Producten

Producten

Fungicide Sonata®

Algemeen
Sonata is gebaseerd op de bacterie Bacillus pumilus stam QST 2808. Bacillus pumilus produceert tijdens het fermentatieproces aminosuikers. De aminosuikers remmen de vorming van nieuwe celwanden, waarna de schimmeldraden uiteenvallen en de schimmel stopt met groeien. Naast de fungicidewerking heeft Bacillus pumilus QST 2808 laten zien dat het in staat is om het afweermechanisme van de plant aan te zetten waardoor ziekten ook op deze wijze onderdrukt worden

Sonata is een breedwerkend bedekkingsfungicide ter bestrijding van diverse soorten schimmels zoals o.a. echte meeldauw, Botrytis. Het is belangrijk dat Sonata preventief wordt ingezet. Dus spuiten voordat de schimmel aanwezig is of nadat de schimmels eerst door curatieve middelen zijn bestreden. De werkingsduur van Sonata is in snel groeiende gewassen rond de 7 dagen.

Sonata heeft een ander werkingsmechanisme dan het biologisch fungicide Serenade. Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713. De werking komt tot stand door actieve componenten (lipopeptiden) die tijdens het productieproces door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 gevormd worden. De lipopeptiden maken kleine gaatjes in de celmembramen van de schimmel waardoor de celinhoud weglekt. Door de verschillende werkingsmechanismen vullen Serenade en Sonata uitstekend aan in een geïntegreerd teeltsysteem

Gewassen

Bedekte teelten
Sonata preventief inzetten. Is de aantasting al aanwezig dan eerst een curatief fungicide toepassen om de druk te verlagen gevolgd door een toepassing met Sonata. Bij gunstige omstandigheden voor echte meeldauw de toepassing na 5-7 dagen herhalen. Dosering per toepassing: 10 liter/ha

Onbedekte teelten
Sonata preventief inzetten. Is de aantasting al aanwezig dan eerst een curatief fungicide toepassen om de druk te verlagen gevolgd door een toepassing met Sonata. De doseringsreeks in de onbedekte teelten is 5-10 liter/ha afhankelijk van infectiedruk en gewasontwikkeling. Voor druiven geldt een dosering van 5 liter/ha. Bij gunstige omstandigheden voor echte meeldauw de toepassing na 5-7 dagen herhalen.

Attentie
Voor een goede werking is het essentieel dat Sonata optimaal over het te beschermen blad wordt verdeeld. Spuittechniek, waterhoeveelheid en uitvloeier zijn uitermate relevant. Spuit Sonata daarom altijd in combinatie met een uitvloeier die de spuitvloeistof goed over het blad verdeelt. Let ook op de spuittechniek.

Bestuivers en nuttige insecten
Sonata heeft geen invloed op nuttige insecten en bestuivers.

Resistentiemanagement:
Sonata is een multisite fungicide, en is derhalve niet gevoelig voor resistentie

Mengingen met andere middelen
Sonata  kan worden gemengd met insecticiden en fungiciden.

Overige toepassingsvoorwaarden
In de veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen en de teelt van witlof (pennenteelt), bloemenzaad en vruchtgroenten van Solanaceae en Cucurbitaceae het middel toepassen in 200-1500 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van druif het middel toepassen met een volume van 100-1000 L/ha.

In de onbedekte teelt van aardbei, aalbes, framboos en braam het middel toepassen met een volume van 200-1000 L/ha.