Producten

Producten

Fungicide Skyway® Xpro

Skyway Xpro bestaat uit prothioconazool, de jongste vertegenwoordiger van de azolen, gecombineerd met tebuconazool en bixafen. Bixafen vertegenwoordigt de nieuwste generatie carboxamiden. Deze combinatie van actieve stoffen staat garant voor een zeer sterke werking tegen een breed scala aan tarwe- en gerstziekten. Skyway Xpro beschermt het gewas lang tegen infecties.

Skyway Xpro is dankzij de speciale formuleringstechniek al na 15 minuten regenvast. Onder de meest uiteenlopende omstandigheden levert Skyway Xpro betere prestaties, consistentere bestrijdingsresultaten en een betrouwbaar grotere opbrengst.

TOEGELATEN IN

Winter- en zomertarwe, triticale en spelt

Ter voorkoming van voetziekte (Pseudocercosporella herpotrichoides) en blad- en aarziekten, veroorzaakt door bladvlekkenziekte (Septoria tritici), meeldauw (Blumeriagraminis), DTR (Pyrenophora tritici-repentis), bruine roest (Puccinia recondita), gele roest (Puccinia striiformis), kafjesbruin (Septoria nodorum) en aarfusarium (Fusarium spp.).

T1: bij begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,75 l/ha Skyway Xpro

T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 0,75 l/ha Skyway Xpro

Bij een zeer hoge ziektendruk kan het zinvol zijn om de dosering iets te verhogen.

  Winter- en zomergerst

  Ter voorkoming van aantasting van alle voorkomende ziekten zoals netvlekkenziekte (Pyrenophora teres), bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis), dwergroest (Puccinia hordei), meeldauw (Blumeria graminis), ramularia (Ramularia) en fysiologische bladvlekkenziekte (PLS).
  Blad- en netvlekkenziekte komen vaak vroeg voor (BBCH 31-32), terwijl ramularia en PLS vaak later voorkomen (>BBCH 39). Daarom geeft een dubbele toepassing met verlaagde doseringen vaak een beter resultaat. Bij een geringe ziektedruk op kleigronden volstaat vaak een eenmalige behandeling op het vlagblad.
  Zomergerst op zand en wintergerst:
  T1: bij begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,6 l/ha Skyway Xpro
  T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 0,6 l/ha Skyway Xpro
  Zomergerst op klei:
  T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 0,75 l/ha Skyway Xpro 

  Winterrogge

  Ter voorkoming van aantasting door meeldauw (Blumeria graminis), bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis), bruine roest (Puccinia recondita) en kafjesbruin (Septoria nodorum).
  T1: bij begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,75 l/ha Skyway Xpro
  T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 1 l/ha Skyway Xpro

  Bij een zeer hoge ziektendruk kan het zinvol zijn om de dosering iets te verhogen.

  Haver

  Ter voorkoming van aantasting door kroonroest (Puccinia coronata) en meeldauw (Blumeria graminis).
  T1: bij begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,75 l/ha Skyway Xpro
  T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 1l/ha Skyway Xpro
  Bij een zeer hoge ziektendruk kan het zinvol zijn om de dosering iets te verhogen.

  Lijnzaad
  Een behandeling uitvoeren tegen vlekkenziekte en/ of phoma zodra aantasting wordt waargenomen.
  Een behandeling uitvoeren tegen sclerotinia vanaf de bloei, maar bij voorkeur net voor dat de bloemblaadjes afvallen.

  Koolzaad
  Een behandeling uitvoeren tegen vlekkenziekte en/ of phoma zodra aantasting wordt waargenomen.
  Een behandeling uitvoeren tegen sclerotinia vanaf de bloei, maar bij voorkeur net voor dat de bloemblaadjes afvallen.

  Mengingen

  Skyway Xpro is mengbaar met groeiregulatoren (CCC, Moddus, Trimaxx, Medax Top), insecticiden (o.a. Decis), andere fungiciden en bepaalde bladmeststoffen. Voorkom ingewikkelde mengingen, meng met niet meer dan één middel tegelijkertijd. Zorg dat de roerinrichting optimal functioneert.

  Overige toepassingsvoorwaarden

  Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.