Terug
Groener werken is geen keuze meer, het móet
Volgende
Trips steeds groter probleem in uien
sluiten

uitgave mei 2017

Uien Koerier

Flipper: nieuw, groen en zeer breed toepasbaar

Flipper is een product van plantaardige oorsprong op basis van carbonzure kaliumzouten. Het is een snelwerkend contactmiddel dat onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) mag worden toegepast ter bestrijding van insecten en mijten in de bedekte en onbedekte teelt van land- en tuinbouwgewassen en openbaar groen. Flipper kan worden ingezet ter bestrijding van witte vlieg, spintmijt, trips, bladluis, bladvlo, wol-, dop- en schildluis

Belangrijk om te weten

 • Gebruik voldoende vloeistof. Raken van het insect is essentieel voor een goed resultaat. Flipper is niet systemisch of translaminair.
 • Gebruik zacht water (bij voorkeur regenwater of leidingwater niet harder dan 16,8°dH met een PH van minimaal 7). In gevallen waarin alleen hard water beschikbaar is, kan een buffermiddel worden toegevoegd aan het water om neerslaan te voorkomen.
 • Vul de spuittank voor de helft en voeg het middel toe. Flipper mengt zich met water tot een volledige oplossing. Roeren van de spuitoplossing is verder niet vereist.
 • In geval van tankmixen met andere producten, dient Flipper altijd als laatste aan de tankmix te worden toegevoegd.
 • Bij voorkeur niet mengen met bladmeststoffen.
 • Een roerinstallatie kan schuimvorming bevorderen.
 • Dosering: 1 tot 2%.
 • Afhankelijk van de plaagdruk de behandeling zo nodig om de 7 dagen herhalen.
 • Opslag bij kamertemperatuur; onder 10°C kan namelijk kristallisatie plaatsvinden. Dit effect is volledig omkeerbaar en heeft geen invloed op de kwaliteit van het product.

Eigenschappen van Flipper

 • Flipper is een product van plantaardige oorsprong op basis van carbonzure kaliumzouten
 • Breed werkingsspectrum.
 • Flipper kan worden ingezet ter bestrijding van witte vlieg, spintmijt, trips, bladluis, bladvlo, wol-, dop- en schildluis.
 • Flipper is veilig voor bestuivers en de meeste natuurlijke vijanden.
 • Flipper valt onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB).
 • Toegestaan in bedekte en onbedekte teelt van land- en tuinbouwgewassen.
 • Geen residuen en dus geen MRL.
 • Mag in biologische teelt gebruikt worden
+Colofon