Terug
Resistente melde steeds groter probleem
Volgende
Nieuw: Weedscout
sluiten

Suikerbieten Koerier 2018

Alle middelen hard nodig

,,Om bladziekten in bieten effectief te kunnen bestrijden hebben we álle beschikbare middelen nodig'', zegt bietenspecialist Sjors Leermakers van Bayer. Sphere en Retengo® Plust zijn volgens hem twee standaardmiddelen tegen respectievelijk Cercospora en Stemphylium, maar met de toenemende ziektedruk zijn ook alle andere beschikbare middelen meer dan ooit nodig om voldoende te kunnen afwisselen.

,,Er is het afgelopen seizoen veel gespoten tegen bladschimmels, maar toch zagen we op het eind her en der nog behoorlijke schade in de gewassen. Vooral in delen van Oost-Brabant en in Zuidoost-Drenthe vielen de opbrengsten en suikergehaltes soms vies tegen. Op sommige percelen kwam de opbrengst niet boven de 50 ton uit, vooral vanwege Cercospora.'' Sjors Leermakers schets in een paar zinnen dat - helaas - niet alle telers terug kunnen kijken op een geslaagde teelt. Het meest zorgelijke vindt hij dat er op deze percelen vaak wel drie of vier keer gespoten is, maar dat dit toch onvoldoende is gebleken om de schimmels onder de duim te houden. ,,Er moet dus meer gebeuren willen we in de toekomst de bieten tot het eind toe gezond kunnen houden'', zo stelt hij.


Niet alleen leunen op chemie

Belangrijk is om niet alleen te leunen op chemie. Gewasresten tijdig inwerken, een gewasrotatie van minimaal 1-op-4 aanhouden en bietenhopen niet op toekomstig bietenland neerleggen, zijn bewezen maatregelen om de ziektedruk binnen de perken te houden. ,,Ik weet dat het lastig is om ruimte te maken voor dit soort maatregelen binnen de bedrijfsvoering. Zo strookt het inwerken van gewasresten niet echt met de trend van minimale grondbewerking en is het aanhouden van 'Alle middelen hard nodig tegen bladschimmels' 1-op-4 bieten alleen maar lastiger geworden nu het bietenareaal fors is gegroeid'', zo beseft de bietenspecialist. Toch moet er wat hem betreft wel iets gebeuren op dit vlak, ,,want met alleen chemie ben ik bang dat we het op den duur niet meer redden...''

Cercospora en Stemphylium

Bij de middelenkeuze tegen bladschimmels kijkt Leermakers vooral naar de twee belangrijkste ziekten van dit moment: Cercospora en Stemphylium. ,,Is de eerste bespuiting van het seizoen vooral bedoeld tegen Cercospora; kies dan voor Sphere, omdat dit een van de sterkste triazolen is tegen deze ziekte. Hierbij is het overigens zinvol om een uitvloeier toe te voegen, omdat dit een bewezen financieel hoger rendement oplevert. Is de startbespuiting vooral bedoeld tegen Stemphylium; kies dan voor Retengo® Plust. Dit middel heeft namelijk de beste werking hiertegen. Bij de tweede bespuiting kunnen deze twee middelen het beste omgedraaid worden. Voor een derde en (eventueel) vierde bespuiting kan het beste weer voor andere middelen worden gekozen, zodat er maximaal afgewisseld wordt met werkzame stoffen.''
Tot slot drukt Leermakers bietentelers op het hart om middelen vooral op tijd in te zetten en de volle dosering daarbij aan te houden. ,,Bij bladschimmels is de eerste klap meer dan een daalder waard. Dus: zodra je de eerste stipjes ziet, moet je meteen spuiten. Later worden die stippen vaak wat vage vlekken en wordt het steeds lastiger om er een ziekte in te herkennen. Eigenlijk ben je dan al te laat en loop je de rest van het seizoen achter de feiten aan. Niet alleen kost het dan opbrengst, maar je moet ook nog eens één of twee keer vaker spuiten om het niet helemaal uit de hand te laten lopen.''
Retengo® Plust is een geregistreerd handelsmerk van BASF

+Colofon