Producten

Producten

Herbicide Challenge®

Attentie

Voorkom naast drift ook verstuiving naar gevoelige gewassen.

Na bereiding van de spuitvloeistof deze direct verspuiten en intensief roeren.

Voorkom het optreden van bezinksel.

Reinig de spuitmachine direct na toepassing met bv. Primaclean.

TOEGELATEN IN
Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.0 (Ctgb, juni 2011). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (http://agro.bayer.nl/Producten/DTG).


Belangrijke informatie voor specifieke gewassen


Wortelen
Bij wortelen is het optreden van enige gewasreactie in de vorm van geelverkleuring niet geheel uitgesloten. Toepassing op lichte en humusarme gronden vergroot de kans op gewasreactie. Verlaag de dosering op lichte gronden. Afdekken van peen met vliesdoek of folie na een toepassing met Challenge wordt ontraden.
De na opkomst toepassing uitvoeren vanaf het tweede echte bladstadium.

Knolselderij
Toepassen in knolselderij nadat de planten zijn aangeslagen.


Droog te oogsten erwten, veldboon (voor ensilage) en doperwt

De erwten en veldbonen moeten tenminste 3 cm diep worden gezaaid. De toepassing dient direct na het zaaien plaats te vinden.
Bij toepassen in doperwten: maximaal 2 L/ha toepassen op gronden met minder dan 20% slib en/of met maximaal 2-3,5% organische stof, alsmede op lössgronden, en maximaal 3 L/ha toepassen op gronden met 20-35% slib en/of maximaal 2-5% organische stof.


Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Voorkomen emissie
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.