Terug
Nog nooit zoveel bieten verwerkt
Volgende
Alle middelen hard nodig tegen bladschimmels
sluiten

Suikerbieten Koerier 2018

Resistente melde steeds groter probleem

Een geweldig seizoen met opbrengsten van 100 ton en meer en ook nog eens een prima bietenprijs. Voor de meeste bietentelers gaat 2017 de boeken in als een goed jaar... toch?

,,Zeker'', beaamt Sjors Leermakers van Bayer, ,,voor het overgrote deel van de telers gaat deze conclusie wel op. Maar er is ook een groep die het afgelopen jaar forse problemen heeft gehad met resistente onkruiden en dan met name met melganzenvoet, stippelganzenvoet en uitstaande melde. Deze telers hadden op het eind van de rit geen 100 ton bieten, maar hooguit 60 ton. Ook dát was de realiteit van 2017.''
Volgens de bietenspecialist neemt het probleem van resistente melde - vaak nieuwe, agressievere mutaties - gestaag toe, vooral in het zuiden van Nederland. ,,In België zijn zelfs al bietenpercelen getraceerd waar hooguit 65 procent van de melde kon worden bestreden vanwege resistentievorming. Die telers moeten zich echt afvragen of ze in de toekomst nog wel bieten moeten telen'', aldus Leermakers.

Resistente melde is een groeiend probleem in de bietenteelt.

Zo vroeg mogelijk spuiten

Een belangrijke maatregel om resistente of moeilijk te bestrijden melde te voorkomen is een vroege onkruidbestrijding. Dat wil zeggen: zodra de eerste kiemlobben van het onkruid zichtbaar zijn. Ook een teeltplan met een voldoende ruime rotatie voor suikerbieten - liefst minimaal 1-op-4 - kan helpen om overgebleven melde goed op te ruimen. In andere teelten zijn namelijk alternatieve middelen voorhanden om lastige onkruiden zoals melde goed te bestrijden.

Nog een essentiële factor is de juiste middelenkeuze. Leermakers: ,,Om resistentievorming te voorkomen moet je zo dicht mogelijk bij de 100 procent bestrijding zien te komen. Daarvoor heb je gewoon de beste middelen nodig. Op dit moment is dat Betanal maxxPro, aangevuld met Goltix® en eventuele contactmiddelen tegen specifieke onkruiden. Met deze combinaties hou je de bietenpercelen veruit het beste schoon.''

Tien tot 15 procent betere bestrijding

Volgens bietenspecialist Leermakers zitten er qua werking flinke verschillen tussen Betanal maxxPro en andere op markt zijnde samengestelde of losse BOGT-producten. Vooral de OD-formulering en de activator lenacil in Betanal maxxPro zorgen volgens hem voor een duidelijke plus. ,,Uit tal van proeven blijkt dat lenacil de werkzame stoffen desmedifam, ethofumesaat en fenmedifam een flinke boost geeft, waardoor ze beter werken.
Daarnaast zorgt de OD-formulering (Olie Dispersie, red.) ervoor dat de werkzame stoffen beter in de onkruidplanten dringen. Vooral onder mindere spuitomstandigheden - zoals afgelopen jaar, toen het vrij droog was tijdens de onkruidbestrijding - maakt deze formulering een duidelijk verschil. In de praktijk zien we dat het bestrijdingspercentage daardoor 10 tot 15 procent hoger ligt dan bij toepassing van samengestelde of losse BOGT-producten.'' Volgens de Bayer-man worden deze verschillen inmiddels ook in de praktijk ervaren. ,,Steeds meer telers gaan over op Betanal maxxPro omdat ze zien dat de resultaten gewoonweg beter zijn. Vergeet niet dat het verschil tussen 80 tot 85 of 90 tot 95 procent bestrijding ook een flinke invloed heeft op de opbrengst. In de praktijk zorgt tien procent meer onkruid voor een opbrengstderving van 15 tot 20 procent. Dat is dus bepaald niet weinig.''

Beter milieuprofiel

Nog een eigenschap van Betanal maxxPro die Leermakers graag nog even ter sprake wil brengen is de hoeveelheid werkzame stof; deze is namelijk aanmerkelijk lager dan die van de samengestelde producten of losse componenten (fenmedifam, ethofumesaat en desmedifam). Bij Betanal maxxPro komt de totale hoeveelheid werkzame stof uit op 261 gram per hectare, terwijl dit bij samengestelde of losse producten tussen de 358 en 520 gram ligt. ,,Het is op dit moment misschien nog geen doorslaggevend argument ten voordele van Betanal maxxPro, maar dat kan het in de toekomst wellicht wel worden. Gewasbeschermingsmiddelen komen steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Diegenen met het betere milieuprofiel hebben dan de beste papieren om in de running te blijven'', zo besluit Leermakers.

Melganzenvoet: vlezige, onregelmatige getande bladeren. Onderkant rood-violet, bovenkant met melige aanslag. Stengel is rond tot vijfhoekig, meestal roodachtige strepen.

Uitstaande melde: lange, smalle kiembladeren die met meel bestoven lijken. Later wordt het blad lancetvormig. De stengel is onderaan bijna vierkant. De plant vertakt snel.

+Colofon