Producten

Producten

Herbicide Betanal® Tandem

Gewassen

Suikerbieten

In de teelt van bieten dient Betanal Tandem verspoten te worden met een volume van 80-100 L water /ha.

Ethofumesaat mag slechts om de 3 jaar worden toegepast op hetzelfde perceel. De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 1,0 kg ethofumesaat per hectare.

Betanal Tandem bevat 200 g/l fenmedifam en 190 g/l ethofumesaat, is een goede SC formulering en past perfect binnen de LDS onkruidbestrijding. Betanal Tandem mag 6 keer per teeltseizoen worden toegepast in een dosering van 0,5-1 l/ha. De minimale interval is 5 dagen. Dat maakt Betanal Tandem uniek. De maximale hoeveelheid die mag worden toegepast per teeltjaar is 4 l/ha, ruimschoots voldoende om een goede onkruidbestrijding te verzekeren.

Attentie

Spuit op een gezond en droog bietengewas, dat niet is verzwakt door insecten, nachtvorst of voorafgaande bespuitingen met herbiciden of insecticiden.
Spuit bij voorkeur niet bij scherp zonnig weer en niet bij een dagtemperatuur hoger dan 18ºC.In dit geval ‘s avonds spuiten.

De toelating van Betanal Tandem is tot stand gekomen door middel van een wederzijdse erkenning. De in het WG aangegeven watervolume wijkt daarom af van wat in Nederland gebruikelijk is. Hogere watervolumes dan aangegeven zijn mogelijk.

Vermijdt gebruik van kalk- of ijzerhoudend water. Spuit direct na gereedmaken van de spuitvloeistof en houdt deze voortdurend goed in beweging.

Ter versterking van Betanal Tandem, mengingen met daartoe geëigende middelen. Voeg altijd plantaardige olie toe (bv Robbester of Actirob B).

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Voorkomen emissie
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.