Producten

Producten

Fungicide Aliette®

Aliette is een systemisch fungicide en bestrijdt wortelrot veroorzaakt door Phytophthora- en Pythium-soorten. Aliette onderscheidt zich van andere fungiciden door een geheel ander werkingsmechanisme. Als een plant geïnfecteerd wordt door schimmels probeert deze zich te verdedigen door afweerstoffen (fyto-alexines) te produceren, die dodelijk zijn voor de schimmel. Aliette zet de vorming van die afweerstoffen in gang, waardoor er in de plant een zelfverdedigingsproces op gang komt. De schimmel is dan niet meer in staat de plant binnen te dringen. Dit unieke proces sluit ook resistentievorming uit.

Aliette wordt zowel door de wortels als door het blad opgenomen. Het is tweezijdig systemisch, zowel opwaarts van de wortel naar het blad als neerwaarts van het blad naar de wortel. Dit maakt dat Aliette effectief is zowel via aangieten, dompelen als spuiten.

Aliette moet bij voorkeur preventief worden toegepast om de natuurlijke weerstand van de plant tegen een aantasting door Pythium en Phytophthora te stimuleren. Toepassing op het juiste tijdstip is daarom cruciaal.

Aanvullende aanbevelingen gewassen 

Aardbei 

Dompelbehandeling:

De planten kort voor het uitplanten gedurende 15 minuten dompelen. Het dompelbad kan slechts één dag worden gebruikt, waarbij voorkomen dient te worden, dat het dompelbad te veel vervuilt. Na iedere dompeling de verloren gegane vloeistof aanvullen met een oplossing van de normale sterkte (0,25%). Voor elke dompeling het bad goed oproeren. De resterende dompelvloeistof mag uitsluitend worden verwerkt via een aangietbehandeling na het planten (max. 100 ml per plant). Handmatig dompelen is niet toegestaan.

Rijenbehandeling

Stengelbasisrot: direkt na het uitplanten en vastregenen een rijenbehandeling uitvoeren. Op vermeerderingsvelden kan op het moment van uitleggen van de uitlopers een volveldsbespuiting worden uitgevoerd in dezelfde dosering.

Roodwortelrot: in de eerste week van oktober en ca. 4 weken later een rijenbehandeling uitvoeren. Het verdient aanbeveling om op zwaar besmette percelen een herbehandeling uit te voeren in het voorjaar (maart). Op vermeerderingsvelden kan na het uitleggen van de uitlopers een volveldsbespuiting worden uitgevoerd in dezelfde dosering.

Witlof (trekteelt)

Het middel direct na het opzetten van de pennen toevoegen aan het proceswater. Het water daarna in circulatie brengen.