Terug
Duist met sterkste middelencombinatie te lijf
Volgende
Resistentiemanagement is niet meer vrijblijvend
sluiten

Uitgave februari 2018

Graan Koerier

Grondige inspectie vanuit de lucht

Zijn drones straks een onmisbaar hulpmiddel binnen de landbouw? Als het aan Leks Bolderdijk ligt wel. Sinds 2016 biedt hij met zijn bedrijf ABdrone zijn diensten aan bij akkerbouwers, coöperatie en diverse toeleveranciers voor de landbouw. ,,Het is een mooie manier van precisielandbouw, waarmee telers de marges op hun gewassen kunnen vergroten'', zo stelt hij. Afgelopen zomer liep Graan Koerier een middag met hem mee in de tarwe.

Leks Bolderdijk kijkt nog even naar de dreigende wolken voordat hij zijn drone de lucht in werpt. Er staat vandaag een behoorlijke straffe wind in het Groningse Nieuwolda, maar de drone vliegt verrassend stabiel over het tarweperceel. ,,Deze eBee-drone berekent voortdurend de ideale vlieghoogte, waardoor hij ook met deze wind nog redelijk goed koers kan houden'', vertelt de jonge ondernemer, die zich met zijn bedrijf ABdrone helemaal op de landbouw richt.
Wanneer de drone zijn rondjes volgens een van tevoren uitgestippeld vluchtplan over het perceel maakt, legt hij uit welke mogelijkheden de inzet van ebee-drone's de landbouw biedt. ,,Door van bovenaf op het perceel te kijken kun je heel veel informatie vergaren over zaken als gewasgroei en -vitaliteit, gewasproblemen en stikstoftekorten. Met de multispectrale camera die in de drone zit, kun je tal van waardes verzamelen die je - na analyse - kunt omzetten in goed bruikbare teeltadviezen, zoals bijvoorbeeld het plaatsspecifiek bijbemesten van gewassen. Het is dus een zeer praktische manier van precisielandbouw, waarmee telers de marges op hun gewassen kunnen vergroten.'' Volgens Bolderdijk staat het nemen van teeltmaatregelen op basis van drone-beelden in Nederland op dit moment nog in de kinderschoenen, maar in bijvoorbeeld Frankrijk wordt er al veelvuldig gebruikgemaakt van gewaskaarten die aan de hand van dronebeelden gemaakt zijn. ,,Daar zijn de boeren enthousiast, vooral om ze zien dat de adviezen hun echt iets opleveren.'' Behalve gewaskaarten - waarop groeiafwijkingen zichtbaar worden gemaakt - kan Bolderdijk ook zogenaamde taakkaarten leveren. Deze kunnen worden ingezet in combinatie met GPS-stuursystemen, waardoor plaatsspecifieke teeltmaatregelen volledig automatisch uitgevoerd kunnen worden.

Oude drainage

Vandaag vliegt Bolderdijk over een groot tarweperceel van Udo Roelofs. Hierop is enkele weken terug met vijf verschillende spuitsystemen een ziektebestrijding uitgevoerd. ,,De proef is ingezet door coöperatie Agrifirm; die wil weten of er straks verschillen te zien zijn in ziekten en mogelijk ook in opbrengst'', vertelt de graanteler. Op de drone-beelden zullen die verschillen nu nog niet te zien zijn; daarvoor is het nog te vroeg, zo weet Bolderdijk. Wat wél goed te zien is - zo blijkt uit eerdere opnames - zijn de parallelle, groene stroken die door het perceel lopen. ,,Mogelijk is het een oud drainage-systeem'', oppert Bolderdijk.
,,Misschien zijn die zichtbaar geworden door het droge voorjaarsweer. Zou het kunnen dat de planten juist op deze stroken wat gemakkelijker water kunnen onttrekken aan de ondergrond?'', zo gooit hij maar eens in de groep. Roelofs moet hard nadenken over de suggestie dat er een oude drainage ligt. ,,Dan moet dat ergens in de jaren '70 zijn aangelegd; het zou maar zo kunnen...''. Behalve de 'mogelijke' drainage-stroken, is op twee plekken ook een mindere groei van het gewas te zien. Ook daarbij gissen beide mannen naar de oorzaak. Volgens Bolderdijk komt het vaker voor dat bij de eerste vluchten vooral veel 'perceelsgeschiedenis' te zien is. ,,Ook daar kunnen telers hun voordeel mee doen, bijvoorbeeld door hier specifieke grondbewerkingen uit te voeren.'' Een extra optie is om de gegevens van de gewaskaart te vergelijken met die van plaatsspecifieke bodemdata, die bijvoorbeeld gemaakt zijn met de Veris-bodemscan. ,,Op die manier kun je informatie stapelen, waardoor je nog gerichter te werk kunt gaan.'' De meest 'directe' winst is volgens Bolderdijk echter dat plekken met groei-achterstanden gericht bijbemest kunnen worden met stikstof. ,,Misschien is dat voor dit gewas wat aan de late kant, maar volgend jaar kun je zeker wat bijsturen op basis van actuele drone-beelden'', zo stelt hij. Teler Roelofs ziet hier ook wel wat in, maar wil de gewaskaarten eerst nog een goed vergelijken met de opbrengstkaarten die hij via zijn combine genereert. ,,Als daar duidelijke overeenkomsten in zitten, dan is het misschien tijd om tot gerichte actie over te gaan.''

Zachte landing

Ondertussen heeft de drone zijn vluchtplan uitgevoerd en laat Bolderdijk hem weer landen, gewoon op de tarwe. Dat lijkt bijna op een papieren vouwvliegtuigje die iedereen wel eens heeft gemaakt, zo licht daalt de drone op de aren. De gediplomeerde piloot ('je hebt een vracht aan diploma's en certificaten nodig om te mogen vliegen') pakt de drone van het gewas, haalt de vleugels eraf en bergt hem weer netjes op in de koffer. ,,Ik ben er zuinig op, want erg robuust is deze drone niet. Bovendien is hij bepaald niet goedkoop; je kunt er een mooie middenklasse auto voor kopen'', zo besluit de jonge ondernemer.

Voorafgaand aan het vliegen maakt Bolderdijk een vluchtplan voor het te scannen perceel. Dat kan gewoon op locatie met een laptop.

De eBee-drone is grotendeels gemaakt van een speciaal soort piepschuim. Inclusief camera en batterij weegt hij nog geen 750 gram.

Leks Bolderdijk is eigenaar van ABdrone. Zijn bedrijf biedt taakkaarten aan op basis van indexen die gemaakt zijn met een ebee-drone. Deze zeer geavanceerde drone is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik in de landbouw. Bolderdijk maakt ook deel uit van Dronewerkers, een collectief van vijf bedrijven dat samen een landelijke dekking biedt voor eBee-dronevluchten. Bolderdijk neemt daarbij de regio Noordoost-Nederland voor zijn rekening.

+Colofon