Terug
Vier jonge en enthousiaste fruittelers aan het woord - het vervolg
Volgende
Nieuwe start voor Houtig Kleinfruit Centrum
sluiten

Fruitteelt Koerier 2018

Nauwkeurig doseren met pipet

Middelen doseren met een pipet? Voor Jefrey Konings is het de komende maanden vrijwel dagelijkse kost. De Technisch Specialist Fruitteelt maakt op deze manier alle spuitvloeistoffen aan voor proeven en demo's, waarbij het vaak om niet meer dan 30 tot 40 bomen per object gaat. Nu, half maart, is hij bezig op een van de vaste proeflocaties van Bayer, het bedrijf van Jan Brands in Oud Gastel (N-Br.). ,,We hebben hier een middelenproef opgezet tegen de appelbloesemkever; dat is een opkomend probleem in de fruitteelt'', vertelt Konings, die dit seizoen met een gloednieuwe proefveldspuit gaat werken.

Voor de proef - die in tien objecten is uitgesplitst - worden vier middelentanks van elk 10 liter gevuld. ,,Ik moet dus drie keer rijden om alle middelencombinaties erop te krijgen'', licht Konings toe. Behalve vier middelentanks, worden ook twee buffervaten van elk 60 liter gevuld om de naastliggende bufferrij te kunnen spuiten.

,,Deze rij hoeft de teler dus niet te spuiten. Daarmee voorkomen we dat er andere middelen in de proef terecht komen.''

Wij blijven investeren in de fruitteelt

,,Met deze machine kunnen we de komende jaren weer volle kracht vooruit'', zegt Jefrey Konings wijzend op de gloednieuwe proefveldspuit die speciaal ontwikkeld is door Hol Spraying Systems. De Technisch Specialist fruit- en boomteelt van Bayer is erg in zijn nopjes met alle technische mogelijkheden die de spuit biedt.  ,,Spuittechniek wordt meer en meer een doorslaggevende factor in de fruitteelt. Niet alleen om middelen optimaal te kunnen toedienen, maar ook om middelen  toegelaten te krijgen, dan wel in de benen te houden. Met deze proefveldspuit zijn we technisch gezien weer helemaal up-to-date.'' Crop Advisor Joost Nijssen vindt de  aanschaf ook een signaal naar de fruittelers dat Bayer de komende jaren in de sector wil blijven investeren. ,,Dat signaal is belangrijk om de betrokkenheid met telers te  versterken. We hebben elkaar nodig om verder te komen'', zo stelt hij. Vanuit de locatie Oud Gastel (N-Br.) geven beide mannen uitleg over de spuit en ook over de  proeven die voor komend seizoen op stapel staan.

Eigenlijk is hij nog maar een paar keer van de aanhanger geweest, voor wat tests en kleine aanpassingen. En dat is  zien: de machine glimt nog van alle kanten. Maar de komende maanden wordt dat gauw anders, verzekert Jefrey Konings. ,,Dan moeten we vol aan de bak met deze  machine.'' Konings is sinds twee jaar verantwoordelijk voor de 'technische kant' van alle fruit- en boomteelt proeven. ''Ons werk varieert van experimentele proeven met  nieuwe werkzame stoffen of middelen tot allerlei praktische spuitproeven en demo's. Ongeveer de helft van de proeven en demo's wordt uitgevoerd bij de teler;  daarmee onderhouden we automatisch een tamelijk nauwe relatie met de praktijk.''

Jefrey Konings (rechts) is Technisch Specialist Fruitteelt. Hij is verantwoordelijk voor alle proeven die Bayer in Nederland uitvoert op het gebied van de fruit- en boomteelt. Joost Nijssen is Crop Advisor Fruitteelt.

Proeflocaties selecteren

Behalve een aantal vaste locaties waar Bayer al jaren te gast is, worden er jaarlijks ook percelen geselecteerd waar specifieke, vaak plaag- of schimmelgerelateerde proeven worden uitgevoerd. Konings: ,,Vaak worden deze locaties aangeleverd door regionale teeltadviseurs. Zij kenner de teler, weten hoe de situatie ter plekke is en  kunnen ook het beste inschatten of het bedrijf open staat voor proeven. Dit laatste is voor ons erg belangrijk, want gedurende het seizoen komen we meerdere malen  op het bedrijf. Bovendien moet de teler in zijn bedrijfsvoering rekening houden met de proeven; een goede verstandhouding met de teler is daarom cruciaal.''

Ook belangrijk is dat de locatie de 'juiste' ziektedruk heeft. ,,Willen we proeven uit kunnen voeren tegen een bepaalde ziekte, dan moet er wel voldoende ziektedruk zijn  m ook resultaten te kunnen zien. De kennis van de teler en ook de adviseur zijn daarbij van groot belang; zij kennen de geschiedenis van het perceel en weten het beste op welke plek we moeten zijn.''

Bestrijding bloesemkever

Gevraagd naar een actuele proef voor komend seizoen, noemen beide mannen de bestrijding van de appelbloesemkever. Nijssen vertelt dat deze kever een toenemend probleem is, dat bovendien niet altijd op tijd wordt herkend. ,,Het begint vaak klein, gaat dan wat sluimeren en als het echt zichtbaar wordt, dan is het vaak al te laat om het nog echt goed te kunnen bestrijden. Gevolg is dat het jaar erop de druk vaak nog weer hoger is.'' In de aanstaande proef worden verschillende middelencombinaties met elkaar vergeleken, waarbij er speciale aandacht is voor biologische middelen. ,,In aardbeien hebben we goede resultaten behaald met een  biologisch middelen tegen de aardbeienbloesemkever. Die strategie gaan we nu ook testen in appel'', vertelt Konings. Volgens hem leveren dit soort interpretaties van de ene naar de andere teelt regelmatig mooie resultaten op. Bovendien hoef je de middelen zo niet op alle afzonderlijk teelten te testen; iets dat anders veel tijd en geld zou kosten.

Crop Advisor Joost Nijssen (rechts) en technisch specialist Jefrey Konings overleggen regelmatig met elkaar over de vorderingen van de proeven en demo's. ,Tijdens het groeiseizoen ziet Jefrey vaak als eerste de effecten van nieuwe middelen of middelencombinaties. Dat kunnen voor de praktijk waardevolle details zijn, die ik soms zelfs meteen in mijn adviezen en presentaties verwerk. Vooral op het gebied van biologische middelen komt er elke seizoen weer veel nieuwe kennis naar voren uit de proeven'', zegt Nijssen.

Biologische middelen

Nijssen vertelt dat biologische middelen een steeds belangrijker aandeel in de proeven en demo's krijgen. En daarbij luistert de spuittechniek en het moment van  toepassen nog nauwer dan bij middelen van chemische oorsprong. ,,Alleen al om die reden is het goed dat we nu over een nieuwe proefveldspuit beschikken waarmee  we meer met druk, doppenkeuze, windcapaciteit en waterhoeveelheden kunnen variëren'', zo stelt hij. Ook Konings is blij met de grote flexibiliteit en de vele  instellingsmogelijkheden van de proefveldspuit. Als voorbeeld noemt hij de doppen die elk afzonderlijk kunnen worden afgesloten. Hierdoor kan de spuithoogte worden  aangepast op de hoogte van de bomen en kan er ook meer plaaggericht worden gespoten. Verder beschikt de spuit over een zeer stabiele, gerichte luchtstroom,  waardoor de middelen beter in de boom komen. De bestrijding van bijvoorbeeld bloedluis zal daardoor flink verbeteren, zo verwacht hij. ,,Met deze spuit kunnen we de bomen van onderen, onder een hoek van 45 graden raken. Daardoor komen de middelen veel beter op het oude hout.''

Bladgroen meten

Hoewel de nieuwe proefveldspuit voorlopig up-to-date is, verwacht Konings dat er komende jaren nog wel het een en ander aan verspijkerd zal worden. ,,Op dit moment zitten er bijvoorbeeld nog geen sensoren op, omdat dit nog net iets te vroeg is voor praktisch gebruik. Maar ik  verwacht wel dat dit gaat komen. Zo kan het nuttig zijn om de hoeveelheid bladgroen te meten; dit geeft namelijk een indicatie van de vitaliteit van de bomen'', zo besluit hij.
+Colofon