Terug
Duurzame koolteelt vraagt om gedegen onderzoek
Volgende
Nog veel ruimte voor verbeteringen in witlofteelt
sluiten

uitgave juli 2018

Vollegrondsgroenten Koerier

Alle middelen tegen trips zijn welkom

,,De bestrijding van trips in prei wordt een steeds grotere uitdaging. Alle nieuwe kennis op dit gebied en alle nieuwe middelen zijn daarom welkom'', zegt Johan Vermeulen in Ossendrecht (N-Br.). De afgelopen twee seizoenen werkte hij met het biologische middel Flipper. ,,Daarmee haal je de trips niet uit de prei, maar het helpt wel mee om de druk onder controle te houden.''

Johan Vermeulen heeft samen met zijn broer Arjan een vollegrondsgroentenbedijf in Ossendrecht (N-Br.). Op ongeveer 100 hectare wordt prei, broccoli, ijsbergsla en vroege peen geteeld. De teelt- begeleiding is in handen van Agrifirm.

,,Dit is volgens mij de allereerste keer dat we prei gaan beregenen. Niet eens zozeer vanwege de droogte, maar wel om de tripsbestrijding enigszins te laten slagen. Zonder vocht in het gewas hoef je daar echt niet aan te beginnen; de trips wordt dan amper geraakt. Dat beregenen ook allerlei narigheid met schimmels kan veroorzaken neem ik dit keer voor lief; een geslaagde tripsbestrijding is nu even het belangrijkste.'' Johan Vermeulen vat een paar zinnen samen hoe trips opnieuw een flinke stempel lijkt te gaan drukken op het seizoen. Door de droogte krijgt het beestje alle gelegenheid om zich massaal te vermeerderen. ,,En daar krijgen we binnenkort ook nog de oogst van de plantuien in dit gebied overheen; ook daar komt veel trips uit vandaan'', zegt de Brabantse ondernemer. Samen met roest ziet hij trips als de grootste bedreiging voor preiteelt. ,,We moeten daarom nu alle mogelijkheden verkennen om straks niet met lege handen te staan. Alle nieuwe kennis op dit gebied en alle nieuwe middelen zijn daarom meer dan welkom.''

Theorie versus praktijk

Om de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom de ziekte- en plaagbestrijding in prei maximaal te verkennen, participeerde het bedrijf afgelopen seizoen in een pilot met Albert Heijn, Stichting Natuur & Milieu (SNM) en een aantal agrarische kennispartners. Een van de kernvragen hierbij was in hoeverre een door SNM aangewezen groep van milieubelastende middelen - met name insecticiden - zonder kwaliteitsverlies en mét leveringszekerheid weggelaten konden worden uit de teelt. Behalve veel onderlinge discussies - die volgens Vermeulen duidelijk hebben gemaakt dat 'kantoorwijsheden' en praktijk niet altijd met elkaar matchen - heeft de pilot ook teelttechnisch wel wat nieuwe inzichten opgeleverd. ,,Zo weten we dat er met goed monitoren best nog wel wat winst valt te behalen. Vooral het vroegtijdig aanpakken van de eerste tripscyclus is erg belangrijk; daarmee kun je de druk laag houden en hoef je niet meteen naar de zwaarste middelen te grijpen.'' Hij benadrukt dat 'goed monitoren en vervolgens het optimale bestrijdingsmoment kiezen' voor zijn bedrijf best een hele opgave is. ,,Met 40 hectare prei kun je niet altijd wachten op het optimale moment. Meestal is het beginnen en daarna dóórgaan. Het optimale en praktisch haalbare moment willen dus nog nog wel eens wat uit elkaar liggen; ook dát heb ik binnen de pilot regelmatig uit moeten leggen.''

Bijzonder smal pakket

Voor wat betreft de beschikbare middelen tegen trips in prei is het pakket volgens Vermeulen 'bijzonder smal'. ,,Aan chemische middelen hebben we nu nog Tracer®, Vertimec®, Karate® Zeon en Decis, waarvan de laatste drie behoorlijk onder vuur liggen bij milieu-organisaties en supermarktketens. Maar met alleen Tracer redden we het niet. We hebben álle toegelaten middelen nodig, al is het maar als noodmaatregel.'' Het biologische middel Flipper is wat de Brabander betreft dan ook een nuttige aanvulling op het pakket. ,,Daarmee haal je weliswaar de trips niet uit de prei, maar het helpt wel mee om de druk onder controle te houden.'' Zelf zet Vermeulen Flipper bij voorkeur in tussen de bespuitingen met Tracer, bij een dalende tripspopulatie. ,,Daar is Flipper prima op zijn plaats en pak je de milieuvoordelen van het middel ook mooi mee'', zo besluit hij.
Tracer® is een geregistreerd handelsmerk van Dow AgroSciences
Vertimec® en Karate® Zeon zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta Crop Protection
+Colofon