Terug
Rendabel kwaliteitstarwe telen wordt hier steeds moeilijker
Volgende
Middelen afwisselen wordt steeds belangrijker, ook in gerst
sluiten

Uitgave februari 2018

Graan Koerier

Tijdstip van bespuiting belangrijker dan middelenkeuze

Akkerbouwer Dirk Schrooder Kuiper oogstte vorig jaar ruim 11,5 ton wintertarwe per hectare. Grondsoort, bouwplan, bemesting en ziektebestrijding zijn van essentieel belang om tot hoge tarweopbrengsten te komen, aldus de graanteler uit Dronten. Bij ziektebestrijding moet je op het juiste moment de juiste middelen toepassen, zegt hij. „Boeren is loeren.''

De wintertarwe van het ras Reform staat er op dit moment gezond bij, zegt Schrooder Kuiper. Hij zaaide eind september 160 kg per hectare baktarwe voor het Koopmansproject van Stichting Veldleeuwerik. „De tarwe is nu aan het uitstoelen. Ik heb het graan onder goede omstandigheden op pootgoedland gezaaid. Die grond moet hartstikke grijs zijn, als het eenmaal nat is in de herfst, kom ik er daarna niet meer op. We zitten in een lange natte winter, maar ik verwacht geen problemen met waterschade. Wij hebben in Flevoland mooie vlakke en goed ontwaterende percelen.''
De akkerbouwer laat zich bij de ziektebestrijding van de tarwe adviseren door teeltadviseur Hans Ardon van Heyboer BV. „Hans is een vliegende kraai, hij heeft alle input uit het veld. We overleggen samen welke middelen we gaan spuiten en wanneer'', zegt de teler. Vaak is het tijdstip van bespuiting belangrijker dan de keuze van de middelen, vindt Ardon. Hij adviseert Schrooder Kuiper voor de T1-bespuiting (Z32: loskomen van tweede knoop) het middel Aviator Xpro te gebruiken. „Dat is een breed bewezen middel tegen Septoria en gele roest en geeft ook een bijdrage aan sneeuwschimmelbestrijding.''

Gewas schoonhouden

Volgens Ardon is het voordeel van Aviator Xpro dat het een systemisch middel is met een langdurige werking, het middel wordt opgenomen in het gewas. „Na de T1-bespuiting moet je ruim drie weken overbruggen naar de T2-bespuiting, je moet het gewas dan wel schoon weten te houden. We hebben tot nu toe een vrij natte en zachte winter gehad, gele roest en Septoria kunnen dan zomaar weer de kop op steken in het vroege voorjaar.'' Aviator Xpro is sterk op gele roest, ook wanneer het gewas al is aangetast. Schrooder Kuiper heeft de wintertarwe relatief vroeg gezaaid, Ardon verwacht dat de T1-bespuiting in het vroege gewas van de teler rond half april zal plaatsvinden. Hij benadrukt dat het tijdstip van spuiten zeer belangrijk is voor een goede werking van een middel. Het gewas moet droog zijn, de relatieve luchtvochtigheid boven de 60 procent en het mag ’s nachts niet meer vriezen. „Als je vlak na of voor een flinke nachtvorst spuit, kan dat gewasreactie veroorzaken, zeker wanneer dit wordt gecombineerd met een groeiregulatie.'' Ardon vervolgt: „Vaak spuit je met een groeiregulator, omdat je in een stadium zit dat de plant de hoogte in wil. Je moet de groei dan wat temperen, zodat de knopen dichtbij elkaar blijven en het gewas later niet gaat legeren.''
De akkerbouwer is vorig jaar van het oorspronkelijke plan afgeweken door eerst een T0-bespuiting uit te voeren laat hij in zijn teeltboekje zien. „Ik had toen het ras Benchmark gezaaid, dat gevoeliger is voor gele roest. De schimmel zat er al vroeg en te veel in om bij de T0-bespuiting met een goedkoop kortdurend middel aan de slag te gaan. Hierdoor konden we de T1-bespuiting iets later inzetten, waardoor de tijd tussen de T1- en T2-bespuiting korter werd. Dat was gunstig voor de schimmeldruk in het gewas.''

Blij met korte vorstperiode

Schrooder Kuiper en Ardon zijn blij met de korte vorstperiode in februari, na alle nattigheid van de afgelopen maanden. „We kunnen deze paar dagen flinke vorst goed gebruiken'', zegt de teler. „Je moet niet vergeten dat de grondtemperatuur hard naar beneden gaat, die lag hier vannacht op min 8 graden Celsius en elders in het land zelfs op min 10 graden. Dan gaat de schimmeldruk weer naar beneden.'' De akkerbouwer benut de vorst niet om het land op te gaan. „Er is hier vanmorgen wel kali gestrooid voor de consumptieaardappelen, maar die teel ik niet. Ik strooi eigenlijk nooit over de vorst uit.''

Dirk Schrooder Kuiper (links) heeft een akkerbouwbedrijf van 48 hectare kleigrond met 20 procent wintertarwe, 20 procent suikerbieten, 20 procent pootaardappelland voor de verhuur, 20 procent uien en 20 procent peterselie voor de drogerij. Hans Ardon is adviseur akkerbouw bij Heyboer B.V.

+Colofon