen Fruit in Ingen (Gld.)

Dode knoppen in peren worden vaak toegeschreven aan perenbladvlo. Maar volgens Ries Spies van Van Ossenbruggen Fruit in Ingen kunnen ziekten als Pseudomonas en Alternaria hier ook een rol bij spelen. Om dat verder uit te zoeken draaide het bedrijf mee in een tweejarige pilot met Luna Care, een middel dat niet alleen zeer sterk is op schurft, zwartvruchtrot en meeldauw, maar ook een nevenwerking heeft tegen o.a. Alternaria.

 

,,Dode knoppen in peren worden in de praktijk vaak gelinkt aan een aantasting door perenbladvlo. En heel vaak is dat ook logisch en terecht, als je de plaagdruk en het schadebeeld erbij betrekt. Maar toch is dit niet altijd de verklaring, zo hebben we gemerkt. Dat was voor ons reden om ook eens naar ziekten als Pseudomonas en Alternaria te kijken, waarvan ook bekend is dat ze dode knoppen kunnen veroorzaken.'' Ries Spies schetst in een paar zinnen de 'aanloop' naar de tweejarige proef (2018 en 2019) met het nieuwe fungicide Luna Care. Naast een sterke werking tegen schurft, zwartvruchtrot en meeldauw, heeft dit middel namelijk ook een nevenwerking tegen schimmels die dode knoppen kunnen veroorzaken.

 

20 procent meer uitlopende knoppen

Met name op de wat nattere, zwaardere kleipercelen (komgronden) kwamen soms wat dode knoppen voor die volgens de bedrijfsleider veel eerder aan Pseudomonas of Alternaria, dan aan perenbladvlo toegeschreven konden worden. ,,Dat was feitelijk de aanleiding om eens te zoeken naar middelen met een – aanvullende – werking tegen dode knoppen'', aldus Spies.

Via adviseur Jeroen Grauss van AgruniekRijnvallei werd hij op het spoor gezet van Luna Care en werd er in samenwerking met Bayer een tweejarige pilot opgezet. In 2018 is het middel (met proefveldontheffing) ingezet op een halve hectare Conference, een ras dat relatief gevoelig is voor dode knoppen. Bij tellingen (in voorjaar 2019) bleken er na toepassing van Luna Care 20 procent meer knoppen uit te lopen ten opzichte van onbehandeld. ,,En dat is zonder meer een goed resultaat'', vindt Spies.

Afgelopen seizoen is het middel opnieuw toegepast in Conference. En hoewel de tellingen nog uitgevoerd moeten worden, verwacht hij wederom een goed resultaat. De bedrijfsleider benadrukt overigens dat de werking van Luna Care op dode knoppen weliswaar 'erg welkom' is, maar dat deze nou ook weer niet leidend is bij de ziektebestrijding.,,De nadruk ligt uiteraard bij de bestrijding van schurft, zwartvruchtrot en meeldauw. Maar op die drie is Luna Care ook uitermate sterk. Met één middel pak je dus het complete rijtje van ziekten in één keer mee. En dat is toch wel tamelijk uniek.''

 

Hele perenareaal met Luna Care

Voor komend seizoen is al besloten om op het hele areaal peren (totaal 40 hectare) twee keer Luna Care toe te passen. Volgens Spies is het prettig werken met Luna Care: ,,Het is goed mengbaar met andere fungiciden en het lost prima op, zo hebben we de afgelopen twee jaar gemerkt. Qua gebruikersgemak zit het dus ook wel goed met Luna Care'', zo besluit hij.

+Colofon