Producten

10 jaar Luna Privilege in Nederland

Nog steeds een unieke oplossing tegen een breed spectrum van schimmels

 

18 januari 2013 was het moment dat de glastuinbouw in Nederland kreeg te horen dat het Ctgb de definitieve toelating had afgegeven voor Luna PRIVILEGE

Fluopyram, de actieve stof van Luna PRIVILEGE, behoort tot de pyridinyl-ethyl-benzamides, een nieuwe chemische klasse binnen de chemische groep (FRAC code 7) van de SDHI’s.  

De eerste reacties van toen waren vol ongeloof en verbazing. De duurwerking van Luna Privilege op blad, vruchten en bloemen was ongekend lang, dit kwam door de wortel systemische - en lokaal systemische werking (afhankelijk van de toepassing op het etiket).

Tot de dag van vandaag biedt Luna PRIVILEGE nog steeds een unieke oplossing tegen een breed spectrum van schimmels in een groot aantal gewassen. Naast de uitstekende werking tegen schimmels heeft Luna PRIVILEGE ook een positieve invloed op het geoogste product in de voedselketen. Luna PRIVILEGE helpt namelijk om het geoogste product langer vitaal te houden, zodat producten in de supermarkt en thuis bij consumenten langer houdbaar blijven. Met name zijn duurwerking tegen Botrytis tijdens transport en opslag is fenomenaal.

Daarnaast heeft Luna PRIVILEGE ook een positieve bijdrage geleverd aan de zoektocht naar “Het Nieuwe Telen”, door de sterke preventieve werking tegen Botrytis was het voor de telers mogelijk om de ondergrenzen op te zoeken in hoeverre ze energiezuiniger konden gaan telen in combinatie met een maximaal haalbare productie en kwaliteit. 

Luna PRIVILEGE heeft, in de 10 jaar dat het in de markt staat, een sterke positie gekregen in de bestrijdingsschema’s tegen echte meeldauw, Sclerotinia en Botrytis. 

Om het succes van de afgelopen 10 jaar te continueren moeten we ons blijven houden aan de adviezen waar we 10 jaar geleden mee zijn begonnen en waar we nu ook weer mee eindigen:
  Luna PRIVILEGE  altijd preventief  inzetten > nog geen visuele aantasting.
  Luna PRIVILEGE afwisselen met andere werkzame groepen > zie de FRAC richtlijnen.
  Luna PRIVILEGE niet mengen met hulpstoffen of andere middelen die de opname kunnen verbeteren. 
  Respecteer het etiket.

 

 

Meer informatie?

Klik op één van de bovenstaande afbeeldingen voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

Klik hier voor de toepassingsvoorwaarden.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.